Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kuvituskuva

3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamiset ja erikoistumisalueet.

Kolme ammattikorkeakoulua ovat luoneet yhteisen TKI-strategian, jolla on kolme kärkeä

  • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä (Laurea)
  • Kestävä kaupunkikehitys (Metropolia)
  • Tulevaisuuden tekijä (Haaga-Helia)

Strategiakärjet kytkeytyvät aikamme ilmiöihin. Ne antavat mahdollisuuden ilmiölähtöisten innovaatioiden luomiseen sekä kansainväliseen vaikuttamistyöhön.

TKI-toiminnassa 3AMK-korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään vahvojen yhteisten osaamiskeskittymien rakentamiseksi. Yhteistyö vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukee elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-toiminnassa hyödynnetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

Tutustu vaikuttavan TKI-toiminnan ajankohtaisiin hankkeisiin ja julkaisuihin:

-3AMK-liittouma korkeakoulupoliittisena innovaationa

Korkeakoulusektorin yhteistyö Kiinan kanssa 

AMKoodari

3AMK-liittouman tulevaisuutta rakentamassa

Uudella hankkeella lisää TKI-rahoitusta Uudellemaalle

Lisätietoja

Petri Tani
TKI-johtaja (Laurea)
040 354 3617
Petri.Tani@laurea.fi

Satu Koivisto
TKI-johtaja (Haaga-Helia)
050 380 5470
satu.koivisto@haaga-helia.fi

Anna-Maria Vilkuna
TKI-johtaja (Metropolia)
040 334 7929
anna-maria.vilkuna@metropolia.fi

Comments are closed.