3AMK-liittouman maaliskuun kuulumiset

Tässä uutiskoosteessa tarkastelemme mitä 3AMK-liittoumassa on tapahtunut maaliskuun aikana.

Careerbot

3AMK:n tekoälytiimin Janne Kauttonen Haaga-Heliasta ja Asko Mononen Laureasta sekä yhteistyökumppani HeadAI Oy osallistuivat Lontoossa järjestetyille kansainvälisille BETT-messuille 23.-25.3.2022. BETT on kansainvälinen yhteisö koulutustekniikalle. Yhteisö jakaa ideoita, luo yhteyksiä ja nopeuttaa kauppaa, mikä lisää vaikutusta ja parantaa opettajien sekä oppilaiden tuloksia. Osallistumisen tarkoituksena oli myös tehdä vertailuarviota sekä selvittää onko Careerbotin kehitys kulkenut oikeaan suuntaan. Tekoälytiimi sai vahvistuksen kehityksen suunnastaan sekä uusia ideoita kehitystyöhön. Tekoälytiimi esitteli messuilla Careerbottia, joka on kehitetty opiskelijoita varten. Careerbot julkaistaan lähiviikkoina 3AMK:n korkeakouluissa opiskelijoille sekä henkilöstölle.

Ohessa muutamia Askon poimintoja messuilta; työnantajien vaatimien metataitojen opiskeleminen on tärkeää ja esimerkiksi Intel tarjoaa ilmaisia oppimisresursseja digitaalisille taidoille. Myös ohjelmoinnin opettaminen oli laajasti esillä lohkokoodauksen ja pelillisen koodauksen osalta. Yritykset korostivat henkilökohtaisen ja mukaansatempaavan oppimisen tärkeyttä muun muassa STEM-taitojen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kuten ohjelmoinnin osalta, jota pidetään vaikeana ja jolle on paljon kysyntää työmarkkinoilla. Oppimisen tulisi olla vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista pelillisten elementtien kuten kunniamerkkien muodossa, jotta se on tehokasta opiskelijoille. Askon julkaisun pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä: Asko Mononen on LinkedIn: #highereducation #edtech ja lisää tietoa täältä: BETT 2022 and CareerBot – skills based AI service – EduExcellence.

3AMK Entrepreneurship Society Alliance

3AMK Entrepreneurship Society Alliance järjesti Laureassa innovaatiotyöpajoja 15.-17.3., joissa pohdittiin miten opiskelijoita pystytään paremmin palvelemaan, innostamaan ja tukemaan yrittäjyyteen tutustumisessa ja ammatillisessa kehittymisessä. Innovaatiotyöpajoissa luotiin asiakas- ja kohderyhmiä, sekä kartoitettiin heidän ongelmiansa ja etsittiin ongelmiin ratkaisuja ja konsepteja. Jatkoon valittuja konsepti-ideoita lähdettiin työstämään eteenpäin BMC, SWOT ja PESTLE toimintamalleilla. Konsepteja jatkokehitetään ja testataan vuoden 2022 aikana 3AMK:n ammattikorkeakoulujen yrittäjyysjärjestöissä.

Entrepreneurship society (ES) tarkoittaa opiskelijavetoista yrittäjyysjärjestöä, joka edistää yrittäjyyskulttuuria ja tukee yrittäjiksi haluavia opiskelijoita. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa ES-toiminnan tavoittavuutta ja vaikuttavuutta kolmessa ammattikorkeakoulussa, vahvistaen osaltaan alueen elinkeino- ja osaamisperustaa. 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -hanketta koordinoi Haaga-Helian StartUp School ja se toteutuu vuosina 2020-2022.

Oppimistoiminta

Oppimistoiminnan kokouksessa 2.3. päätettiin 3AMK Moodlen alasajosta. Jatkossa toteutukset suoritetaan korkeakoulujen omissa oppimisympäristöissä, joiden ylläpitämisestä vastaavat korkeakoulut. Tiedotteen Moodlesta voit lukea täältä: 3AMK Moodlen alasajo – 3AMK.

YAMK-opiskelijoille suunnattu Summer School – Leadership Skills for a Changing World -intensiivitoteutus oli tarjolla opiskelijoille CampusOnlinessa.

Huhtikuussa avautuu ilmoittautuminen Villiyrttien käyttö elämystaloudessa sekä 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutuksille.

TKI-toiminta

Maaliskuun alussa TKI-johto kokoontui jakamaan TKI-kärkien käynnissä olevia sekä tulevia hankkeita ja suunnittelemaan toukokuussa järjestettävää julkaisutyöpajaa. Myös Laurean henkilöstölle jaettiin TKI-toiminnan kuulumisia hankkeiden ja budjettien osalta, sekä vinkkejä rahoitushakemuksiin ja tietoa rahoittajarooleista. Maaliskuun lopulla järjestettiin palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen teematiimin tapaaminen. Tapaamisen teemana oli opit TKI-hankkeista ja siinä keskityttiin jakamaan tietoa jo päättyneistä hankkeista, hankkeista saaduista opeista sekä julkaisuista. Maaliskuussa seurasin vaikuttavan TKI-toiminnan Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä (kärki-1) toimintaa, johon palaan vielä artikkelin muodossa.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymän valmistelu on myös käynnistynyt. Työtä jatketaan seuraavaksi järjestämällä aiheesta teeman asiantuntijoille suunnattu visiointityöpaja. 

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes - osaaminen systeemeissä

28.4.2022 järjestettävän virtuaalisen konferenssin ohjelma on julkaistu. Pääset lukemaan sen täältä: Konferenssin ohjelma – 3AMK. Ilmoittautuminen konferenssiin päättyy 26.4.2022.

Valtakunnalliset AMK-päivät

3AMK-liittouma osallistuu Metropoliassa järjestettäville valtakunnallisille AMK-päiville 4.-5.5.2022, joiden teema on tänä vuonna Oivalluksia osallistuen. 3AMK-liittoumasta Tuloksia ja vaikuttavuutta ilman hallintohimmeleitä -työpajaa vetää TKI-toiminnan kehityspäällikkö Sanna Juvonen sekä prosessijohtaja Antti Vettenranta. Myös muiden yhteistyöalueiden asiantuntijat ovat tervetulleita osallistumaan työpajoihin. 

Yhteistyöfoorumin kokous

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja rehtoreiden yhteistyöfoorumin kokous pidettiin Metropolian Arabian kampuksen XR Centerissä 22.3.2022. Paikalla olivat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginjohtajat ja pormestari, sekä lähes kaikki pääkaupunkiseudun korkeakoulujen rehtorit. Kokouksen teemana oli työvoiman saatavuus ja osaajapula pääkaupunkiseudulla. Johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista piti alustuksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla selvityksestä. Hyviä käytänteitä osaamistason nostamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi esittelivät johtaja Kirsi Heinivirta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja projektipäällikkö Anne Karjalainen Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamisen kehittämisen ja työllistymisen edistämisen OSKE-hankkeen tiimoilta.

Comments are closed.