Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutukseen ehtii vielä hakea!

Ensimmäinen 30 opintopisteen laajuinen OKM:n tukema Digitaalinen talousohjaus –erikoistumiskoulutus toteutettiin 2018 – 2019. Toinen ryhmä aloitti syksyllä 2019 ja valmistumistilaisuus järjestettiin verkossa 15.5.2020.  Koulutus on suunnattu tradenomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta taloushallinnon tehtävistä ja tarve ja halua uudistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksesta vastaa neljä ammattikorkeakoulua yhdessä: Laurea, Haaga-Helia, Metropolia ja TAMK.

Erikoistumiskoulutuksen päätöstilaisuus oli alun perin tarkoitus järjestää Metropolian uudella Myllypuron kampuksella, mutta poikkeuksellisen koronakevään takia tilaisuus järjestettiin verkkotapaamisena. Päätöstilaisuuden aiheena oli tulevaisuuden työelämätaidot ja itsensä kehittäminen. Rennon verkkotapaamisen tarkoituksena oli tarjota silta kohti tulevaa koulutuksen jälkeistä ammatillista kehittymistä ja pohtia omia tavoitteita. Keskusteluun ja rentoutumiseen johdatteli Metropolian yliopettaja Hanna Harilainen, joka veti lyhyen Mindfulness-harjoituksen – osallistujat saivat rentoutua omilla kotisohvillaan.

Todistuksia emme voineet jakaa Zoomin kautta, ja ne toimitetaan jokaiselle postissa. Lupasimme kuitenkin tarjota kakkukahvit ensi syksynä uuden opiskelijaryhmän kanssa järjestettävässä alumnitilaisuudessa Metropolian uudella Myllypuron kampuksella.

Osa opiskelijoista on jo valittu seuraavaan koulutukseen, jonka hakuaikaa jatkettiin elokuun loppuun, eli vielä kannattaa hakea! Syyskuussa noin 60 opiskelijaa aloittaa digitaalisen talousohjauksen erikoistumiskoulutuksen Tikkurilan kampuksella.

Lähiopetuspäivät 2020 -2021:

 • 17. – 18.9.2020 Laurea, Tikkurila
 • 22. – 23.10.2020 Metropolia, Myllypuro
 • 19. – 20.11.2020 Haaga-Helia, Pasila
 • 21. – 22.1.2021 TAMK Pääkampus, Tampere
 • 18. – 19.3.2021 Laurea, Tikkurila
 • 21.5.2021 Pääkaupunkiseutu

Opintojaksot:

 • Ansaintalogiikat ja liiketoiminnan digitalisoituminen, 5 op
 • Taloushallinnon uudet roolit ja työkalut, 5 op
 • Digitaalisen raportoinnin kehittäminen, 5 op
 • Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet, 5 op
 • Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa, 5 op
 • Visualisointi ja analytiikka, 5 op

Koulutuksesta löytyy tarkempaa tietoa yhteiseltä sivustolta: https://digierko906492188.wordpress.com/

LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA:

Haaga-Helia, Tuuli Itkonentuuli.itkonen@haaga-helia.fi

Laurea, Teija Uinoteija.uino@laurea.fi

Metropolia, Laura Mattila, mbsmasters@metropolia.fi

TAMK, Pasi Kuusijärvipasi.kuusijarvi@tuni.fi

Comments are closed.