Lehdistötiedote: Suomalainen koulutus tukemassa nuorten työllistymistä Latinalaisessa Amerikassa

Suomalainen koulutusviennin yritys EduExcellence ja voittoa tavoittelematon Forge Foundation -organisaatio ovat sopineet asiantuntijayhteistyöstä koskien latinalaisamerikkalaisten nuorten valmennusohjelmien auditointia ja sertifiointia.

Kehitysohjelman tavoitteena on vahvistaa nykyisiä valmennusohjelmia, joiden avulla nuoria tuetaan hyvän työpaikan hankkimisessa. Forge on etsinyt suomalaisesta koulutuksesta parhaita käytäntöjä ja osaamista, joita voidaan hyödyntää heidän ohjelmissaan Argentiinassa, Chilessä, Uruguayssa, Perussa ja Meksikossa.

Kehitysohjelman ensimmäisessä vaiheessa tarjotaan webinaareja koulutusalan johtajille ja asiantuntijoille Latinalaisessa Amerikassa. Webinaarien tavoitteena on lisätä tietoa ja valmennuskäytäntöjä auditointi- ja sertifiointivaiheissa sekä laatia vahva perusta kehitysohjelmalle. Kehitysohjelma jatkuu Forge Foundationin pedagogisen mallin auditoinnilla. Projektin asiantuntijoina ja toteuttajina toimii Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

”Suomalaista koulutusmallia arvostetaan ympäri maailman, ja haluamme vahvistaa osaamistamme sekä tarjota nuorille parempia valmennusmahdollisuuksia Latinalaisessa Amerikassa. Forge Foundationin tavoitteena on kasvattaa toimintaa entisestään ja auttaa yli 100 000:aa heikossa sosioekonomisessa asemassa olevaa nuorta pääsemään tulevaisuuden työmarkkinoille. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet haluamme omaksua tietoa ja parhaita käytänteitä suomalaisesta koulutuksesta. Yhteistyöllä EduExcellencen kanssa voimme nousta toiminnassamme seuraavalle tasolle”, sanoo Rodrigo Kon, Forge Foundationin toimitusjohtaja.

”Suomalaisen työelämälähtöisen koulutuksen asiantuntijana olemme ylpeitä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä arvostetun ja vaikuttavan yhteistyökumppanin kanssa, joka tarjoaa työelämän taitoja nuorille Latinalaisessa Amerikassa”, toteaa Tuija Pulkkinen, EduExcellence toimitusjohtaja.

Lisätietoa:

Tuija Pulkkinen
Toimitusjohtaja, EduExcellence Oy
tuija.pulkkinen@eduexcellence.fi
Puh 050 527 7258

EduExcellence on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman AMK:n (Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian) maailmanlaajuisesti toimiva koulutusviennin keskittymä. Lisätietoa: EduExcellence.

Forge Foundation on vuonna 2005 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, joka auttaa pienituloisia latinalaisamerikkalaisia nuoria saavuttamaan hyvätasoisia töitä. Lisätietoa: Forge Foundation.

Comments are closed.