Systeeminen konstellaatio apuna 3AMK TKI-yhteistyön kehittämisessä

Tiistaina 13. päivä 3AMK TKI-työryhmäläiset ottivat osaa yhteistyön kehittämisen työpajaan. Työpajan metodina käytettiin systeemisen konstellaation menetelmää, ja sen fasilitoijana toimi johtamisen konsultti Barbara Malmström apunaan Metropolian johtamisen yliopettaja Helena Kuusisto-Ek. Usein lähiryhmässä toteutettavaa harjoitetta on koronarajoitusten pakottamana innovoitu uudelleen toteutettavaksi virtuaalisena.

Organisaatiokonstellaatio on Saksassa 90-luvulla kehitetty menetelmä, jolla tutkitaan organisaation dynamiikkaa, järjestelmän keskeisten osien suhteita, järjestystä ja vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on parantaa organisaation funktionaalisuutta. Zoomissa toteutetun työpajan tukena oli virtuaalityötila.

Lue lisää organisaatiokonstellaatiosta Helena Kuusisto-Ekin blogikirjoituksesta.

Comments are closed.