Pentti Rauhalan arviointiselvitys 3AMK-liittouma korkeakoulupoliittisena innovaationa on nyt julkaistu

Arviointiselvityksessä Laurean entinen rehtori, dosentti Pentti Rauhala arvioi 3AMK-liittouman yhteistoiminta-alueiden ja liittoumayhteistyön kehitystä vuosina 2017–2020 sekä vertailee liittoumaa korkeakoulupoliittisiin fuusioratkaisuihin ja muihin vastaaviin ulkomaisiin liittoumiin.

Selvityksen arviointinäkökulmiksi oli valittu opiskelijoiden, työelämän ja kansainväliset palvelut, valitun toimintamallin ja prosessin toimivuus, korkeakoulujen toiminnan ohjaus ja päätöksenteko, liittouman tuomat hyödyt, synergiaedut, tuloksellisuus, vaikuttavuus sekä korkeakoulupoliittinen valtakunnallinen merkittävyys.

Yhteistyöalueita koskeva tilastollinen ja haastatteluihin perustuva arviointi osoittaa selvityshenkilön mielestä, että 3AMK -liittouma on riittävän tehokas toimintamalli sovittujen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liittouman yhteisistä tehtävistä merkittävin yhteinen hyöty on saavutettavissa kansainvälisessä toiminnassa, kansallisessa ja alueellisessa edunvalvonnassa, kokonaan uuden kehittämisessä, kuten tekoäly, sekä sellaisessa opiskelija- ja työelämäasiakkaiden palvelussa, jossa kolmen ammattikorkeakoulun osaaminen ja palvelukyky tuovat lisäarvoa asiakkaille. Rauhala luonnehtii Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian muodostamaa 3AMK -liittoumaa korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi.

Lue arviointiselvitys kokonaisuudessaan osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-280-3.

Alla olevalla videolla 3AMK rehtorit, Teemu Kokko Haaga-Heliasta, Riitta Konkola Metropoliasta sekä Jouni Koski Laureasta, sekä 3AMK prosessijohtaja Antti Vetteranta kertovat 3AMK:n tehtävästä ja roolista korkeakoulukentällä.

Kuuntele alta MetroPodia podcastia, jossa Pentti Rauhala ja Metropolian viestintäpäällikkö Liisa Salo keskustelevat 3AMK yhteistyöstä, sen keskeisistä tuloksista ja tulevaisuudesta.

Comments are closed.