3AMK:n Tulevaisuuden osaajat -viikko tarjosi katsauksen tulevaisuuteen – suositulla viikolla opittiin pysymään mukana muuttuvan maailman menossa

3AMK:n marraskuun lopulla järjestämällä viikolla hankittiin tärkeitä taitoja tulevaisuuden varalle ja opittiin ennakoimaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia.

3AMK:n suositulla Tulevaisuuden osaajat -viikolla oli mukana paljon henkilöstöä ja opiskelijoita kaikista kolmesta korkeakoulusta työstämässä omaa tulevaisuuttaan.

Etätoteutuksena järjestetyllä viikolla eri alojen asiantuntijat perehdyttivät luennoillaan osallistujat tulevaisuudessa nähtäviin muutoksiin. Luentoja kuultiin muun muassa median ja markkinoinnin muutoksesta ruokatuotantoon sekä johtamisesta opetuksen muutokseen. Viikolla mukana luentoja pitämässä olivat myös tulevaisuustutkijat Ilkka Halava, Sam Inkinen ja Elina Hiltunen.

Uusia eväitä tulevaisuuteen

Henkilöstölle viikko tarjosi näkemyksiä muun muassa siitä, miten pysyä mukana alati muuttuvan maailman menossa, ja kuinka kouluttaa osaajia tulevaisuuden tarpeisin.

Lehtori Taina Laivola kertoi Opetuksen ja oppimisen muutos -luennollaan, että nykyään oppimisen kohteena on entistä enemmän omien voimavarojen kasvattaminen ja muutoskyvykkyys.

”Omaa opettajuuttaan voi rikastaa kokeilemalla, tutkimalla ja välittämällä. Asiantuntemus pysyy ajanmukaisena ja on mahdollista luoda uudenlaisia oppimismahdollisuuksia sekä hyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä samalla työstä nauttien.”

Laivola painotti myös, että kehitys tapahtuu nopeasti ja haasteet saattavat liittyä siihen, miten ihmisen mieli pysyy mukana.

Myös tulevaisuustutkija Ilkka Halava muistutti luennollaan, että ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa maailman muuttumiseen, ja maailma tulee muuttumaan pikemminkin alhaalta ylöspäin, ei ylhäältä alaspäin.

”Opetuksessa pitäisi kulkea molempiin suuntiin: mikrosta makroon ja makrosta mikroon.”

Viikolla opiskelijat oppivat ymmärtämään tulevaisuuden vaikutuksen työelämään ja osaamiseen sekä ennakoimaan tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia. Tulevaisuus tulee vaikuttamaan muun muassa osaamisvaatimuksiin ja jatkossa tullaan tarvitsemaan uudenlaista osaamista.

”Meidän tulisi ajatella, että kouluttaudumme nyt niihin valmiuksiin, joille on kysyntää, ja jotka ovat tarpeellisia esimerkiksi 2030-luvulla”, tiivisti yliopettaja Susanna Kivelä Ennakointikyvykkyys tulevaisuuden työelämätaitona -luennollaan.

Tulevaisuuden ennakointi on tärkeä taito

Tulevaisuudentutkijat suuntaavat kiinnostuksensa siihen, mikä muuttuu, vaikkakin Amazon-ketjun perustajan Jeff Bezoksen mukaan tulisi pikemminkin pohtia sitä, mikä ei tule muuttumaan seuraavan 10 vuoden aikana kuin sitä, mikä tulee muuttumaan.

Tulevaisuuden osaajat -viikon avausluennolla yliopettaja Vesa Heikkinen ja tulevaisuustutkija Sam Inkinen keskustelivat tulevaisuuksien tutkimisesta ja ennakoinnista.

”Tulevaisuudet ovat avoin pelitilanne, ja ne ovat koko ajan läsnä. Me itse teemme tulevaisuuksia. Mutta jotta voimme sanoa jotain huomisesta, meidän tulee ymmärtää hyvin nykyhetkeä”, Sam Inkinen summasi.

Myös tulevaisuustutkija Elina Hiltunen käsitteli Megatrendit ja trendit -luennollaan tulevaisuuden ennakointikykyä tärkeänä taitona. Hänen mukaansa tulevaisuuden ennakointi on faktojen ja mielikuvituksen summa.

”Tulevaisuuden ennakoinnissa meidän tulee todella tarkkaan tietää faktat siitä, mitä tapahtuu juuri nyt. Esimerkiksi tulevaisuuden trendit ovat ennen kaikkea tätä päivää ja historiaa. Mielikuvituksen avulla voimme päästä tulevaisuuteen ja pohtia, mihin suuntaan trendit tulevaisuudessa muuttuvat.”

Omien tulevaisuustaitojen kehittämistä

Tulevaisuuden osaajat -viikolla osallistujat pääsivät luentojen muodossa kuulemaan eri alojen uusimmista tulevaisuusnäkymistä ja kehittämään omia tulevaisuustaitojaan. Luentojen lisäksi osallistujat pääsivät viikolla osallistumaan tulevaisuuden tuotteita ja palveluita tuottaviin Ilkka Halavan koordinoimiin työstöfoorumeihin sekä luomaan oman tulevaisuuskartan Futures Platform -työkalulla.

Huippusuositulla viikolla opittiin pärjäämään tulevaisuudessa ja Tulevaisuuden osaajat -viikko keräsi osallistujilta paljon positiivista palautetta.

”Kiitos, oli todella monipuolista, informatiivista sekä ajatuksia herättävä kokonaisuus. Hyvin mielenkiintoinen kurssi!”, kommentoi viikon osallistuja.

Kuva: Unspalsh

Comments are closed.