Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Kampusyhteistyön aloittaminen on lähtenyt aidosta tarpeesta, sillä ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyö Suomessa on epäsystemaattista ja hajanaista. 3AMK:n tutkimus- ja kehittämiskampus vahvistaa ja tekee näkyväksi ammattipedagogiikan tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa. Kampus myös tukee opetushenkilöstön pedagogista osaamista 3AMK-yhteisössä ja laajemminkin, sekä toiminnallaan kehittää ja uudistaa kokonaisvaltaisesti koulutusta.

Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus on 3AMK:n pedagogisten toimintojen tutkija ja kehittäjä, mutta lähtökohtaisesti myös kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava ammattipedagogiikan tukija ja kehittäjä. Kampuksen tavoitteena on koota yhteen ammattipedagogiikasta kiinnostuneita henkilöitä sekä toimia laajasti verkostoissa erilaisten sidosryhmien kanssa. Vuoden 2023 aikana ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen toiminnoissa syntyy julkaisuja, toteutetaan hankkeita sekä järjestetään pedagogiikkaan liittyviä tilaisuuksia.

YHTEYSTIEDOT

Jari Laukia

Haaga-Helia

jari.laukia@haaga-helia.fi +358 29 4471 710

Virpi Lund

Laurea

virpi.lund@laurea.fi (09) 8868 7563

Päivi Laine

Metropolia

paivi.laine@metropolia.fi +358 40 1677 999

Irma Kunnari

Haaga-Helia

irma.kunnari@haaga-helia.fi +358 29 4471 739

Jani Siirilä

Haaga-Helia

jani.siirila@haaga-helia.fi +358 29 4471 494

Comments are closed.