Uutiskooste: 3AMK-liittouman syyskuun kuulumiset

Kolmen korkeakoulun syyslukukausi on pyörähtänyt jälleen vauhdikkaasti käyntiin. Tässä uutiskoosteessa on koottu yhteen 3AMK-liittouman ajankohtaiset asiat syyskuun 2020 ajalta. 

3AMK-liitouman kuulumiset

3AMK:n uusi viestintäharjoittelija Nelli Peltonen on aloittanut työnsä syyskuun alussa. Hän jatkaa viestintäharjoittelijana Sari Eestilän tilalla. Lue uutinen uudesta viestintäharjoittelijasta täältä!

3AMK:n yhteistyöalueilla oltiin aktiivisia syyskuun aikana. Oppimistoiminnan yhteistyöalueen toiminta on kulkenut syyskuun aikana hyvin eteenpäin. Jälki-ilmoittautuminen toi mukavasti lisää opiskelijoita syksyllä toteutettaviin 3AMK:n osaamispolkuihin.

Syyskuun lopussa 3AMK TKI-toiminta järjesti etäyhteyksin syksyn 3AMK ProjektiBoosterin infotilaisuuden. Infotilaisuudessa käytiin läpi muun muassa TKI-toiminnan yhteisiä tavoitteita ja ProjektiBoostereita teemakärjittäin. 3AMK TKI-toiminta keskittyy kolmeen yhdessä valittuun teemakärkeen: Hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö, Kestävä kaupunkikehittäminen ja Tulevaisuuden tekijä. Syksyllä 2020 ProjektiBoosteri toteutetaan kunkin kolmen kärjen alueella.

Työelämäyhteistyö ja yrittäjyyden yhteistyöalueella on myös ajankohtaisia tapahtumia syyskuun ajalta. 3AMK 3ES -hanke on käynnistynyt ja sen tavoitteena tukea opiskelijavetoista yrittäjyyttä 3AMK:ssa. Hankkeessa keskeisinä toimijoina ovat opiskelijavetoiset LaureaES, Metes ja XES Helsinki ja korkeakouluvetoiset Haaga-Helia StartUp School ja Metropolian Turbiini. Hankkeen avulla tuetaan muun muassa opiskelijoiden liikkuvuutta 3AMK:n palveluiden parissa sekä korkeakoulujen yrittäjyysmyönteistä kulttuuria. Opiskelijat ovat jo nyt osallistuneet palveluihin entistä paremmin yli korkeakoulurajojen.

Tutustu lisää 3AMK yrittäjyyden tarjontaan ja mahdollisuuksiin tästä esitteestä.

Syyskuun aikana 3AMK-liittoumassa on tapahtunut myös paljon muita ajankohtaisia asioita. Syyskuun alussa järjestettiin etäyhteyksin yhteinen Helsinki EU Officen ja 3AMK:n EU-rahoitusohjelmainfo. Infossa Helsinki EU Officen asiantuntijat esittelivät 3AMK:n toimijoille Euroopan komission tulevia strategisia tavoitteita sekä mahdollisia EU-rahoitusmahdollisuuksia.

3AMK:n neuvottelukunta kokoontui syyskuun puolivälissä keskustelemaan liittouman ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kokouksessa nousi esiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut tyytyväinen 3AMK:n tähänastiseen työhön ja tuloksiin. Neuvottelukunnan kokouksessa käytiin läpi, miten 3AMK-yhteistyötä tullaan jatkossa kehittämään tulevalla sopimuskaudella. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua tekoälyn yhteistyöalueen toiminnasta ja tuloksista. Neuvottelukunnan jäsenet antoivat jälleen hyviä evästyksiä liittouman toiminnan kehittämiseksi.

3AMK-liittouman toimintasuunnitelman 2021-2024 ja toteutussuunnitelman 2021 valmistelu on käynnistynyt syyskuussa. Valmistelun aluksi toteutettiin jäsenammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaaminen. Osana valmistelua toteutetaan sähköisiä kyselyitä, joiden tarkoituksena on kartoittaa vastaajien näkemyksiä liittouman toimintaa ohjaavista ajatuksista sekä keskeisistä periaatteista ja valinnoista tulevan sopimuskauden aikana.

3AMK-liittouman toiminnasta toteutetaan kuluvana syksynä 3AMK-rehtorikollegion toimeksiannosta myös ulkoinen arviointiselvitys. Selvityksen toteuttajana toimii Laurean entinen rehtori Pentti Rauhala.

Syyskuun loppupuolella järjestettiin Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen päätösseminaari. Päätösseminaari järjestettiin hybridimallina ja seminaarissa hankkeen toimijat pääsivät esittelemään aikaansaatuja tuloksia. Hankkeessa kehitettiin muun muassa 3AMK-yhteistyössä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista täydentäviä ja työllistymistä edistäviä täydennyskoulutusmalleja. Lue uutinen päätösseminaarista täältä.

3AMK-liittouman toiminta kiinnostaa myös kansainvälisesti! 3AMK osallistui syyskuussa etänä järjestettyyn saksalaiseen Cooperation between Universities of Applied Sciences -webinaariin (The Ruhr Master School). Webinaarissa prosessijohtaja Antti Vettenranta esitteli 3AMK:n toimintaa ja liittoumamallia saksalaiselle yleisölle.

Lisää 3AMK-uutisia pääset lukemaan tästä.

Lisää tietoa 3AMK:n toiminnasta löydät täältä ja 3AMK:n yhteistyöalueista pääset lukemaan lisää täältä.

Comments are closed.