Yhteistyöalueet

3AMK-yhteistyö on jaettu viiteen eri pääteemaan, joista kustakin vastaa oma yhteistyöalue ja sille nimetty työryhmä.

Oppimistoiminta

3AMK:n oppimistoiminnan tarkoituksena on tuottaa monipuolisesti erilaisia opintojaksoja yhteistyössä 3AMK-korkeakoulujen kesken. Opintotarjonnassa hyödynnetään kolmen korkeakoulun yksilöllisiä vahvuuksia ja näin tuodaan opiskelijoille lisää vaihtoehtoja opintotarjontaan.

Yrittäjyys ja innovaatiot

Yrittäjyys ja innovaatiot -yhteistyöalue pyrkii luomaan kansainvälisesti tunnustetun osaamiskeskittymän, joka tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjämäisesti toimiville ja yrittäjille. Tavoitteena on vahvistaa tulevaisuuden työelämää ja metropolialueen taloudellista elinvoimaisuutta kannustamalla opiskelijoita yrittäjyyteen ja tukemalla yritystoimintaa.

Vaikuttava TKI

3AMK:n vaikuttavan TKI-toiminnan tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamiset ja erikoistumisalueet tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden saralla. TKI-yhteistyö 3AMK:ssa on tiivistä ja tehokasta, jonka avulla on saatu rakennettua vahvoja osaamiskeskittymiä ja kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista.

Koulutusvienti - EduExcellence

3AMK-yhteistyöllä edistetään kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi.

Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

3AMK:n tutkimus- ja kehittämiskampus vahvistaa ja tekee näkyväksi ammattipedagogiikan tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa. Kampus myös tukee opetushenkilöstön pedagogista osaamista 3AMK-yhteisössä ja laajemminkin, sekä toiminnallaan kehittää ja uudistaa kokonaisvaltaisesti koulutusta.

Tekoäly

Tekoäly toimii muita yhteistyöalueita läpileikkaavana teemana, jonka avustuksella pystymme hyödyntämään tekoälyä uudella tavalla. 3AMK ennakoi tulevaisuuden muutosta: tunnistamme tekoälyn avulla, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja kehitämme 3AMK:n koulutustarjontaa sen mukaisesti.

Comments are closed.