Kehityspäälliköt esittäytyvät

Tammikuussa oppimistoiminnan kehityspäälliköinä aloittivat Veera Partanen Haaga-Heliasta (vasemmalla), Tatjana (Tanja) Lazareva Laureasta (oikealla) ja Päivi Laine Metropoliasta (keskellä). Tässä esittelyssä pääsemme tutustumaan heihin paremmin.

Minkälaisia työtehtäviä teitte aikaisemmin? Miksi halusitte kehityspäälliköiksi?

Veera: “Olen ollut jo muutaman vuoden töissä Haaga-Heliassa ura- ja rekrytointipalveluissa, enimmäkseen kansainvälisten opiskelijoiden parissa sekä mukana koulutusvientiprojekteissa. Työskentelin myös ammattikorkeakoulukentällä ohjauksen ja opiskelijatoiminnan parissa. Haluan kokeilla uusia asioita, kun siihen tulee mahdollisuus.”

Tanja: “Olen työskennellyt Laureassa useassa eri tiimissä niin opiskelijahallinnon tehtävissä kuin jatkuvan oppimisen tiimissä suunnittelijana. 3AMK oppimistoiminnan kehityspäälliköksi hain, koska halusin kytkeä jatkuvaa oppimista vahvemmin osaksi 3AMK:n tarjontaa.”

Päivi: “Olen aikoinaan tullut Metropoliaan kehittämään terveysalan oppimisympäristöjä. Sieltä liiketoimintayksikön kautta olen siirtynyt ICT- ja tuotantotalouden osaamisalueelle. Nyt tehtävääni kuuluu erityisesti hanketyöskentely. Olen koulutukseltani terveystieteilijä ja ICT-alan hankkeissa toimin teknologian ja muiden koulutusalojen sekä yritysten rajapinnassa. Olen kiinnostunut kehittämisestä, innovatiivisesta toiminnasta ja näen kuinka paljon uusia mahdollisuuksia 3AMK-toiminta voi antaa opiskelijoille, yrityksille sekä yhteiskunnalle.”

Minkälaisia odotuksia teillä on uudesta roolistanne?

Veera: “Odotan innolla uusia yhteistyöavauksia, vaikuttamista, sekä sitä että saavutamme aiempaa suuremmat tulostavoitteet.”

Tanja: “Odotan yhteistyön syventymistä kolmen korkeakoulun välillä, uusien oppimistoiminnan avausten kehittämistä ja sitä että pystymme tarjoamaan tutkinto-opiskelijoille ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille uusia mielenkiintoisia, laadukkaita ja työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia.”

Päivi: “Odotan uudenlaisia avauksia 3AMK:n yhteistyön laajentumisen, pedagogisen kehittämistyön ja digitalisaation näkökulmasta. Myös ristiinopiskelun mahdollisuudet ja tulevaisuudessa  tekoälyn hyödyntäminen avaa mielenkiintoisia skenaarioita tulevaisuuteen.”

Minkälaisia työtehtäviä kehityspäälliköille kuuluu?

Oppimistoiminnan tehtävät voidaan jakaa kahteen osaan: strategiseen ja operatiiviseen. Strategisissa tehtävissä kehitetään uutta ja tehdään uusia avauksia. Operatiivisissa tehtävissä viestitään ja tiedotetaan, kootaan tarjontaa, kehitetään prosesseja sekä fasilitoidaan verkostoja. Oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen kuuluu myös ennakointi – minkälaiselle tarjonnalle on kysyntää ja minkälaisia työelämätaitoja tarvitaan juuri nyt. 

Minkä kehittämistä odotatte eniten?

Kehityspäälliköt odottavat uudenlaisten avauksien sekä työelämän haasteisiin vastaamista, 3AMK:n operatiivisen toiminnan selkeyttämistä ja infrastruktuurin kehittämistä muun muassa ilmoittautumisten ja Moodlen osalta. He odottavat myös yritysyhteistöitä ja opiskelijoiden sekä työelämän tarpeisiin vastaamista – sitä että opintokokonaisuuksilla voidaan tarjota mahdollisuuksia uudenlaisiin työtehtäviin, sekä sitä että voidaan tarjota työelämälähtöistä osaamista jatkuvan oppimisen parissa.

Minkälainen ensimmäinen kuukautenne on ollut?

Kehityspäälliköistä on hienoa työskennellä yhdessä ja tutustua toisten korkeakoulujen toimintaan sekä löytää yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia. He kehuivat myös lämmintä vastaanottoa, jonka he saivat muilta kollegoilta ja toimijoilta.

Comments are closed.