Muutoksia 3AMK-opintotarjonnassa

*tiedotetta päivitetty 8.11.23 klo 10.30, tarkentamalla teemojen nimiä ja määrää

3AMK-opintotarjonta on aikaisemmin koostunut intensiivi- ja kieliopinnoista sekä osaamispoluista. Jatkossa 3AMK-opintotarjonta tulee koostumaan eri teemojen mukaisista opinnoista, joita voivat olla niin 3AMK:na yhdessä tuotetut intensiivit, kuin Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian valikoidut teemoihin liittyvät opintojaksot. Muutos on havaittavissa 3AMK-verkkosivuilla viimeistään 14.11., kun kevään 2024 opintotarjonta julkaistaan.

Mistä on kyse?

3AMK-opintotarjonta tullaan jaottelemaan 3AMK-verkkosivuille teemoittain. Teemoja on yhteensä kymmenen, ja osa opinnoista kuuluu useamman teeman alle.

Opintotarjonnassa on 3AMK:n yhdessä tuottamia intensiiviopintoja sekä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian omia tarjoamia opintojaksoja, joista opiskelijat voivat koota omannäköisensä kokonaisuudet vastaamaan heidän tarpeitaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Ilmoittautuminen on jatkossa mahdollista kuhunkin opintojaksoon erikseen.

Miksi muutos tehdään?

Opintojaksojen teemoittelu auttaa selkeyttämään 3AMK-opintotarjontaa. Tarkoituksena on auttaa opiskelijoita hahmottamaan paremmin mitä kaikkea 3AMK:lla on tarjolla sekä löytämään opintoja, jotka vastaavat heidän omia tarpeitaan ja kiinnostuksenkohteitaan.

Muutos on tehty myös opiskelijoiden tarpeesta ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille suurten opintokokonaisuuksien sijaan. Muutos ei kuitenkaan estä opiskelijoita ilmoittautumasta useammalle opintojaksolle, vaan mahdollistaa yksilöllisemmät ratkaisut vastaamaan heidän urasuunnitelmiaan.

Kymmenen teemaa

Opinnot tullaan jakamaan kymmenen teeman alle. Teemoittelussa on hyödynnetty muun muassa Sitran megatrendejä 2023.

Tulevat teemat ovat:

  • Digitalisaatio ja älyteknologia
  • Ennakoiva johtajuus ja HR
  • Kansainvälisyys ja monikulttuurinen ympäristö
  • Kestävä kehitys ja muuttuva maailma
  • Kielet ja kulttuurit
  • Terveys ja hyvinvointi
  • TKI ja yhteisöllinen luovuus
  • Tulevaisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys
  • Turvallisuus ja kriisien hallinta
  • Urapolut ja itsensä kehittäminen

​ Osa opinnoista liittyy useampaan teemaan ja siksi ne voivat löytyä useamman teeman alta.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteys oppimistoiminnan kehityspäälliköihin Katja Kuuramaahan (Haaga-Helia), Tatjana Huhtamäkeen (Laurea) tai Päivi Laineeseen (Metropolia). Heidän yhteystietonsa löydät oppimistoiminnan sivulta.

Comments are closed.