Mitä uutta AI & Big Data Expossa?

Tekoälyalan kehitys- ja julkaisutahti on ollut kova ja kiihtyvä vuonna 2023. Messujen aikana Amazon julkaisi Anthropic kauppansa, ChatGPT multimodaalisuutensa (teksti, kuva, video, koodi…) ja Spotify podcasterin äänen kloonauksen käännöksiä varten. Esimerkiksi TopAI.tools-nettisivu listaa yli 4800 AI-työkalua (luettu 27.9.2023). AI & Big Data Expossa Amsterdamissa 26.-27.9.2023 piipahtivat paikalla 3AMKin tekoälytiimistä Mika…

Read more

3AMK tapasi päättäjiä Brysselissä

Siististi pukeutuneita henkilöitä seisomassa rakennuksen oviaukolla.

Toukokuun loppupuolella (21.-24.5.2023) toteutettiin 3AMK:n yhteinen EU-vaikuttamismatka Brysseliin. Matka oli suunnattu erityisesti 3AMK:n TKI-johdolle, TKI-päälliköille ja EU-vaikuttamisen parissa työskenteleville. Yhteiseen matkaan osallistui yhteensä 11 henkilöä Haaga-Heliasta, Metropoliasta ja Laureasta. Brysselin matkaohjelma rakentui kahden EU-tason konferenssin ympärille, jotka olivat eurooppalaisen ammattikorkeakouluverkoston UAS4EUROPE:n järjestämä, Horisontti Eurooppa -ohjelman väliarviointiin keskittyvä ”Halfway to Horizon…

Read more

3AMK caset

3AMK yhdistää Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian voimat tuottaakseen soveltavaa tutkimustayhdessä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa Uudellamaalla. Tavoitteenamme onluoda ilmiölähtöisiä innovaatioita, saada aikaan kansainvälistä vaikuttavuutta sekä toimia tärkeänälinkkinä työelämän ja koulutuksen välissä. Ohesta löydät kuvaukset osasta viime vuosina toteuttamistamme hankkeista. ENGAGE4BIO – Vahvempia biotalouden innovaatioekosysteemejäHorisontti Eurooppa -hanke ENGAGE4BIO (Multi-stakeholder engagement…

Read more

3AMK – Pitkäaikainen kumppani kasvulle ja kansainvälistymiselle

A hand holding a glass ball in front of a beautiful scenery.

Kun yritys etsii kasvua ja kansainvälistymistä, korostuu pitkäaikaisen ja luotettavan kumppanin merkitys entisestään. 3AMK tarjoaa juuri tällaisen kumppanuuden yrityksille, jotka haluavat viedä toimintansa seuraavalle tasolle. 3AMK:n vahvuudet löytyvät käytännön tekemisestä ja ketteristä kokeiluista Vahvuutemme perustuvat käytännön tekemiseen pohjautuvaan tietotaitoon ja tekee meistä siksi ihanteellisen kumppanin kasvua tavoitteleville yrityksille. Olemme sitoutuneet…

Read more

TKI-rahoituksen hakeminen helpoksi ja selkeäksi – 3AMK:n asiantuntemus avuksi

Rahoituksen hakeminen voi usein tuntua yritykselle vieraalta ja vaikealta prosessilta. Kysymykset, kuten “Mistä löydän sopivat rahoituslähteet?” tai “Kuinka voin varmistaa, että hakemukseni huomioidaan?” saattavat herättää epävarmuutta. Yhteistyössä 3AMK:n kanssa TKI-rahoituksen hakeminen voi onneksi kuitenkin olla yksinkertaista ja selkeää. 3AMK tuo kokemuksella, asiantuntijuudella sekä valmiilla verkostoillaan hakuprosessiin selkeyttä Olemme vuosien ajan…

Read more

Helsingin yliopiston ja 3AMK:n yhteinen opintojakso keräsi kiitosta

Helsingin yliopiston ja 3AMK:n yhteistyönä toteutettu Steps Towards a Doctoral Path -intensiiviopintojakso on tullut päätökseensä, ja sitä myötä korkeakoulujen välinen yhteistyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Opintojakso onnistui erinomaisesti niin opiskelijoiden kuin opettajienkin näkökulmasta, ja yhteistyö on koettu kaikin puolin hedelmälliseksi. Steps Towards a Doctoral Path -intensiivijakson tavoitteena oli, että opiskelijat…

Read more

Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

Team holding their hands in the center together.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian (3AMK) yhteinen Ammattipedagoginen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokampus (TKI) aloitti toimintansa tammikuussa 2023. Kolmen korkeakoulun kampusyhteistyön taustalla on tunnistettu tarve ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyön vahvistamiseksi. Ammattipedagoginen TKI -kampus toimii vahvasti oppimisen, koulutuksen, innovoinnin sekä työ- ja yritysmaailman rajapinnalla. Miksi kampus? Työelämän muutokset, laajemmat kansalliset ja globaalit muutostrendit, kuten digitalisaatio,…

Read more

From Tutor to Project Manager

Viljami Osada, a Master’s student of Service Innovation and Design, has started as a project manager in the 3AMK Digital Wellbeing Sprint. The Digital Wellbeing Sprint, or DWS for shorter, is a Design Sprint that focuses on societal problems concerning healthcare and wellbeing. Viljami was a student tutor in the last year’s sprint,…

Read more