Miltä näyttää tulevaisuuden korkeakouluyhteistyö? – 3AMK-liittouman toimijat kokoontuivat kehittämisseminaarin merkeissä

Tiistain 23.11. 3AMK kehittämisseminaari käynnistyi prosessijohtaja Antti Vettenrannan avaussanoilla, joissa todettiin, että 3AMK liittouma tulee vuodenvaihteessa toimineeksi jo viiden vuoden ajan. Laurean rehtori Jouni Koski, sekä Metropolian rehtori Riitta Konkola muistelivat tervehdyssanoissaan 3AMK liittouman alkutaipaleita ja totesivat, että liittouma on nykyään hyvin tunnistettu ja tunnustettu toimija korkeakoulukentällä. Seminaarissa 3AMK-liittouman ydintoimijat kokoontuivat Haaga-Helian Pasilan kampukselle visioimaan ja keskustelemaan liittouman tulevaisuuden näkymistä ja pohtimaan kehityssuuntia.

Seminaarin aluksi liittouman prosessijohtaja Antti Vettenranta kävi läpi seminaarin tavoitteet sekä toteutustavan. Pohjustuksena käytiin läpi toimintasuunnitelman vuosille 2021–2024, sekä vuoden 2022 toteutussuunnitelman luonnoksen keskeisiä strategisia tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä. Vuoden 2022 keskeisiin tavoitteisiin lukeutuu mm. opintotarjonnan lisääminen noin puolella sekä osaamispolkujen kohdistaminen erityisesti jatkuvan oppimisen tarjontaan. 3AMK-liittouman toteutussuunnitelman luonnoksen vuodelle 2022 voi lukea täältä.

Suomesta joustavan oppimisen mallimaa

Korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeen hankejohtaja Hanna Nordlund kertoi etäyhteyden välityksellä kuulijoille hankkeesta ja sen tulevaisuudesta. Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa vuoteen 2030 mennessä. Hanke luo mahdollisuuksia korkeakoulujen laajalla yhteistyöllä. Korkeakoulut voivat hyödyntää mahdollisuuden haluamallaan tavalla sekä heille sopivalla aikataululla.

Tällä hetkellä vuoden 2022 suunnittelu on loppusuoralla, ja Business Finlandin RRF-rahoituksen hakuprosessi viimeistelyä vaille valmis. RRF-rahoitus (Recovery and Resielience Facility) on Euroopan Unionin rahoitusohjelma Euroopan talouden elvyttämiseksi, joka tähtää innovatiivisten, kestävän kehityksen ja digitalisaation edistävien ratkaisujen kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Digivisio 2030 palvelujen konseptit lähtevät kommentoitavaksi korkeakouluille vuodenvaihteen paikkeilla. Kehitettäviin palveluihin lukeutuu mm. opintotietojen yhteinen alusta, tekoälyyn pohjautuvat yhteisen ohjauspalvelut sekä hakemisen ja ilmoittautumisen yhteiset palvelut.

Visio strategisesta liittoumasta vuonna 2025?

Seminaarin toinen puolisko vietettiin kehittämistehtävien parissa. Ensimmäisessä kehitystehtävässä keskusteltiin strategisen liittouman tulevaisuuden visiosta: miltä liittouma näyttää vuonna 2025? Entä siitä eteenpäin? Keskusteluun ottivat osaa mm. koulujen rehtorit, jatkuvan oppimisen osaamisen johtajat kuin myös opiskelijakuntien puheenjohtajat, jolloin näkemyksien kirjo muodostui laajaksi. Keskustelua käytiin mm. toiminnan tuomisesta lähemmäksi opiskelijoita, jatkuvan oppimisen edelläkävijyydestä, sekä liittouman potentiaalista kansainvälisillä markkinoilla.

Toisessa kehittämistehtävässä osanottajat keskittyivät aiempien keskustelujen pohjalta käytännön toimenpiteisiin visioiden toteuttamiseksi. Kiivaan ja vilkkaan keskustelun tuloksena kuultiin lukuisia kehitysehdotuksia ja konkreettisia ratkaisuja. Erityisesti esille nousi liittouman fokusoituminen, kansainvälistyminen sekä jatkuva oppiminen ja tekoälyn hyödyntäminen. Vahva yhteinen teema oli myös halu jalostaa 3AMK-liittoumasta metropolialueen kehittäjä, ja sitä kautta luoda kilpailuetua sekä TKI-toiminnassa että koulutustarjonnan ja -viennin saralla.

Metropolialueen edelläkävijä

Seminaarin loppusanat puhui Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko. Loppusanoissaan Kokko painotti tietoisuuden lisäämistä niin opiskelijoiden ja henkilöstön, kuin muidenkin tahojen keskuudessa. Seminaarin aiheista Kokko nosti erityisesti esille 3AMK:n roolin metropolialueen kehittäjänä sekä kansainvälisyyteen investoimisen. Tahto tehdä 3AMK-liittoumasta kansainvälisen tason edelläkävijä metropolialueella on aito, ja onnistuneen seminaarin jälkeen liittouman työ päämäärän saavuttamiseksi jatkuu.

Comments are closed.