Helsingin yliopiston ja 3AMK:n yhteinen opintojakso keräsi kiitosta

Helsingin yliopiston ja 3AMK:n yhteistyönä toteutettu Steps Towards a Doctoral Path -intensiiviopintojakso on tullut päätökseensä, ja sitä myötä korkeakoulujen välinen yhteistyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Opintojakso onnistui erinomaisesti niin opiskelijoiden kuin opettajienkin näkökulmasta, ja yhteistyö on koettu kaikin puolin hedelmälliseksi.

Steps Towards a Doctoral Path -intensiivijakson tavoitteena oli, että opiskelijat pääsisivät kehittämään niitä taitoja, joita tutkijan työssä ja tohtoriopinnoissa tarvitaan. Mukaan pystyivät hakemaan kaikki alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, ja osallistujia olikin reilusti niin Helsingin yliopistosta, 3AMK-korkeakouluista kuin henkilöstönkin puolelta.

”Silmiä avaava kokemus”

Opiskelijoilta saatu palaute Steps Towards a Doctoral Path -opintojaksosta oli erittäin positiivista. Monet kokivat saaneensa uutta motivaatiota ja selkeämpää suuntaa oman tutkimuksen edistämiseen. Opintojakson alkaessa osa opiskelijoista vasta pohti omaa tulevaisuuttaan tutkimustyön parissa, ja osalla taas oli jo oman tutkimuksen toteuttaminen hyvässä vaiheessa. Opintojaksolla oli silti paljon tarjottavaa eri vaiheissa prosessia oleville opiskelijoille, ja kiitosta tuli hyvin monipuolisesti käsitellyistä aiheista.

Erityisesti yhdessä tekeminen ja tutkimusryhmän kokoamiseen ja kommunikaatioon liittyvät teemat koettiin hyödyllisiksi. Opintojaksolla käsiteltiin yhteistyön ja yhdessä tekemisen merkitystä tutkimustyön kannalta, ja monet saivat aivan uudenlaisia oivalluksia, työkaluja ja positiivisia kokemuksia yhteistyössä tehdystä tutkimustyöstä. Opintojaksoa kuvailtiin silmiä avaavaksi ja inspiroivaksi kokemukseksi, ja se antoi monelle erilaisia näkökulmia tutkimustyön tekoon.

Tutkimustyön eettiset kysymykset olivat yksi opintojakson isoista teemoista, ja niiden käsittely koettiin myös opiskelijoiden puolelta erityisen hyödyllisiksi. Myös uudet käytännön työkalut, käytänteet ja viitekehykset sekä kirjallisuussuositukset otettiin ilolla vastaan.

Teoriasta konkreettiseen tekemiseen

Opiskelijat suunnittelivat ryhmissä omat tutkimussuunnitelmansa, joiden avulla he pääsivät harjoittelemaan opittuja taitoja käytännön tasolla ja yhteistyön tekemistä tutkimustyössä. Opintojakson viimeisellä tapaamiskerralla tutkimussuunnitelmat esiteltiin koko ryhmälle. Tutkimussuunnitelmat keskittyivät ajankohtaisiin ja hyödyllisiin teemoihin, ja taidokkaasti toteutettuja esityksiä oli ilo seurata.

– Osallistujat hyödynsivät oivalluksia työpajoista erityisen hyvin tutkimusten suunnittelussa, ja kaikki oppivat esityksistä ja tutkimussuunnitelmien reflektoinneista, opintojakson opettaja Salla Sipari Metropolian ammattikorkeakoulusta kommentoi.

Opiskelijoita oli mukana hyvin vaihtelevilta aloilta, ja tutkimussuunnitelmatkin erosivat teemoiltaan toisistaan. Monialaiset ryhmät mahdollistivat tehokkaan oppimisen muilta ryhmän jäseniltä.

– Oli ilo lukea oppimispäiväkirjoja ja tulen käyttämään niiden erinomaista panosta työssäni tulevaisuudessa. Haluan kiittää kaikkia osallistujia yhteisoppimisesta sekä siitä, että he olivat mukana luomassa poikkeuksellista kurssia.

Yhteistyön tavoitteena on helpottaa jatkokouluttautumista

Helsingin yliopiston ja 3AMK:n yhteistyön tarkoituksena on tuoda tutkijankoulutusta näkyväksi vaihtoehdoksi myös ammattikorkeakouluihin ja tuoda lisää vaihtoehtoja opiskelijoille uraa ja opintoja ajatellen. Yhteistyötä on valmisteltu jo vuodesta 2021 lähtien, ja konkreettisesti tehdyn työn hedelmiä on päästy maistelemaan kevään 2023 aikana. Ensimmäinen tilaisuus oli tammikuussa pidetty Viikki Science Day, jossa Helsingin yliopiston tutkimusryhmät esittelivät viimeisimpiä tutkimushankkeitaan ja osallistujat pääsivät kuulemaan ja oppimaan lisää tohtoriopinnoista.

Yhteistyö on koettu todella toimivaksi, ja sille on selvästi suurta kysyntää. 3AMK pyrkiikin jatkamaan ja edistämään jatkokoulutautumista helpottavaa yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa tulevaisuudessakin. Tavoitteena olisi järjestää Steps Towards a Doctoral Path -intensiivijakso uudestaan ensi keväänä. Työryhmä yhteistyön takana on ollut erittäin toimiva, ja toivomme, että syksy tuo tullessaan vähintään yhtä mielenkiintoisia ja innovatiivisia yhteistyökuvioita kuin tämäkin kevät on tuonut!

Comments are closed.