TKI-kärkien kuulumisia

Kärki-1 Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä

Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä -kärkeen kuuluu Sari Heikkinen (Laurea), Vesa Heikkinen (Haaga-Helia) ja Hanna Repo Jamal (Metropolia). 3AMK:n TKI-kärjet koostuvat kolmesta henkilöstä, mutta hankkeisiin osallistuu aina 3AMK:n asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä. Hankesuunnitteluun osallistuvat kaikki projektista kiinnostuneet.

Kärjen teemoihin kuuluu hyvinvointi ja terveysteknologia, yhteiskunnallinen eheys ja osallisuus sekä globaali terveys ja turvallisuus ja tavoitteena onkin edistää hankkeita, jotka vastaavat teemojen tarpeisiin sekä kysyntään.

Kärkien hankeaihioita syntyy esimerkiksi projektiboostereissa sekä ajankohtaisista tapahtumista – tavoitteena kuitenkin on, että kärki reagoi nopeasti hyvinvointiin vaikuttaviin muutoksiin. Kärjen nopea reagointi näyttäytyi esimerkiksi maaliskuussa, jolloin projektiboosterissa nousi uusien hankeaihioiden lisäksi Ukrainan sota ja uudet hankkeet, jotka vastaavat ukrainalaisten tarpeisiin esimerkiksi kouluttautumisen ja sopeutumisen saralla. Kärki on tehnyt tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa tarjotakseen ukrainalaisille pakolaisille tukea työllistymiseen sekä koulutuspaketteja jälleenrakentamiselle. 

Vuoden 2022 teema vastuullisuus näkyy kärjen kaikessa toiminnassa, erityisesti eettisen vastuullisuuden sekä sosiaalisen kestävyyden osalta, myös vihreä siirtymä on tarkoitus integroida osaksi hankesuunnittelua. Kärjen toimijat kokevat, että vastuullisuus on jo sisäänrakennettu kärkeen, jossa ihminen ja hyvinvointi on keskiössä. Tähän kuuluu tasa-arvon edistäminen, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä erilaisten ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisääminen. Ketään ei jätetä yksin ja kaikkien äänet yritetään saada kuuluviin. 

Projektiboosteri

Maaliskuussa kärki-1 järjesti projektiboosterin monikulttuurisuusteeman ympärille. Projektiboosterin tavoitteena oli tunnistaa hankeaihioita maahanmuuttajien haasteisiin ja sopivia rahoitusinstrumentteja hankkeille. Projektiboosterissa pohdittiin hankeaihioita maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi, esimerkiksi yrittäjyyden ja erityisesti naisyrittäjyyden saralla, heidän osallisuutensa ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä koulutuspolkujen löytämiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Projektiboosterissa tunnistettiin useita hankeaihioita ja näistä lähdettiin jatkokehittämään muutamaa hanketta. Kärkien julkaisun projektiboosterista pääset lukemaan kokonaisuudessaan täällä: Maahanmuuttajien työllisyyden haasteet ammattikorkeakoulujen ratkottavana – Tikissä (metropolia.fi).

Kärjellä on 9 hankeaihiota valmisteluvaiheessa ja suunnitteilla kolme hanketta. Kärjen hankkeisiin kuuluu mm. Seniorit tikissä 2 -hanke sekä Dallaten – asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hanke.

Kärki jatkaa teemojen vahvistamista edistämällä hankkeita ja julkaisutoimintaa – kärki on tehnyt useita blogitekstejä blogisarjaa varten ja nauhoittaa ensimmäisen podcastin syksyllä.

Kärki-3 Tulevaisuuden tekijä

Tulevaisuuden tekijät -kärkeen kuuluu Heli Bergström (Haaga-Helia), Laura Erkkilä (Laurea) ja Leena Unkari-Virtanen (Metropolia). Tulevaisuuden tekijät kärjen teemoihin kuuluu osaamisen uudentyyppinen hyödyntäminen, yritysten ja organisaatioiden uudistuminen, digitalisoituminen ja virtuaalisuus, metataitojen arvostuksen kasvaminen, ekosysteemit, verkostot ja alustat sekä muuttuva johtajuus.

Kärjellä on parhaillaan käynnissä mm. Tulevaisuudenkestävää osaamista tekoälyn opein (TOTO) -hanke yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Hanke pyrkii selvittämään ja ratkaisemaan tekijöitä, jotka mahdollistavat sekä estävät siirtymistä kohti strategista henkilöstöjohtamista tekoälyn avulla. Yhteisluomisen tutkimusongelmana on se miten ennakoivan analytiikan ja tekoälyn avulla voidaan kartoittaa henkilöstön osaamisen nykytila sekä ennakoida koulutustarve tulevaisuuden osaamisen tarpeita analysoiden.

Kärki-3 järjesti 24.5. työpajan, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua kärjen toimintaan ja ehdottaa ajankohtaisia teemoja, joihin tulisi keskittyä. Työpajan tarkoituksena oli päivittää kärjen teemoja vastaamaan ajankohtaisia ilmiöitä ja hankkeita. Näitä ideoita ja hankeaihioita kehitetään seuraavassa työpajassa 6.9.2022.

Toukokuinen työpaja kiinnosti monipuolisesti ihmisiä, erityisesti tulevaisuuden työn ja osaamisen näkökulmasta – erityisesti työn murros on koskettanut monia viime vuosina automatisaation, globalisaation ja digitalisaation osalta. Kärjeltä on tulossa yhteinen julkaisu Laurea Journaliin, kun uudet teemat ovat vahvistuneet. Kärjen kirjoittama artikkeli taustoittamaan toukokuista työpajaa: Kolmen ammattikorkeakoulun tutkija-kehittäjät etsimässä ratkaisuja tulevaisuuden työhön – Haaga-Helia eSignals.

Comments are closed.