3AMK:n osaamiskekkereillä keskusteltiin tulevaisuuden osaamisesta

Ensimmäiset virtuaaliset 3AMK-osaamiskekkerit järjestettiin Zoom-verkkotyöskentelytilassa. Tapahtumassa oli puhumassa 3AMK-toimijoiden lisäksi tulevaisuustutkija Ilkka Halava, joka kannusti ammattikorkeakouluja digitaalisuuteen.

3AMK on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita seuraavan strategiakauden aikana. Osaamiskekkereiden pienryhmissä käytiin keskustelua näistä tavoitteista ja pohdittiin sitä, kuinka 3AMK voi auttaa yrityksiä tavoitteiden saavuttamisessa. Tapahtumassa keskityttiin etenkin kolmeen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen:

  • Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
  • Turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat
  • Kuinka edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Vaikeasta kysymyksestä huolimatta tavoitteet herättivät paljon keskustelua. Etenkin opettajien merkitys, vastuullisuus ja digitalisaation mahdollisuudet puhututtivat.

”Meidän pitää päästä muutoksen arkkitehdeiksi eikä olla sen uhreja”

Tapahtuman mielenkiintoisin puheenvuoro kuultiin tulevaisuustutkija Ilkka Halavalta. Puheessaan Halava keskittyi erityisesti siihen, millaista ammattikorkeakouluopetusta tulevaisuudessa tarvitaan. Hän suhtautui skeptisesti ajatukseen, että digitalisaatiota kannattaisi välttää, koska se ei hyödytä kaikkia.

”Eihän maanteitäkään jätetä rakentamatta sen takia, että joillakin ei ole ajokorttia”, Halava sanoo.

Koronatilanteen takia ammattikorkeakouluissa on totuttu virtuaalisiin toteutuksiin. Myös jatkossa opetusta on Halavan mielestä suunniteltava verkkopohjaisesti. Suomi on menossa kohti ”jälkiteollista artistiyhteiskuntaa”, jossa myös opettajuus haastetaan. Opettamisen ”artistiulottuvuus” näkyy esimerkiksi siinä, miten oppimateriaaleja tuotetaan. Verkko-oppiminen tarkoittaa Halavan mukaan oppimisen demokratisoitumista. Digitalisaatio liittyy myös kestävään kehitykseen.

”Maapallo tarvitsee digitalisaatiota selviytyäkseen”, Halava sanoo.

Myös työelämäteemat olivat vahvasti mukana osaamiskekkereillä. Halavan mukaan ihmisen tarkoitus on tehdä töitä, joita koneet eivät voi tehdä. Myös ammattikorkeakouluopetuksessa olisi hyvä antaa koneen tehdä se, mihin kone pystyy. Silloin opettajat voisivat keskittyä siihen, missä ihmiset ovat hyviä. Digitalisaation lisäksi Halava muistutti yritysyhteistyön merkityksestä. Työelämälähtöisyys ja yritysyhteistyö ovatkin 3AMK-liittouman keskeisiä arvoja sekä nyt että tulevalla strategiakaudella.

Osaamiskekkerit järjesti 3AMK oppimistoiminta. Oppimistoiminta on yksi 3AMK:n neljästä yhteistyöalueesta. Muita yhteistyöalueita ovat työelämäyhteistyö ja yrittäjyys, TKI-toiminta ja koulutusvienti Eduexcellence. Lue lisää yhteistyöalueista täältä.

Comments are closed.