Mediatiedote: EduExcellencen koulutusvienti Keniaan – Kenian kuvernööri tulossa vierailulle Suomeen

Suomalaista sairaanhoidon ja fysioterapian osaamista Keniaan – Kenian Uashin Gishun kuvernöörin delegaatio korkean tason vierailulla Suomessa Suomen historian suurin tilauskoulutuksen kauppa toteutui alkuvuonna, kun Kenian valtio hankki Laurea-ammattikorkeakoululta, Metropolia-ammattikorkeakoululta sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialta yli 10 miljoonan suuruisen koulutuskokonaisuuden. Sopimus koskee sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja informaatioteknologian alempia korkeakoulututkintoja Laureassa ja Metropoliassa, ja…

Read more

3AMK-liittouman huhtikuun kuulumiset

Korkeakoulujen henkilöstö on jo varmasti toipunut valtakunnallisten AMK-päivien iltajuhlista, joten palatkaamme tarkastelemaan mitä 3AMK-liittoumassa on tapahtunut huhtikuun aikana. Careerbor Tekoälytiimin CareerBot julkaistiin korkeakouluissa. Opiskelijat voivat hyödyntää CareerBottia muun muassa työpaikkojen ja kurssien etsimiseen sekä opinnäytetyön aiheen kartoittamiseen. Henkilöstö voi hyödyntää CareerBottia esimerkiksi tiedonhankintaan. Tekoälytiimi järjestää toukokuussa ja kesäkuussa 3AMK:n henkilöstölle…

Read more

Korkeakoulupedagogiikan tulevaisuus liittouman näkökulmasta – 3AMK-toimijat kokoontuivat kehittämisseminaariin

Vasemmalta oikealle kehityspäälliköt Tatjana Lazareva (Laurea), Päivi Laine (Metropolia) ja Veera Partanen (Haaga-Helia). Taustalla Laurean rehtori Jouni Koski ja 3AMK:n prosessijohtaja Antti Vettenranta. Keskiviikkona 27.4. 3AMK:n rehtorit, prosessijohtaja, oppimistoiminnan kehityspäälliköt sekä muuta henkilöstöä kokoontui kehittämisseminaariin Metropolian Myyrmäen kampukselle. Kehittämisseminaarin teemana oli korkeakoulupedagogiikka ja seminaarin tavoitteena oli yhteisen näkemyksen muodostaminen pedagogisen…

Read more

Tekoälytiimin CareerBotin käyttöönotto

Muutama vuosi sitten kolme pääkaupunkiseudun suurinta korkeakoulua Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia päättivät tehdä yhteistyötä suomalaisen startup-yrityksen HeadAI Oy:n kanssa, joka on luonut oman tekoälymallin taitojen ja pätevyyden ympärille. Useita tekoälymallin pilotointeja, käyttäjäpalautetta ja palvelun jatkokehityskierrosta myöhemmin CareerBot on nyt valmis opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön! Mikä CareerBot? CareerBot on tekoälyä soveltava…

Read more

3AMK-liittouman maaliskuun kuulumiset

Tässä uutiskoosteessa tarkastelemme mitä 3AMK-liittoumassa on tapahtunut maaliskuun aikana. Careerbot 3AMK:n tekoälytiimin Janne Kauttonen Haaga-Heliasta ja Asko Mononen Laureasta sekä yhteistyökumppani HeadAI Oy osallistuivat Lontoossa järjestetyille kansainvälisille BETT-messuille 23.-25.3.2022. BETT on kansainvälinen yhteisö koulutustekniikalle. Yhteisö jakaa ideoita, luo yhteyksiä ja nopeuttaa kauppaa, mikä lisää vaikutusta ja parantaa opettajien sekä oppilaiden…

Read more

3AMK Moodlen alasajo

3AMK Moodlen käyttö suljetaan asteittain syksyn 2022 aikana. Moodlessa ei avata enää uusia toteutuksia, mutta jo käynnissä olevat toteutukset suoritetaan loppuun siellä. Moodlen alasajo tapahtuu asteittain, jolloin opettajilla on mahdollisuus hakea tallennettavat materiaalit sieltä kesän ja syksyn aikana. Tarvittavat 3AMK Moodlessa olevat työtilat kopioidaan toiselle alustalle opettajien pyynnöstä. Moodle arkistoidaan…

Read more

Vaikuttavan TKI-toiminnan Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa onnistumisia

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa (Growth and Social Investment Pacts) -hankkeen tavoitteena oli tukea vantaalaisten yritysten kasvua, nostaa työvoiman osaamistasoa, parantaa alueen työllisyyttä sekä kehittää ja lisätä työpaikkoja. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää pk-yritysten tarpeisiin vastaavia palveluita tukemaan kasvua ja sosiaalisia investointeja. Erityisesti sosiaalisiin investointeihin on Vantaalla tarvetta, koska kolmasosa vantaalaisista…

Read more

3AMK-liittouman helmikuun kuulumiset

Kevätlukukausi on jo saatu käyntiin ja tässä uutiskoosteessa kootaan 3AMK-liittouman ajankohtaisia asioita helmikuun ajalta. Oppimistoiminnan kehityspäälliköt ovat olleet kiireisiä kevään ja syksyn opintopolkujen sekä intensiivitoteutuksien kanssa. Uusia avauksia lähdetään myös viemään eteenpäin mm. lisäämällä tarjontaan enemmän englanninkielisiä opintokokonaisuuksia sekä tarjoamalla YAMK-opiskelijoille mahdollisuutta opiskella osaamispoluissa. Lokakuussa oppimistoiminnan yhteistyöalue järjesti yhteiskehittämisen työpajan,…

Read more

Jatkuva oppiminen sekä osaajapula esillä – 3AMK-neuvottelukunta kokoontui

Tiistaina 22.2.2022 3AMK-liittouman korkeakoulujen rehtorit sekä prosessijohtaja kokoontuivat keskustelemaan työelämän edustajien kanssa liittoumasta ja sen tulevaisuudesta.  Metropolian rehtori Riitta Konkola avasi neuvottelukunnan kokouksen korkeakoulupoliittisella tilannekatsauksella, jossa nousi esille opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämät koulutusvastuut sekä niiden mahdolliset muutokset. Vuonna 2022 korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään noin 2 300:lla paikalla ympäri Suomea. Ammattikorkeakoulut saivat 822…

Read more

Kehityspäälliköt esittäytyvät

Tammikuussa oppimistoiminnan kehityspäälliköinä aloittivat Veera Partanen Haaga-Heliasta (vasemmalla), Tatjana (Tanja) Lazareva Laureasta (oikealla) ja Päivi Laine Metropoliasta (keskellä). Tässä esittelyssä pääsemme tutustumaan heihin paremmin. Minkälaisia työtehtäviä teitte aikaisemmin? Miksi halusitte kehityspäälliköiksi? Veera: ”Olen ollut jo muutaman vuoden töissä Haaga-Heliassa ura- ja rekrytointipalveluissa, enimmäkseen kansainvälisten opiskelijoiden parissa sekä mukana koulutusvientiprojekteissa. Työskentelin…

Read more