3AMK-liittouman helmikuun kuulumiset

Kevätlukukausi on jo saatu käyntiin ja tässä uutiskoosteessa kootaan 3AMK-liittouman ajankohtaisia asioita helmikuun ajalta.

Oppimistoiminnan kehityspäälliköt ovat olleet kiireisiä kevään ja syksyn opintopolkujen sekä intensiivitoteutuksien kanssa. Uusia avauksia lähdetään myös viemään eteenpäin mm. lisäämällä tarjontaan enemmän englanninkielisiä opintokokonaisuuksia sekä tarjoamalla YAMK-opiskelijoille mahdollisuutta opiskella osaamispoluissa. Lokakuussa oppimistoiminnan yhteistyöalue järjesti yhteiskehittämisen työpajan, jossa ideoitiin uusia ja mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia laajentamaan tarjontaa. Työpajassa ideoituja opintokokonaisuuksia lähdetään myös viemään eteenpäin.

Kehityspäälliköt ovat myös ideoineet markkinoinnin kohdentamista henkilöstölle sekä opiskelijoille, jotta tietoutta 3AMK-liittoumasta voidaan kasvattaa. Tulevana vuonna 3AMK:n näkyvyyttä onkin tarkoitus kasvattaa erityisesti kampuksilla sekä tapahtumissa.

Kiirettä on pitänyt myös yhteistyön käynnistämisessä Helsingin yliopiston kanssa yhteisen opintokokonaisuuden kehittämiseksi YAMK-opiskelijoille. Kehitettävässä opintokokonaisuudessa 3AMK:n vahvuutena tulee olemaan kehittäminen ja johtaminen, Helsingin yliopiston vastaavasti menetelmäopinnot. Tavoitteena on suunnitella toteutusta kevään ja syksyn 2022 aikana ja käynnistää toteutus keväällä 2023.

Samalla on myös pidettävä mielessä henkilöstön ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mahdollisuus osallistua opetukseen oman osaamisensa ylläpitämiseksi.

Valtion monet urapolut (5 op) -intensiivitoteutuksen ilmoittautumisaika on 1.3.-15.3.2022. Digital wellbeing sprint (5 op) -intensiivitoteutuksen ilmoittautuminen avautuu 14.3. ja päättyy 27.3.2022. Huhtikuussa avautuu ilmoittautuminen Villiyrttien käyttö elämystaloudessa– ja 10 days 100 challenges -toteutuksille. Aalto-yliopiston kielitarjontaan on tulossa lisäyksiä kevään osalta tällä viikolla. Opintokokonaisuuksien ilmoittautumisaika on 5.2.-6.6.2022.

3UAS-konferenssi

3UAS-konferenssiin “Tulevaisuuden kestävä bisnes- osaaminen systeemeissä” on kiinnitetty uusia panelisteja. Voit lukea heistä lisää täällä: Pääpuhuja ja panelistit – 3AMK. Viimeiset esittelyt julkaistaan 14.3.

TKI-toiminta

Jatkuvan oppimisen kehittäminen ja laajentaminen opintokokonaisuuksiin on yksi 3AMK-liittouman keskeisimmistä teemoista tänä vuonna. Jatkuvan oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen saadaan tietoa vaikuttavan TKI-toiminnan – tulevaisuuden tekijä kärkialueen Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta sekä jo päättyneestä AMKoodari-koulutuksesta, josta voit lukea lisää täältä: Jatkuva oppiminen sekä osaajapula esillä – 3AMK-neuvottelukunta kokoontui – 3AMK. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta pääset lukemaan enemmän myöhemmin ilmestyvästä esittelystä.

TKI-toiminnassa on myös työstetty Talent Helsinki -hanketta, jonka tavoitteena on houkutella työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin sekä helpottaa kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Hanke on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

TKI-toiminta on osallistunut Jobteaser-portaalin jatkokehittämiseen. Tavoitteena on kasvattaa työnantajien ja kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja aktiivisuutta Jobteaserissa, tehostaa työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamista sekä kehittää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä tukevia materiaaleja ja toimintoja portaalissa. Hankkeen näkyvyyttä kasvatetaan vielä työstettävillä esitteillä ja videolla.

Tulevina kuukausina tullaan esittelemään TKI-kärkiä ja niiden toimintaa 3AMK:n nettisivuilla. 

Artikkelikokoelman toimittaminen

Torstaina 17.2. 3AMK-henkilöstölle järjestettiin artikkelikokoelman toimittaminen -koulutus yhdessä Vastapainon sekä 3AMK:n toimin. Koulutuksen vetäjänä toimi Tuukka Tuomasjukka ja hän jakoi monipuolisesti vinkkejä ja näkökulmia artikkelikokoelman kokoamiseen. Koulutuksessa nousi esille se, että epämukavuus on olennainen osa toimittajan työtä ja artikkelikokoelmassa tulisi huomioida teeman yhtenäisyys, jotta teksti ei ole irrallista ja rönsyilevää. Kirjoittaessa tulisi myös huomioida se, että kirjoittaminen on tiimityötä ja sen takana on aina taustatiimi – kirjoittajan tekijyys ei vähene hyvästä toimittamisesta. Kirjoittaessa tulisi myös huomioida se, että ensimmäinen versio on kirjoittamisen ja toimittamisen ensiaskel, eikä sen tulekaan olla valmis tai lannistua sen saamasta palautteesta. Koulutus kulminoitui toimittajan parhaisiin ystäviin, joita ovat Microsoft Wordin track changes ja kommenttityökalu. Näillä opeilla on hyvä lähteä toimittamaan artikkeleita tai suunnittelemaan 3AMK-liittouman kevättä laajemmin.

Comments are closed.