Vaikuttava TKI

3AMK:n vaikuttavan TKI-toiminnan tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaaminen ja erikoistumisalueet tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden saralla. TKI-yhteistyö 3AMK:ssa on tiivistä ja tehokasta, jonka avulla on saatu rakennettua vahvoja osaamiskeskittymiä ja kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista.

TKI-osaamiskeskittymät on jaoteltu kolmeksi kärjeksi, jotka kytkeytyvät aikamme ilmiöihin. Ne antavat mahdollisuuden ilmiölähtöisten innovaatioiden luomiseen sekä kansainväliseen vaikuttamistyöhön. 3AMK:n TKI-kärjet ovat:

  • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa ympäristössä (Kärki1)
  • Kestävä kaupunkikehitys (Kärki2)
  • Tulevaisuuden tekijät (Kärki3)

TKI-toiminnassa hyödynnetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

JULKAISUJA AIHEESTA
YHTEYSTIEDOT

Elsi Ahonen

Erityisasiantuntija

elsi.ahonen@haaga-helia.fi +358 294471482

Sari Heikkinen

Kärki1

sari.heikkinen@laurea.fi +358 40 743 1315

Sanna Juvonen

Johtaja

sanna.juvonen@laurea.fi +358 98 868 7187

Oscar Nissin

Kärki2

oscar.nissin@metropolia.fi +358 40 674 8224

Maarit Haataja

TKI-päällikkö

maarit.haataja@metropolia.fi +358 50 311 2532

Pirjo Aura

Kärki3

pirjo.aura@haaga-helia.fi +358 29 447 1345

Kuvituskuva

3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamiset ja erikoistumisalueet.

Kolme ammattikorkeakoulua ovat luoneet yhteisen TKI-strategian, jolla on kolme kärkeä

  • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä (Laurea)
  • Kestävä kaupunkikehitys (Metropolia)
  • Tulevaisuuden tekijä (Haaga-Helia)

Strategiakärjet kytkeytyvät aikamme ilmiöihin. Ne antavat mahdollisuuden ilmiölähtöisten innovaatioiden luomiseen sekä kansainväliseen vaikuttamistyöhön.

TKI-toiminnassa 3AMK-korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään vahvojen yhteisten osaamiskeskittymien rakentamiseksi. Yhteistyö vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukee elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-toiminnassa hyödynnetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

Tutustu vaikuttavan TKI-toiminnan ajankohtaisiin hankkeisiin ja julkaisuihin:

-3AMK-liittouma korkeakoulupoliittisena innovaationa

Korkeakoulusektorin yhteistyö Kiinan kanssa 

AMKoodari

3AMK-liittouman tulevaisuutta rakentamassa

Uudella hankkeella lisää TKI-rahoitusta Uudellemaalle

Lisätietoja

Virpi Turkulainen
Tutkimuspalvelupäällikkö (Haaga-Helia)
029 447 1654
Virpi.turkulainen@haaga-helia.fi

Sanna Juvonen
Kehityspäällikkö (Laurea)
040 541 3312
Sanna.juvonen@laurea.fi  

Maarit Haataja
TKI-päällikkö (Metropolia)
050 311 2532
Maarit.haataja@metropolia.fi

3AMK caset

3AMK yhdistää Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian voimat tuottaakseen soveltavaa tutkimustayhdessä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri toimijoiden

Read more

Lue lisää »

Comments are closed.