3AMK:n ohjauksen iltapäivässä tutustuttiin korkeakoulujen ohjauskäytänteisiin

3AMK:n oppimistoiminta järjesti 9.10. Haaga-Helian Pasilan kampuksella 3AMK:n ohjauksen iltapäivä -tilaisuuden. Tilaisuuteen osallistui opintojen ja uran ohjauksesta vastaavaa henkilöstöä Haaga-Heliasta, Laureasta ja Metropoliasta.

Osallistujat pääsivät kuulemaan Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian omista ohjauskäytänteistä. Haaga-Helian ohjauskäytänteistä oli kertomassa Elizabeth SanMiguel, Laurean käytänteistä Pauliina Nurkka ja Metropolian käytänteistä Terhi Dahmal sekä Metsälintu Pahkin. Esityksissä kuultiin kunkin korkeakoulun ohjauskäytänteiden tavoitteita, toimintamalleja sekä kehityskohteita.

Kullakin korkeakoululla on omat vahvuutensa ohjauskäytänteissä ja niistä syntyi hyvää keskustelua. Keskusteluja ohjauskäytänteistä päästiin jatkamaan tilaisuuden loppupuolen yhteisessä työskentelyssä.

Lopun työskentelyssä osallistujat pääsivät pöytäkunnittain keskustelemaan ohjauksen haasteista 3AMK:n näkökulmasta ja keksimään näihin mahdollisia ratkaisuja kuultujen esityksien pohjalta. Työskentelyssä nousi esiin hyviä huomioita ja ratkaisuehdotuksia, jotka 3AMK:n oppimistoiminnan kehityspäälliköt Tatjana Huhtamäki (Laurea), Katja Kuuramaa (Haaga-Helia) ja Päivi Laine (Metropolia) tulevat ottamaan huomioon oppimistoiminnan kehittämisessä.

3AMK:n ohjauksen iltapäivä on loistava tilaisuus opinto-ohjauksesta vastaaville verkostoitua yli korkeakoulujen rajojen ja jakaa omia vinkkejä sekä käytänteitä muille. Seuraava 3AMK:n ohjauksen iltapäivä tullaan järjestämään keväällä 2024.

Comments are closed.