3AMK:n kehittämisseminaarissa innovoitiin uutta ja hahmoteltiin tulevaa

3AMK:n kehittämisseminaari pidettiin 20.3. Leppävaarassa Laurean kampuksella. Tämän kevään kehittämisseminaarin teemana oli oppimistoiminta ja sen kehittäminen. Seminaariin osallistui henkilöstöä eri korkeakouluista ja eri vastuualueilta, ja keskusteluun saatiin hyvin erilaisia näkökulmia. Kaikki olivat mukana positiivisella ja aktiivisella mielellä, ja saimme erinomaisia näkökulmia ja ideoita tulevaan!

Seminaari alkoi Laurean rehtorin Jouni Kosken alkusanoilla, jossa pääsimme aikamatkalle vuoteen 2017, kun 3AMK perustettiin. Tämän jälkeen esiteltiin 3AMK:n toimintaa ja eri yhteistyöalueita, ja sukellettiin oppimistoiminnan kohdennettujen teemojen pariin. Osallistujille esiteltiin 3AMK:n opintoja ja erilaisia mielenkiintoisia esimerkkejä viime vuosilta.

Tauon jälkeen kaikki pääsivät learning café -hengessä käymään keskustelua pienryhmissä ja ideoimaan tulevaa kolmen eri teeman parissa:

  • Minkälaisen arvolupauksen voimme antaa opiskelijoille 3AMK:n opinnoista?
  • Mitkä ovat mielestäsi niitä toimintaa ohjaavia teemoja, joiden ympärille meidän kannattaa rakentaa yhteistyössä osaamiskokonaisuuksia?
  • Miten sinä voit edistää omassa työssäsi 3AMK oppimistoiminnan yhteistyötä?

Keskustelu oli hyvin runsasta ja innostunutta, ja lopputuloksena saimme loistavia mielipiteitä ja näkökulmia oppimistoiminnan kehittämiseen. Mm. tekoälystä ja sen tuomista muutoksista, opintojen opiskelijalähtöisyydestä ja yhteisöllisyyden merkityksestä heräsi paljon hyvää keskustelua ja uusia ideoita, joista on hyvä ammentaa jatkossa.

3AMK kiittää kaikkia osallistujia ja järjestämisessä mukana olleita loistavasta tilaisuudesta!

Comments are closed.