Oppimistoiminta

Kuvituskuva

Oppimistoiminta on yksi 3AMK:n neljästä yhteistyöalueesta.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat valita jokaisesta koulusta opintojaksoja tai laajempia osaamispolkuja. Opinnot voi sisällyttää pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijat voivat keskustella oman opinto-ohjaajansa kanssa siitä, mitkä opintojaksot ja osaamispolut sopivat korvaamaan pakollisia opintoja. Osaamispolut ovat laajuudeltaan 15 opintopistettä, ja ne toteutetaan työelämälähtöisesti.

3AMK järjestää myös projektimuotoisia intensiiviopintoja. Niissä opiskelijat esimerkiksi kehittävät omaa yritysideaansa tai ratkovat haasteita yhdessä työelämän kanssa. Intensiiviopinnoissa opiskelijat laajentavat osaamistaan, oppivat tärkeitä työelämätaitoja ja verkostoituvat yritysten kanssa.

Tarjolla on lisäksi kattava valikoima kieliopintoja, jotka järjestetään yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Opiskelija voi siis valita kieliopintoja joko 3AMK:n tai Aalto-yliopiston tarjonnasta.

Opintojaksotarjonta, hakuajankohdat, hakulomakkeet ja muut tärkeät tiedot löytyvät 3AMK:n wiki-sivulta.

Lisätietoja 3AMK oppimistoiminnan kehityspäälliköiltä:

  • Maria Haukka (maria.haukka@haaga-helia.fi)
  • Nella Hiltunen (nella.hiltunen@metropolia.fi)
  • Sanna Niinikoski (sanna.niinikoski@laurea.fi)

Comments are closed.