3AMK – Pitkäaikainen kumppani kasvulle ja kansainvälistymiselle

Kun yritys etsii kasvua ja kansainvälistymistä, korostuu pitkäaikaisen ja luotettavan
kumppanin merkitys entisestään. 3AMK tarjoaa juuri tällaisen kumppanuuden yrityksille,
jotka haluavat viedä toimintansa seuraavalle tasolle.

3AMK:n vahvuudet löytyvät käytännön tekemisestä ja ketteristä kokeiluista

Vahvuutemme perustuvat käytännön tekemiseen pohjautuvaan tietotaitoon ja tekee meistä
siksi ihanteellisen kumppanin kasvua tavoitteleville yrityksille. Olemme sitoutuneet vahvasti
soveltavaan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan ketterien kokeilujen ja
matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Tämän lisäksi pystymme tarjoamaan kumppaniyrityksillemme testialustoja heidän
tuotteilleen. Tämä mahdollistaa yrityksille innovatiivisten ideoiden testaamisen käytännössä
sekä tarjoaa heille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja skaalata omia tuotteitaan, sekä
tuomaan niitä markkinoille entistä paremmalla menestyksellä.

3AMK:n pitkäaikaisena kumppanina yritys voi kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä

Pitkäaikainen kumppanuus 3AMK:n kanssa vahvistaakin yrityksen kasvua monin tavoin.
Asiantuntijoidemme kattava tuki ja ohjaus auttavat yrityksen henkilöstöä kehittymään ja
oppimaan uutta. Tämä luo pohjan innovaatioille ja parantaa yrityksen kilpailukykyä
markkinoilla kuin markkinoilla.

Kumppanuus tarjoaa yritykselle myös mahdollisuuden hyödyntää laajoja verkostoja ja
resurssejamme. Yrityksellä on mahdollisuus päästä osaksi innovatiivista ekosysteemiä, jossa
on mahdollisuus luoda yhteistyösuhteita muiden alan toimijoiden kanssa. Tämä avaa ovia
uusille markkinoille ja mahdollistaa kansainvälistymisen sujuvammin.

Comments are closed.