Oppimistoiminta

3AMK:n oppimistoiminnan tarkoituksena on tuottaa monipuolisesti erilaisia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia yhteistyössä 3AMK-korkeakoulujen kesken. Opintotarjonnassa hyödynnetään kolmen korkeakoulun yksilöllisiä vahvuuksia ja näin tuodaan opiskelijoille lisää vaihtoehtoja opintotarjontaan. Opintojaksot ja -kokonaisuudet koostetaan pitäen tulevaisuuden työelämän tarpeet keskiössä ja luodaan joustavia ja monipuolisia ratkaisuja opiskelijoiden saataville. 3AMK tekee opintoyhteistyötä myös Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi 3AMK:lla on strateginen yhteistyökumppani HAUS kehittämiskeskus Oy, jonka kanssa oppimistoiminta tuottaa opintoja.

Opintoja tarjotaan tutkinto- ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille AMK- ja YAMK-opintoina. 3AMK tarjoaa opiskelijoille:

  • Uniikkeja 3AMK-yhteistoteutuksia, jotka ovat 5–10 opintopisteen laajuisia, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteisesti tuottamia opintojaksoja.
  • Lisäksi tarjoamme muita teemoihin sopivia toteutuksia 3AMK-korkeakoulujen tarjonnasta. Opintojaksot ovat osa korkeakoulujen omaa opintotarjontaa, mutta niihin on varattu paikkoja 3AMK:n kautta tuleville opiskelijoille.

HANKKEET JA JULKAISUT

Tulevaisuuden tekoälytaidot – Mitä tulee tietää ja osata tekoälystä? – Julkaisussa käsitellään 3AMK:n järjestämässä ChatGPT rikkoo rajoja ja rooleja -ajankohtaistapahtumassa esiin nousseita teemoja.

YHTEYSTIEDOT

Katja Kuuramaa

Kehityspäällikkö

katja.kuuramaa@haaga-helia.fi +358 50 472 7972

Tatjana Huhtamäki

Kehityspäällikkö

tatjana.huhtamaki@laurea.fi +358 50 477 7917

Päivi Laine

Kehityspäällikkö

paivi.laine@metropolia.fi +358 40 167 7999

Comments are closed.