Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian (3AMK) yhteinen Ammattipedagoginen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokampus (TKI) aloitti toimintansa tammikuussa 2023. Kolmen korkeakoulun kampusyhteistyön taustalla on tunnistettu tarve ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyön vahvistamiseksi. Ammattipedagoginen TKI -kampus toimii vahvasti oppimisen, koulutuksen, innovoinnin sekä työ- ja yritysmaailman rajapinnalla. Miksi kampus? Työelämän muutokset, laajemmat kansalliset ja globaalit muutostrendit, kuten digitalisaatio,…

Read more

From Tutor to Project Manager

Viljami Osada, a Master’s student of Service Innovation and Design, has started as a project manager in the 3AMK Digital Wellbeing Sprint. The Digital Wellbeing Sprint, or DWS for shorter, is a Design Sprint that focuses on societal problems concerning healthcare and wellbeing. Viljami was a student tutor in the last year’s sprint,…

Read more