Yhteistyöalueiden tapaaminen tuotti uusia ideoita, kuinka hyödyntää eri tiimien osaamista

3AMK:n taustalla pyörii paljon eri toimintoja opiskelijoille tarjottavien opintojen lisäksi. Näitä toimintoja kutsutaan yhteistyöalueiksi, joita on yhteensä 5 sekä yksi läpileikkaava teema. Yhteistyöalueet työskentelevät pääosin omina tiimeinään, mutta myös yhteistyötä toisten kanssa tehdään. Tammikuun lopulla järjestettiin 3AMK-toimijoiden yhteinen tapaaminen, jossa käytiin läpi mitä kaikilla on työn alla.

Ihmisiä pöydän ääressä keskustelemassa toistensa kanssa. Kuvituskuva.
Keskustelu oli soljuvaa, ja uusia ideoita saatiin aikaan. Kuvituskuva. Kuva: Pexels.

3AMK:n yhteistyöalueet ovat Oppimistoiminta, Yrittäjyys ja innovaatiot, Vaikuttava TKI, Koulutusvienti, Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus sekä läpileikkaavana kehittämistoimintona Tekoälyn hyödyntäminen. Näiden tavoitteena on kehittää yhteistyötä kolmen ammattikorkeakoulun kesken.

Tammikuun viimeisenä päivänä järjestettiin yhteistyöalueiden tapaaminen, jonne tuli yhteensä lähes 30 osallistujaa eri tiimeistä. Tapahtuman tavoitteena oli kehittää eri osa-alueiden keskinäistä yhteistyötä. Lämminhenkisessä ja rennossa tapaamisessa jokainen yhteistyöalue pääsi kertomaan, mitä heillä tällä hetkellä on työn alla ja keitä tiimeissä on. Samalla kartoitettiin yhdessä jo käynnissä olevien yhteistöiden lisäksi mitä muuta voisivat tiimit tehdä keskenään hyödyntäen toistensa osaamista. Ideoita heiteltiin hackathonista tekoälyä hyödyntäviin keskustelubotteihin ja yhteisjulkaisuihin.

Korkeakoulujen meneillään oleva strateginen sopimuskausi päättyy tämän vuoden lopussa, joten 3AMK:n tekijöillä on jo suunnitteilla seuraavalle sopimuskaudelle uusia innovaatioita ja yhteistöitä. 3AMK-liittouman prosessijohtaja Antti Vettenranta piti tapahtumaa onnistuneena ja lisääntyvää keskinäistä toimintaa tärkeänä.

­– Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja se oli hyvää valmistautumista myös tulevaan sopimuskauteen. Liittouman toimintaa ohjaavana ajatuksena jatkossa on lisäarvon tuottaminen ja vaikuttavuuden aikaansaaminen strategisesti valittavilla teema-alueilla. Tapahtuma osoitti, miten pystymme myös jatkossa saavuttamaan liittouman toiminnassa merkittäviä synergiaetuja yhä tiivistyvän yhteistyön avulla, kommentoi Antti Vettenranta.


Lue lisää 3AMK:n eri yhteistyöalueista ja tekijöistä.

Comments are closed.