3AMK mukana syksyn fuksiaisissa

Tänä syksynä 3AMK oli mukana Helgan, Laureamkon ja Metkan järjestämissä fuksiaisissa. Fuksiaisia vietettiin Helsingin Kaivopuistossa iloisissa tunnelmissa Metropolian opiskelijoiden kanssa 6.9., Laurean opiskelijoiden kanssa 12.9. ja Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa 14.9. Alkavan syksyn sateet sattuivat onneksi fuksiaisten välipäiville ja itse tapahtumapäivinä ei tarvittu sadevaatetusta.

Tällä kertaa 3AMK sai oman rastin pidettäväkseen jokaisissa fuksiaisissa. 3AMK:n rastilla käytiin läpi sitä, mikä 3AMK on ja mitä se tarjoaa opiskelijoille, ja tämän lisäksi fuksit pääsivät pelaamaan tuo minulle peliä. Pelissä fuksien piti 3–4 henkilön tiimeissä etsiä erilaisia asioita ja käydä ottamassa kuvia erilaisten asioiden kanssa viiden minuutin ajan. Tehtävän haasteena ja hauskuutena oli se, että tiimin jäsenten tuli pitää toisiaan käsistä kiinni koko suorituksen ajan. Rastin pisteytyksessä otettiin huomioon löydettyjen asioiden ja kuvien määrän lisäksi sääntöjen noudattaminen, luovuus, asenne ja yhteishenki. Suorituksen jälkeen kaikille jaettiin 3AMK:n haalarimerkit sekä karkkia.

Oli ilo nähdä, miten innolla fuksit heittäytyivät tehtävään mukaan. Vauhdikkaista ja hauskoista illoista jäi positiiviset muistot, ja näitä haluamme kerätä lisää. Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on pysynyt sujuvana ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kiitokset Helgalle, Laureamkolle ja Metkalle onnistuneiden tapahtumien järjestämisestä, sekä fukseille ja tutoreille mukavista kohtaamisista!

Comments are closed.