Horisonttia Uudellemaalle! – Euroopan TKI-vaikuttajat kokoontuivat

Torstaina 23.9. joukko korkeakoulu- ja yritystoimijoita kokoontui kuuntelemaan EU-vaikuttamista, verkostoitumista ja rahoitusta käsitteleviä puheenvuoroja 3AMK-liittouman järjestämässä Horisonttia Uudellemaalle: Verkostoidu ja Vaikuta! -tapahtumassa. Tilaisuus toteutettiin osana Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla -hanketta.

Useat asiantuntijat suomalaisista sekä kansainvälisistä järjestöistä pitivät mielenkiintoisia ja keskustelua herättäneitä puheenvuoroja eurooppalaisen TKI-toimikentän eri osa-alueilta. Tapahtuman aamupäivän osuus keskittyi vahvasti EU-vaikuttamismahdollisuuksiin sekä kumppanuusverkostoihin. Puhujina kuultiin mm. Helsinki EU Officen johtajaa Eero Venäläistä, joka kertoi toimiston työstä  EU-edunvalvonnan saralla, sekä Brysselissä toimivan ERRIN-järjestön johtajaa Pirita Lindholmia, jonka esitys pureutui mm. TKI-yhteistyöhön EU:ssa. Horisontti Eurooppa -työohjelmiin liittyvästä strategisesta vaikuttamisesta kuultiin osana Euroopan komission Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yksikön johtajan Minna Wilkin puheenvuoroa, mikä innosti osallistujia erityisesti keskustelemaan Suomen komiteajäsenten vaikuttamistyöstä ja asiantuntijaryhmistä.

Tapahtuman toinen osuus keskittyi rahoitukseen, verkostoitumiseen ja hankeideointiin. Puheenvuorojen aikana pohdittiin mm. Horisontti Eurooppa-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista Uudenmaan alueen toimijoille sekä kuultiin yritysedustajan kokemuksista EU-rahoitushauista. Lisäksi iltapäivään sisältyi alueen toimijoiden kesken verkostoitumistyöpaja, jossa keskusteltiin teemoittain yhteisistä mielenkiinnonkohdista tulevia rahoitushakuja silmällä pitäen.

Horisonttia Uudellemaalle-hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto. Tapahtuman materiaaleihin pääset tutustumaan oheisesta linkistä: https://www.rdexcellence.fi/events/verkostoidu-ja-vaikuta/

Comments are closed.