Vaikuttava TKI

3AMK:n vaikuttavan TKI-toiminnan tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaaminen ja erikoistumisalueet tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden saralla. TKI-yhteistyö 3AMK:ssa on tiivistä ja tehokasta, jonka avulla on saatu rakennettua vahvoja osaamiskeskittymiä ja kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista.

TKI-osaamiskeskittymät on jaoteltu kolmeksi kärjeksi, jotka kytkeytyvät aikamme ilmiöihin. Ne antavat mahdollisuuden ilmiölähtöisten innovaatioiden luomiseen sekä kansainväliseen vaikuttamistyöhön. 3AMK:n TKI-kärjet ovat:

  • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa ympäristössä
  • Kestävä kaupunkikehitys
  • Tulevaisuuden tekijät

TKI-toiminnassa hyödynnetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

YHTEYSTIEDOT

Virpi Turkulainen

Haaga-Helia

virpi.turkulainen@haaga-helia.fi +358 29 4471 654

Sanna Juvonen

Laurea

sanna.juvonen@laurea.fi +358 40 541 3312

Maarit Haataja

Metropolia

maarit.haataja@metropolia.fi +358 50 3112 532

Kuvituskuva

3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamiset ja erikoistumisalueet.

Kolme ammattikorkeakoulua ovat luoneet yhteisen TKI-strategian, jolla on kolme kärkeä

  • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä (Laurea)
  • Kestävä kaupunkikehitys (Metropolia)
  • Tulevaisuuden tekijä (Haaga-Helia)

Strategiakärjet kytkeytyvät aikamme ilmiöihin. Ne antavat mahdollisuuden ilmiölähtöisten innovaatioiden luomiseen sekä kansainväliseen vaikuttamistyöhön.

TKI-toiminnassa 3AMK-korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään vahvojen yhteisten osaamiskeskittymien rakentamiseksi. Yhteistyö vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukee elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-toiminnassa hyödynnetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

Tutustu vaikuttavan TKI-toiminnan ajankohtaisiin hankkeisiin ja julkaisuihin:

-3AMK-liittouma korkeakoulupoliittisena innovaationa

Korkeakoulusektorin yhteistyö Kiinan kanssa 

AMKoodari

3AMK-liittouman tulevaisuutta rakentamassa

Uudella hankkeella lisää TKI-rahoitusta Uudellemaalle

Lisätietoja

Virpi Turkulainen
Tutkimuspalvelupäällikkö (Haaga-Helia)
029 447 1654
Virpi.turkulainen@haaga-helia.fi

Sanna Juvonen
Kehityspäällikkö (Laurea)
040 541 3312
Sanna.juvonen@laurea.fi  

Maarit Haataja
TKI-päällikkö (Metropolia)
050 311 2532
Maarit.haataja@metropolia.fi

Comments are closed.