3AMK Moodlen alasajo

3AMK Moodlen käyttö suljetaan asteittain syksyn 2022 aikana. Moodlessa ei avata enää uusia toteutuksia, mutta jo käynnissä olevat toteutukset suoritetaan loppuun siellä. Moodlen alasajo tapahtuu asteittain, jolloin opettajilla on mahdollisuus hakea tallennettavat materiaalit sieltä kesän ja syksyn aikana. Tarvittavat 3AMK Moodlessa olevat työtilat kopioidaan toiselle alustalle opettajien pyynnöstä. Moodle arkistoidaan syksyn/talven 2022 aikana. Jatkossa toteutukset suoritetaan korkeakoulujen omissa oppimisympäristöissä, joiden ylläpitämisestä vastaa korkeakoulut. Moodlen arkistoimisen ajankohdasta tiedotetaan vielä tarkemmin syksyllä.

3AMK Moodleen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kehityspäällikkö Päivi Laineeseen (paivi.laine@metropolia.fi).

Comments are closed.