Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Kampusyhteistyön aloittaminen on lähtenyt aidosta tarpeesta, sillä ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyö Suomessa on epäsystemaattista ja hajanaista. 3AMK:n tutkimus- ja kehittämiskampus vahvistaa ja tekee näkyväksi ammattipedagogiikan tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa. Kampus myös tukee opetushenkilöstön pedagogista osaamista 3AMK-yhteisössä ja laajemminkin, sekä toiminnallaan kehittää ja uudistaa kokonaisvaltaisesti koulutusta.

Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus on 3AMK:n pedagogisten toimintojen tutkija ja kehittäjä, mutta lähtökohtaisesti myös kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava ammattipedagogiikan tukija ja kehittäjä. Kampuksen tavoitteena on koota yhteen ammattipedagogiikasta kiinnostuneita henkilöitä sekä toimia laajasti verkostoissa erilaisten sidosryhmien kanssa. Vuoden 2023 aikana ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen toiminnoissa syntyy julkaisuja, toteutetaan hankkeita sekä järjestetään pedagogiikkaan liittyviä tilaisuuksia.

HANKKEET

Uusi työ ja osaamisen johtaminen eli UUTOS-hankkeessa Uudellamaalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat, kehityksestä vastaavat ja hr-henkilöt voivat kehittää organisaationsa prosesseja neljällä liiketoiminnan alueella: strateginen johtaminen, T&K-kumppanuudet ja monikanavainen myynti sekä Ennakoivan osaamisen johtaminen. Hankkeessa etsitään toimintamalleja muuttuvassa toimintaympäristössä toimiville pk-yrityksille ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

JULKAISUJA AIHEESTA

Ammattipedagoginen tutkiminen ja kehittäminen – mitä se voisi olla? – Uuden ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen esittely ja ensiaskelien kuvaus sekä 3AMK-henkilöstölle teetetyn kyselyn tulosten analysointi.

3AMK mukana uudistamassa pedagogista toimintaa – Esimerkkejä hankkeista, joissa pedagogista uudistamista on viety tuloksellisesti eteenpäin 3AMK-yhteistyössä.

Vastuullista tekoälyä hyödyntävää opetusta tutkimuksen avulla

YHTEYSTIEDOT
Crister Nyberg

Crister Nyberg

Johtaja

crister.nyberg@haaga-helia.fi +358 29 447 1512

Irma Kunnari

Tutkimusaluejohtaja

irma.kunnari@haaga-helia.fi +358 29 447 1739

Virpi Lund

Lehtori

virpi.lund@laurea.fi +358 46 856 7563

Kimmo Mäki

Yliopettaja

kimmo.maki@haaga-helia.fi +358 29 447 1357

Päivi Laine

Kehityspäällikkö

paivi.laine@metropolia.fi +358 40 167 7999

Marianne Kukko

Johtaja

marianne.kukko@haaga-helia.fi +358 29 447 1883

Comments are closed.