Oppimistoiminnassa uusi kehityspäällikkö

Maanantaina 15.8. 3AMK:n oppimistoiminnan kehityspäällikkönä aloitti Katja Kuuramaa Haaga-Heliasta.

Katja on työskennellyt Haaga-Heliassa jo muutaman vuoden suunnittelijana. Osana työtehtäviään hän osallistui Haaga-Helian Porvoon kampuksen uuden opintosuunnitelman kehittämiseen Aviation Business ja Digital Business Innovations -tradenomikoulutusten parissa. Katja toimi myös digipedagogiikan mentorina sekä koordinoi Haaga-Helian kaupallista Aviation Business -koulutusta, joka toteutetaan online-opetuksena Kiinan Chongqingiin.

Katja on aikaisemmin työskennellyt myös Helsingin seudun kesäyliopistossa suunnittelijana ja markkinointivastaavana, jolloin hän teki yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa – 3AMK:n toimintakenttä onkin siis jo tuttua hänelle.

Katja on innoissaan kehityspäällikön tehtävän laaja-alaisuudesta ja yli ammattikorkeakoulurajojen ylittävästä yhteistyöstä. Hänen mielestään korkeakoulujn yhteistyö on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää, ammattikorkeakoulujen sekä opiskelijoiden näkökulmasta. Katja pitää suurista linjoista, joten useamman ammattikorkeakoulun yhteenliittymän kehittäminen viehättää häntä. Hän odottaa uusien avauksien parissa työskentelyä ja erityisesti sellaisten avauksien kehittämistä, joihin koetaan yhteistä tarvetta.

”Kehittäminen, innovointi ja tulevaisuusajattelu ovat lähellä sydäntäni ja niissä koenkin olevani parhaimmillani. On hienoa olla mukana kehittämässä merkityksellisiä asioita ja vastaamassa tulevaisuuden osaamistarpeisiin”, Katja kertoi. 

Katja kertoi myös jännittävänsä uusiin työtehtäviin siirtymistä, mutta siirtymää helpotti kehityspäälliköiltä saatu lämmin vastaanotto. 3AMK:n toimijat toivottavatkin Katjan tervetulleeksi!

Katjaan voit olla yhteydessä sähköpostilla: katja.kuuramaa@haaga-helia.fi.

Comments are closed.