Cern Bootcamp

Cern Bootcamp on innovatiivinen opiskelukonsepti, joka järjestetään yhteistyössä Cernin, yritysten ja Eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Bootcampilla ratkaistaan yhteiskunnallisia haasteita ja se huipentuu kesäkuussa Sveitsissä järjestettävään intensiiviviikkoon. Cern on Sveitsissä toimiva hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, jossa työskentelee noin 2 500 tutkijaa. Cernin tutkijat tutkivat muun muassa maailmankaikkeuden ja aineen perusolemusta, ja esimerkiksi World Wide Web sai siellä alkunsa. Cern edistää myös tiedonsiirtoa ja tarjoaa erilaisia koulutusohjelmia. Cernin Ideasquare -konsepti kokoaa ihmisiä luomaan uusia ideoita ja työstämään prototyyppejä avoimeen ympäristöön.

Organisaatioiden ilmeinen tarve palvelusuunnitelutiedolle ja -taidolle ja sen opettamisen yhdistäminen pedagogisiin menetelmiin on nähty haasteena, sekä se että, YAMK-opiskelijoilla ei usein ole mahdollisuutta sitoutua pitkäkestoisiin kansainvälisiin vaihtoihin nopeasti globalisoituvassa maailmassa, jossa kansainvälistymiselle on tarvetta. Bootcamp kehitettiin vastaamaan näihin haasteisiin.

Ensimmäinen Cern Bootcamp järjestettiin vuonna 2018. Koronasta johtuen Bootcamp järjestettiin viimeksi vuonna 2019 ja se tullaan järjestämään vielä seuraavana kolmena vuonna. Cern Bootcamp järjestetään osana ATTRACT:ia, joka on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Oppimistavoitteet

10 opintopisteen laajuisella toteutuksella opiskelijat oppivat soveltamaan palvelusuunnittelun lähestymistapoja ja perustyökaluja kestävien ratkaisujen kehittämiseen; tunnistamaan mahdollisuuksia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi sosiaalisten innovaatioiden avulla ja ymmärtämään niiden vaikutus. Tavoitteena on myös oppia toimimaan kehittäjänä avoimissa innovaatioverkostoissa sekä ympäristöissä.

Opintojen keskiössä on ryhmätyönä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen, palvelumuotoilun menetelmiä soveltamalla sekä innovatiivisilla uusilla teknologioilla. Vuonna 2022 Cernin haasteisiin kuuluu YK:n teemat hyvä terveys ja hyvinvointi, kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä kestävä kulutus ja valmistus. Opiskelijat luovat haasteiden ratkaisujen perusteella prototyypin, jonka luomiseen voidaan hyödyntää ATTRACT EU:n teknologiaa.

Bootcampilla käsiteltävät haasteet kuuluvat pirullisiin haasteisiin, eli haasteisiin, joista ei ole ennakkotapauksia ja joiden ratkaisuun ei voida soveltaa aikaisempaa kokemusta. Pirullisiin haasteisiin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. 

Valmistautuminen Cerniin

Bootcamp alkoi maaliskuussa järjestetyillä kick-off päivillä, joilla opiskelijat muodostivat tiimit ja pohtivat yhteiskunnallisten teemojen pohjalta haastetta, johon he kehittävät ratkaisuja kevään aikana. Kesällä vierailin YAMK-opiskelijoiden ryhmätyötapaamisessa, jossa he kertoivat Cerniin valmistautumisesta. Ryhmä valitsi aiheekseen YK:n haasteista onnellisuuden eri ikäryhmissä. Kick-off päivien jälkeen ryhmä keskitttyi tutkimuksen ja haastatteluiden tekemiseen. Ennen Bootcamppia ryhmä tutustui Attractin teknologioihin, joita heillä on mahdollisuus hyödyntää intensiiviviikon aikana, sekä mielenkiintoisiin aiheisiin, joista he valitsivat näkökulmia haasteen tarkasteluun. 

Ryhmäläisillä oli positiiviset fiilikset toteutuksesta ja siitä, että he ovat oppineet paljon. Ryhmäläiset olivat innoissaan mahtavien ihmisten kanssa työskentelystä, heidän haasteeseen ja sen ratkaisuun uppoutumisesta sekä sveitsiläisestä viinistä. 

Lue lisää Cernistä: Heading to CERN – Welcome on board to follow up our journey to CERN BootCamp all the way from student selection to final presentations (wordpress.com) ja CERN Bootcamp – Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ilmoittautuminen Cern Bootcamppiin koittaa jälleen talvella @ YAMK-opiskelijat. Marraskuussa järjestettävä intensiivitoteutus käsittelee myös palvelumuotoilua sekä pirullisia ongelmia @ AMK- ja YAMK-opiskelijat sekä 3AMK:n henkilöstö. 

Comments are closed.