TKI-rahoituksen hakeminen helpoksi ja selkeäksi – 3AMK:n asiantuntemus avuksi

Rahoituksen hakeminen voi usein tuntua yritykselle vieraalta ja vaikealta prosessilta.
Kysymykset, kuten “Mistä löydän sopivat rahoituslähteet?” tai “Kuinka voin varmistaa, että
hakemukseni huomioidaan?” saattavat herättää epävarmuutta. Yhteistyössä 3AMK:n kanssa
TKI-rahoituksen hakeminen voi onneksi kuitenkin olla yksinkertaista ja selkeää.

3AMK tuo kokemuksella, asiantuntijuudella sekä valmiilla verkostoillaan hakuprosessiin selkeyttä

Olemme vuosien ajan rakentaneet vahvaa osaamista TKI-rahoituksen hakemisesta ja
luoneet laajat verkostot monipuolisilta aloilta. Siksi olemme äärimmäisen arvokas
rahoituskumppani erityisesti yrityksille, jotka etsivät tukea tutkimukselle, kehitykselle ja
innovaatiotoiminnalle. Monialaiset asiantuntijamme opastavat yrityksiä läpi koko
rahoitushakemusprosessin, tarjoten tarvittavaa tukea ja selkeyttä.

3AMK:n avulla yritys pitää huolen, ettei jätä rahaa pöydälle

Monet yritykset saattavat jättää piilevän rahoituspotentiaalinsa hyödyntämättä, koska eivät
tunne hakuprosesseja tai tiedä, mistä voivat löytää oikeita rahoituslähteitä. 3AMK toimii
yritysten mentoroijana, auttaen heitä ymmärtämään TKI-rahoitusten mahdollisuuksia
liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.

Yhteistyö 3AMK:n kanssa tuo yrityksille mahdollisuuden hyödyntää rahoituspotentiaaliaan
täysimääräisesti. Me osaamme kohdentaa pistemäiset projektit ja hankkeet saatavilla
olevaan rahoitukseen. Asiantuntemuksemme avulla yritykset voivat varmistaa, että
rahoitushakemukset osuvat oikeisiin kohteisiin ja saavat ansaitsemansa huomion.

Yhteistyö 3AMK:n kanssa auttaa yritystäsi astumaan askeleen lähemmäs menestystä ja
saavuttamaan tavoitteensa oikeanlaisen rahoituksen avulla.

Comments are closed.