3AMK neuvottelukunta keskusteli kestävästä kehityksestä

Tiistaina 28.9. 3AMK neuvottelukunta kokoontui Teamsissa keskustelemaan liittouman nykytilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Asialistalla oli niin korkeakoulupoliittisia asioita yleisellä tasolla kuin lähivuosien tavoitteita opintotarjonnan ja julkaisutahdin suhteen. Kokouksen aikana kuultiin myös kahden suomalaisen yritysjätin, Keskon ja Nordean edustajien puheenvuorot yritysten tavoitteista kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden saralla. Kokousta johti Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Nordean tiimijohtaja Maarit Mettälä esitteli suomalaispankin seuraavien vuosikymmenien suunnitelmia ja tavoitteita ilmaston ja yhteiskuntavastuun aihealueilla. Nordean tavoitteena on olla nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä, jota lähdetään tavoittelemaan vastuullisilla liiketoimintasuunnitelmilla koko konsernin taholla. Vastuullisuutta tarkastellaan neljällä osa-alueella: säästäminen ja luotonannon tarjooma, yrityskulttuuri ja henkilöstöprosessit, hankinnat, sekä riskienhallinnat. Pankin tavoite on vähentää konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä niin, että nettopäästöt olisivat positiiviset vuoteen 2030 mennessä.

Keskon työsuhdejohtaja Petteri Huovinen kertoi Keskon kunnianhimoisesta tavoitteesta olla nollapäästöinen yritys vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteena Keskolla on olla hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä. Kestävän kehityksen tavoitteita Kesko lähtee toteuttamaan pitämällä hankintaketjujen vastuullisuuden, ihmisoikeudet, sekä ympäristövaikutuksen jatkuvassa tarkastelussa yrityksen jokaisella toimialalla. Käytännössä tätä on lähdetty toteuttamaan mm. kierrätettävien ja biohajoavien pakkausten lisäämisellä, ekopisteiden sijoittamisella kauppojen yhteyteen, sekä riskimaatuontien auditoimisella.

Mettälän ja Huovisen puheenvuorot herättivät keskustelua liittyen myös ammattikorkeakoulutoimintaan, ja millä keinoilla samoja arvoja voidaan toteuttaa 3AMK:n kestävän kehityksen ja kiertotalouden tulevia kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Seuraavan kerran 3AMK neuvottelukunta kokoontuu helmikuussa 2022.

Comments are closed.