Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen päätösseminaarissa esiteltiin aikaansaatuja tuloksia – ”Yhteinen tekeminen nousi tärkeäksi asiaksi”

Maanantaina 21.9.2020 järjestetty Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen päätösseminaari keräsi yhteen hankkeessa mukana olleita toimijoita esittelemään hankkeessa aikaansaatuja tuloksia. Päätösseminaari järjestettiin hybridimallina. Osallistumaan pääsi sekä paikan päällä Clarion Hotel Helsingissä että verkkoyhteyden välityksellä. Tapahtuman juonsi itsekin maahanmuuttajataustainen André Noël Chaker.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille mahdollisuuksia työllistyä koulutustaan vastaaviin ammatteihin suomalaisilla työmarkkinoilla, ja tätä kautta kotoutua paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa toimivat koordinaattori Metropolian lisäksi Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Helsingin yliopisto, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan TE-toimisto.

Hankkeen tavoitteisiin vastattiin monen eri toimenpiteen kautta, esimerkiksi luomalla yhteistyössä osaamista täydentäviä ja työllistymistä edistäviä täydennyskoulutusmalleja. 

Seminaarin avasivat puheenvuoroillaan Metropolian TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna ja Opetushallituksen kansainvälinen korkeakouluyhteistyön päällikkö Maija Airas. Molemmat kiittelivät hankkeen monialaista, yhteistyössä tehtyä toteutusta ja tuloksena syntynyttä mallia.

­­­”Olemme seuranneet ilolla hankkeen tuotoksia. Tätä työtä, mitä hankkeessa on tehty, tarvitaan myös jatkossa”, kertoi Maija Airas puheenvuorossaan.

Maija Airas (vas.) ja Anna-Maria Vilkuna pitivät seminaarissa yhteisen puheenvuoron.

Yhteisen tekemisen kautta eteenpäin

Hankkeessa luotiin yhdessä kumppaneiden kanssa muun muassa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista täydentäviä ja työllistymistä edistäviä täydennyskoulutusmalleja.

3AMK-yhteistyössä täydennyskoulutuksia kehitettiin Metropolian osalta kiinteistö- ja rakennusalalle, Haaga-Heliassa myyntiosaamiseen ja Laurean osalta matkailu- ja ravitsemisalalle. Säädeltyjen ammattien, eli sairaanhoitajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten täydennyskoulutusmallit rakennettiin yhteistyössä kaupunkien, Metropolian ja Helsingin yliopiston välillä.

Projektipäällikkö Outi Lemettinen kokee, että muun muassa 3AMK-yhteistyö oli hankkeessa tärkeää ja isossa roolissa.

”Yhteinen tekeminen nousi hankkeessa erittäin tärkeäksi asiaksi”, Lemettinen summaa.

Täydennyskoulutukset polkuna työelämään

Seminaarissa kunkin koulutuspolun opinnot ja tulokset esiteltiin opettajien toimesta. Vaikka täydennyskoulutusten osallistujamäärät pysyivät melko pieninä, opiskelijat olivat pääsääntöisesti kokeneet koulutukset hyödyllisiksi. Kehityskohteiksi nousivat esiin koulutuspoluista viestiminen ja niiden markkinointi kohderyhmälle.

Hankkeessa sairaanhoitajan koulutuspolulla opettajana toiminut Metropolian asiantuntijalehtori Aino Ezeonodo kertoo, että erityisesti suomen kielen ja ammatillisen sanaston oppimisen tärkeys nousi vahvasti esiin koulutuksessa. Hänen mukaansa hanke on ollut hyödyllinen ja myös jatkossa olisi tarvetta vastaavalle toiminnalle.

”On tärkeää saada jokainen alan koulutuksen saanut henkilö työllistymään Suomessa, jotta heidän osaamisensa ei mene hukkaan.”

Päätösseminaariin osallistunut ja hankkeen avulla työllistynyt sairaanhoitaja Isabel De La Corten mukaan hankkeen avulla saatu koulutus oli hänelle erittäin hyödyllistä.

”Tämän hankkeen kautta saatu koulutus oli minulle tärkeää, sillä tarvitsin tukea suomen kielen ja ammatillisen sanaston opetteluun.”

Inspiraatiota tulevaan

Tulosten esittelyn ja arvioinnin lisäksi hankkeen päätösseminaarissa kuultiin monia tärkeitä ja inspiroivia puheenvuoroja. Muun muassa monimuotoisuuden asiantuntija Sara Salmani muistutti seminaarissa puheenvuorossaan inklusiivisuuden tärkeydestä ja monimuotoisuuden merkityksestä työelämässä.  Salmani loi esimerkeillään pohdittavaa työnantajille sekä inspiraatiota tulevaisuuden vastaaville hankkeille.

Sara Salmanin inspiroiva puheenvuoro tarjosi pohdittavaa työnantajille.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Anna Bruun esitteli maahanmuuton ja maahanmuuttoperäisen työllisyyden dataa sekä tilannekatsausta ministeriön osalta.

”Kotoutuminen on laaja teema, jonka palveluiden kehittäminen vaatii yhteistyötä yhteiskunnan kaikilla tasoilla, niin ministeriöiden välillä, ELY-keskuksissa, kunnissa kuin oppilaitoksissa”, summasi Bruun.

Kaiken kaikkiaan Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Outi Lemettisen mukaan seminaarissa saatiin koottua hankkeen tulokset hyvin yhteen sekä tuotua esiin tarpeellisia kehityskohteita. Erityisesti hän koki, että hankkeessa iso onnistuminen oli yhteisopettajuus, jossa aineopettaja ja suomen kielen opettaja antoivat opetusta yhdessä.

”Toivottavasti seuraavissa hankkeissa pystytään hyödyntämään tässä hankkeessa kehitettyjä hyviä asioita”, Lemettinen lisää.

Myös Metropolian SIMHE-vastuukorkeakoulutoiminnan projektijohtaja Heidi Stenberg iloitsi hankkeen tuomista tuloksista.

”Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen jatkuu kumppanuudessa osaamiskeskuskonseptissa”, muistutti Stenberg.

Kuvat: Hannika Photography

Comments are closed.