Mikä on 3AMK?

3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma, jonka tarkoituksena on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään ja viedä parasta ammattikorkeakouluopetusta maailmalle. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimintojen parissa sekä 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä ajatellen.

3AMK-yhteistyö on jaettu viiteen eri pääteemaan, joista kustakin vastaa oma yhteistyöalue:

  • oppimistoiminta
  • vaikuttava TKI
  • ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus
  • yrittäjyys ja innovaatiot
  • koulutusvienti

Yhteistyöalueiden toimintaa läpileikkaa tekoäly, jolle on myös määritelty oma tiiminsä. Yhteistyöalueiden lisäksi 3AMK:n toimintaan kuuluu ZONE-liikuntapalvelut.

Toiminnan periaatteet

Meillä on kaikessa toiminnassa katse vahvasti suuntautunut kohti tulevaisuuden työelämää. Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista, ja jotta Suomi voisi jatkossakin olla maailman osaavimman työvoiman maa, korkeakoulujen opintotarjontaa tulee kehittää monipuolisesti.  Jatkuvasti kehittyvä korkeakoulutus on yhteiskunnan muutosvoima, joka takaa suomalaisen osaamisen kilpailukyvyn maailmalla.

Toimintamme perusta on kokeilukulttuurissa – tahdomme heittäytyä rohkeasti ja oppia kokemuksista. Vain kokeilemalla saadaan varmistettua, että mikä toimii ja mikä ei.

asiantuntijaa
0
opiskelijaa
0
kampusta
0

Comments are closed.