Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kuvituskuva

3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamiset ja erikoistumisalueet.

Kolme ammattikorkeakoulua ovat luoneet yhteisen TKI-strategian, jolla on kolme kärkeä

  • Hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö (Laurea)
  • Kestävä kaupunkikehitys (Metropolia)
  • Tulevaisuuden tekijä (Haaga-Helia)

Strategiakärjet kytkeytyvät aikamme ilmiöihin. Ne antavat mahdollisuuden ilmiölähtöisten innovaatioiden luomiseen sekä kansainväliseen vaikuttamistyöhön.

TKI-toiminnassa 3AMK-korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään vahvojen yhteisten osaamiskeskittymien rakentamiseksi. Yhteistyö vahvistaa metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä ja tukee elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on vahvistaa myös kansainvälistä kilpailukykyä.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-toiminnassa hyödynnetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

Linkki R&D Exellencen omille sivulle alla.

Lisätietoja

Petri Tani
Director Laurea

040 354 3617
Petri.Tani@laurea.fi

Satu Koivisto
TKI-johtaja Haaga-Helia
050 380 5470
satu.koivisto@haaga-helia.fi

Anna-Maria Vilkuna
TKI-johtaja Metropolia
040 334 7929
anna-maria.vilkuna@metropolia.fi

Comments are closed.