Syksyn kehittämisseminaari: TKI-toimintaa tullaan kehittämään luottamuksen ja yhteistyön avulla

3AMK:n syksyn kehittämisseminaari pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella 19.9. Kehitysseminaarin teemana oli vaikuttava TKI-toiminta ja sen kehittäminen, sisältäen myös ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen. Seminaarin osallistujat koostuivat kolmen korkeakoulun henkilöstöjen jäsenistä sekä opiskelijakuntien edustajista. Seminaarissa syntyi hyvää keskustelua, jossa asioita tarkasteltiin useasta näkökulmasta, kuten esimerkiksi opiskelijoiden roolia TKI-toiminnassa.

Seminaari alkoi Metropolian rehtorin Riitta Konkolan kohti tulevaa sopimuskautta luotaavilla alkusanoilla, joista 3AMK prosessijohtaja Antti Vettenranta jatkoi seminaarin tavoitteisiin ja toteutustapaan. Näiden lisäksi Vettenranta toi esiin, kuinka luottamus on keskeinen tekijä 3AMK-toiminnan onnistumiselle ja kuinka sitä voidaan rakentaa yhdessä sitoutumisen, valintojen ja toiminnan kautta. Luottamus, sen tärkeys ja miten sitä rakennetaan, nousi esiin myös muissa seminaarin puheenvuoroissa.

Seminaarissa päästiin kuulemaan tänä vuonna toimintansa aloittaneen ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen ajankohtaisia asioita Jari Laukian alustuksen pohjalta ja samalla esittäytyi myös Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun uusi johtaja Marianne Kukko. Lisäksi seminaarissa käytiin läpi TKI-toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja liittouman TKI-toiminnan painopisteitä Salla Huttusen, Anna-Maria Vilkunan ja Mari Vuolteenahon toimesta sekä ulkoisten rahoituslähteiden tarjoamia mahdollisuuksia liittouman TKI-toiminnalle Maarit Haatajan, Sanna Juvosen ja Virpi Turkulaisen toimesta.

Puheenvuorojen ja tauon jälkeen seminaarin osallistujat pääsivät ryhmissä pohtimaan seuraavia aiheita:

  • tulevaisuuden keskeiset ilmiöt ja teemat, jotka tulisi ottaa TKI-toiminnassa huomioon
  • yhteistyö eri yhteistyöalueiden välillä
  • mikä TKI-toiminnassa toimii, mitä voisi kehittää
  • yritysyhteistöiden syventäminen.

Ryhmät nostivat esiin hyviä sekä monipuolisia ajatuksia ja ideoita, joissa teemoina olivat muun muassa oppiminen, hyvinvointi, työllisyyden hoitaminen, resilienssi, demokratian heikentyminen, osaamisen huoltovarmuus sekä tiedonkulku. Näiden ajatusten ja ideoiden pohjalta TKI-toimintaa on hyvä lähteä kehittämään kohti tulevaa sopimuskautta.

3AMK kiittää seminaariin osallistuneita sekä sen järjestämiseen osallistuneita tahoja antoisasta tilaisuudesta!

Comments are closed.