3AMK tapasi päättäjiä Brysselissä

Toukokuun loppupuolella (21.-24.5.2023) toteutettiin 3AMK:n yhteinen EU-vaikuttamismatka Brysseliin. Matka oli suunnattu erityisesti 3AMK:n TKI-johdolle, TKI-päälliköille ja EU-vaikuttamisen parissa työskenteleville. Yhteiseen matkaan osallistui yhteensä 11 henkilöä Haaga-Heliasta, Metropoliasta ja Laureasta.

Brysselin matkaohjelma rakentui kahden EU-tason konferenssin ympärille, jotka olivat eurooppalaisen ammattikorkeakouluverkoston UAS4EUROPE:n järjestämä, Horisontti Eurooppa -ohjelman väliarviointiin keskittyvä Halfway to Horizon – Universities of Applied Sciences on the right track?“ sekä hollantilaisen ammattikorkeakoulujen verkoston (UASNL) järjestämä UAS as partner for SMEs: Intermediaries in regional innovation ecosystems” . Tapahtumat toivat yhteen lukuisia eurooppalaisia ammattikorkeakouluja ja EU-tason virkamiehiä ja käsittelivät ajankohtaisia rahoitusmahdollisuuksia sekä EU-hankkeita. Näiden tapahtumien lisäksi matkaohjelma sisälsi Euroopan komission virkamiestapaamisia erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin sekä koulutuksen ja kulttuurin pääosastoilta. Lisäksi delegaatio tapasi MEP Ville Niinistön sekä komissaari Jutta Urpilaisen kabinettia kansainvälisten kumppanuuksien ja ajankohtaisten TKI-mahdollisuuksien tiimoilta.

Tapaamisissa nostettiin esiin 3AMK:n vaikuttavaa profiilia alueellisessa innovaatioekosysteemissä sekä yhteisen TKI-toiminnan kärkiä ja laajaa hanketoimintaa. Tapaamisten ja EU-tapahtumien kautta 3AMK-delegaatio sai paljon uutta tietoa eri rahoituksista ja yhteistyömahdollisuuksista.  Lisäksi matka antoi eväitä EU-vaikuttamisen käytäntöihin ja jatkotyöskentelylle EU-vaikuttamisen parissa.

Valmistautuminen vaikuttamismatkaan aloitettiin yhdessä kevään aikana

Ennen matkaa toteutettiin viestintätoimisto Tekir Oy:n ja Uudenmaan liiton rahoittaman Horisonttia Uudellemaalle -hankkeen järjestämä yhteinen työpaja 3AMK:lle, jossa valmistauduttiin vaikuttaja- ja päättäjätapaamisiin käytännön näkökulmasta. Horisonttia Uudellemaalle -hankkeessa tuotettu 3AMK:n EU-vaikuttamissuunnitelma toimi tukena tapaamisiin valmistautumisessa.  Vaikuttamismatkan sisältö ja ohjelma suunniteltiin yhteistyössä Helsinki EU Officen ja Horisonttia Uudellemaalle -hankkeen kanssa.

Anniina Heikkinen, EU-asiantuntija, Tutkimuspalvelut, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Siististi pukeutuneita henkilöitä seisomassa rakennuksen oviaukolla.

Comments are closed.