Opiskelija – ilmoittaudu Vantaan innovaatiokilpailuun!

Vantaan kaupunki järjestää kaikille avoimen innovaatiokilpailun, jossa etsitään ratkaisuja arjen palveluihin, kaupunkikeskustojen kukoistukseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kilpailussa etsitään pieniä ja suuria ideoita monenlaisilta toimijoilta. Parhaiden ideoiden kesken jaetaan yhteensä 300 000 euroa ja kilpailuidea toteutetaan Vantaalla vuosien 2022 ja 2023 aikana.  Kilpailuun voi ilmoittautua 15.8.2022 asti. Innovaatiokilpailu huipentuu 24.-28.10.2022 järjestettäviin Innovaatiofestareihin, joiden aikana valitut ehdotukset julkaistaan. 

Kilpailun kategoriat: 

1.  Hyvän arjen palvelut ​ 

  • Yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisilla innovaatioilla ​ 
  • Hyvinvointia rakentavat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 
  • Jatkuva oppiminen hyvinvoinnin tukena​ 

2.  Kukoistavat kaupunkikeskukset ​ 

  • Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ​ 
  • Keskustojen vetovoimaisuuden ja turvallisuuden lisääminen 
  • Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut viihtyisyyttä lisäämässä ​ 

3.  Ilmastonmuutoksen torjunta ​ 

  • Vähähiilinen kaupunki ​ 
  • Urbaanin ruuantuotannon uudet ratkaisut  
  • Kiertotalouden edistäminen  

Kilpailuidea voi toteuttaa yhtä tai useampaa kategoriaa tai alakohtaa. 

Innovaatiokilpailu järjestetään palkintosummalla, joka liittyi Vantaan marraskuussa saamaan tunnustukseen. Vantaa valittiin marraskuussa 2021 Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi ja sai voiton myötä 500 000 euron palkintosumman, josta merkittävä osa käytetään innovaatiokilpailuun.

Lue lisää:

Innovaatiokilpailu | Vantaa

 Kaikille avoin Vantaan innovaatiokilpailu etsii kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä | Vantaa

Comments are closed.