3AMK:n ohjauksen iltapäivässä tutustuttiin korkeakoulujen ohjauskäytänteisiin

3AMK:n oppimistoiminta järjesti 9.10. Haaga-Helian Pasilan kampuksella 3AMK:n ohjauksen iltapäivä -tilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui opintojen ja uran ohjauksesta vastaavaa henkilöstöä Haaga-Heliasta, Laureasta ja Metropoliasta. Osallistujat pääsivät kuulemaan Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian omista ohjauskäytänteistä. Haaga-Helian ohjauskäytänteistä oli kertomassa Elizabeth SanMiguel, Laurean käytänteistä Pauliina Nurkka ja Metropolian käytänteistä Terhi Dahmal sekä Metsälintu Pahkin….

Read more

Syksyn kehittämisseminaari: TKI-toimintaa tullaan kehittämään luottamuksen ja yhteistyön avulla

3AMK:n syksyn kehittämisseminaari pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella 19.9. Kehitysseminaarin teemana oli vaikuttava TKI-toiminta ja sen kehittäminen, sisältäen myös ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen. Seminaarin osallistujat koostuivat kolmen korkeakoulun henkilöstöjen jäsenistä sekä opiskelijakuntien edustajista. Seminaarissa syntyi hyvää keskustelua, jossa asioita tarkasteltiin useasta näkökulmasta, kuten esimerkiksi opiskelijoiden roolia TKI-toiminnassa. Seminaari alkoi Metropolian rehtorin…

Read more

3AMK mukana syksyn fuksiaisissa

Tänä syksynä 3AMK oli mukana Helgan, Laureamkon ja Metkan järjestämissä fuksiaisissa. Fuksiaisia vietettiin Helsingin Kaivopuistossa iloisissa tunnelmissa Metropolian opiskelijoiden kanssa 6.9., Laurean opiskelijoiden kanssa 12.9. ja Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa 14.9. Alkavan syksyn sateet sattuivat onneksi fuksiaisten välipäiville ja itse tapahtumapäivinä ei tarvittu sadevaatetusta. Tällä kertaa 3AMK sai oman rastin pidettäväkseen…

Read more

Karvin arvio korkeakoulupedagogiikan tilasta ja uudistamisesta pohjana 3AMK-opettajuuden kehittämisessä

3AMK:n Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus -tiimiin Kimmo Mäki oli 2022–2023 mukana työstämässä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviota korkeakoulupedagogiikan tilasta ja uudistamisesta. Arvioinnin keskeinen tavoite oli saada kokonaiskuva Suomen korkeakoulupedagogiikan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. 3AMK tulee pohtimaan kuinka 3AMK-opettajuutta voisi kehittää tämän arvion pohjalta. Arviota varten oli kerätty arviointiaineistoa valtakunnallisella tasolla,…

Read more

Uusilla MOOC-opintojaksoilla kehitetään TKI-toiminnan osaamista

3AMK:n yhteinen Horisonttia Uudellemaalle -hanke on tehnyt tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, eli TKI:sta, kiinnostuneille seuraavat viisi itsenäisesti suoritettavaa verkko-opintojaksoa eli MOOCia (Massive Open Online Course): TKI-toiminnan perusteet (1op) EU ja TKI – rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet (1op) Onnistuneen hankevalmistelun ABC (1op) Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (1op) Viestintä, avoimuus ja…

Read more

Uuden viestintäharjoittelijan esittely

Henkilö hymyilee kameralle.

Hei, Olen Iida Koivusaari, 3AMK:n uusi viestintäharjoittelija. Ensi keväänä tavoitteenani on kirjoittaa opinnäytetyö ja valmistua liiketalouden tradenomiksi. Opintojani suoritan Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa, suuntautuen niissä markkinointiin ja viestintään. Olen osana 3AMK-tiimiä tammikuun 2024 alkupuoleen asti. Näen alkavan syksyn täynnä mahdollisuuksia oppia uutta, tavata uusia ihmisiä ja kehittää viestintätaitojani. Odotan tämän vuoksi tulevaa…

Read more

3AMK:n kehittämisseminaarissa innovoitiin uutta ja hahmoteltiin tulevaa

3AMK:n kehittämisseminaari pidettiin 20.3. Leppävaarassa Laurean kampuksella. Tämän kevään kehittämisseminaarin teemana oli oppimistoiminta ja sen kehittäminen. Seminaariin osallistui henkilöstöä eri korkeakouluista ja eri vastuualueilta, ja keskusteluun saatiin hyvin erilaisia näkökulmia. Kaikki olivat mukana positiivisella ja aktiivisella mielellä, ja saimme erinomaisia näkökulmia ja ideoita tulevaan! Seminaari alkoi Laurean rehtorin Jouni Kosken…

Read more

Vaalipaneelit sujuivat loistavasti

Nyt kolme ensimmäistä 3AMK vaalipaneelia on ohi, ja jokainen tilaisuuksista on mennyt loistavasti! Tilaisuuksien järjestelyistä vastasivat opiskelijakunnat, jotka tekivät loistavaa työtä panelistien ja tapahtumajärjestelyjen kanssa. Paneeleissa keskusteltiin opiskelijoihin liittyvistä aiheista ja keskustelu sujui hyvässä hengessä kaikkien mielipiteitä kuunnellen. 1.3. Myyrmäen kampus Keskiviikona 1.3. pidettiin Metropolian vaalipaneeli Myyrmäen kampuksella. Paikalla oli…

Read more

Leppävaaran vaalipaneelin tunnelmia

3AMK vaalipaneelien ensimmäinen tilaisuus pidettiin 27.2. Leppävaarassa Laurean kampuksella. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Laurean opiskelijajärjestön Laureamkon kanssa, joka vastasi järjestelyistä. Vaalipaneeliin osallistui yhdeksän ehdokasta eri puolueista: Eva Tawasoli, Vihreät Joonatan Laine, Keskusta Mikko Luoma, Liike Nyt Neea Nukarinen, Vasemmistoliitto Onni Rostila, Perussuomalaiset Taru Salovaara, SDP Tere Sammallahti, Kokoomus Julia Ståhle, RKP…

Read more

3AMK:n EU-vaikuttamissuunnitelma julkaistiin

3AMK:n yhteinen EU-vaikuttamissuunnitelma esiteltiin Haaga-Helian Pasilan kampuksella 3AMK:n TKI-johdolle ja vaikuttamistyön tilaajalle, Uudenmaan liiton rahoittamalle Horisonttia Uudellemaalle –hankkeelle. Tilaisuuteen osallistuivat myös Helsinki EU Office sekä Uudenmaan liitto ja UASNL-liitto. Vaikuttamissuunnitelman tuottamisesta on vastannut viestintätoimisto Tekir Oy, josta johtava konsultti Mikko Koskinen esitteli tilaisuudessa työn keskeisiä tuloksia. Projekti käynnistyi loppukeväästä 2022,…

Read more