3AMK-liittouman toukokuun kuulumiset

Tässä uutiskoosteessa tarkastelemme 3AMK:n aktiviteettejä toukokuun ajalta. 

Toukokuu alkoi usean 3AMK toimijan osalta valtakunnallisilla AMK-päivillä, jotka järjestettiin 4.-5.5.2022 Metropolian Myllypuron kampuksella. AMK-päiviä siirrettiin muutamalla vuodella eteenpäin pandemian takia ja päivillä huomioitiinkin pandemiasta aiheutuneet rajoitukset ja digitaalinen muutos – toistuvien virtuaalisten esitysten sijaan, päivät rakennettiin vuorovaikutteisen dialogin pohjalle. Muutaman vuoden eristäytymisen jälkeen olikin ihanaa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja keskustella kasvokkain.

3AMK osallistui päiville Tuloksia ja vaikuttavuutta ilman hallintohimmeleitä -työpajalla, joka keskittyi 3AMK:n ja TKI-kärkien toimintaan. Lue lisää päivistä täällä: Valtakunnalliset AMK-päivät – 3AMK ja täällä: Dialogia ja kohtaamisia valtakunnallisilla AMK-päivillä | Metropolia.

EduExcellence

Tammikuussa tiedotettiin EduExcellencen solmimasta Suomen historian suurimmasta kaupallisesta koulutusviennistä Keniaan. Toukokuussa Kenian Uashin Gishun delegaatio vieraili Suomessa tutustumassa Laurea-ammattikorkeakoulun kampuksiin sekä suomalaisiin ministereihin ja poliitikkoihin.

Oppimistoiminta

Oppimistoiminnan kehityspäälliköt työskentelivät aktiivisesti 3AMK:n osaamispolkujen ilmoittautumisten kanssa. Ilmoittautuminen kieliopinnoille ja osaamispoluille päättyy 6.6.2022. Kehityspäälliköt ja viestintäharjoittelija kokoontuivat tiistaina 24.5. kokoustamaan Oodiin ja Haaga-Helian kehityspäällikön Veera Partasen läksiäislounaalle. Veeran viimeinen päivä kehityspäällikkönä oli keskiviikkona 25.5. 3AMK toivottaa Veeralle ihanaa jatkoa ja paljon onnistumisia uuteen työhön, sekä kiitämme onnistuneesta yhteistyöstä! Kehityspäälliköiden kokoonpano muuttuukin siis hieman syksyllä.

Opiskelijoiden toivotaan vastaavan palautekyselyyn 3AMK:n toteutuksien päättyessä, jotta toteutuksia voidaan kehittää vastaamaan opiskelijoiden tarpeita ja toiveita paremmin, sekä kehittämään ja kohdentamaan markkinointia oikein.

Viestinnällisenä tavoitteenamme on tuoda kehityspäälliköitä lähemmäksi opiskelijoiden arkea mm. tapahtumien kautta. 3AMK:n opintotarjontaan ja viestinnän kehittämiseen voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kehityspäälliköihin Tatjanaan ja Päiviin (sekä nykyiseen harjoittelijaan kesäkuun aikana).

Keskiviikkona 25.5. oppimistoiminnan ohjausryhmä kokoontui keskustelemaan mm. 3AMK:n opintotarjonnasta ja ristiinopiskelun pilotoinnista Pepissä keväällä 2023. 3AMK:n tarjontaan on tulossa TKI-toiminnan luoma avoin verkkokurssi (MOOC). 

Tekoäly

CareerBot esiteltiin Haaga-Helian ja Laurean ura- ja rekrytointipalveluille ja siitä saatiin hyvää palautetta. CareerBotilla luodut taitoprofiilit ovat kasvattaneet opiskelijoiden luottamusta heidän taitojen tunnistamiseen, ja opiskelijoiden on ollut helppo laajentaa mahdollisuuksiaan työnhakuun (esim. klassisen myyjän sijaan). Opiskelijoiden on myös ollut helppo tunnistaa alalla vaadittavat ydintaidot ja etsiä kursseja Careerbotilla sekä suunnitella opinnäytetyötä, kun aihetta voi etsiä kiinnostuksen perusteella. CareerBotin ohjeet löydät täältä: Careerbot – tekoälytiimi – 3AMK ja CareerBottia pääset käyttämään täällä: CareerBot (rahtiapp.fi).

Keskiviikkona 18.5. tekoälytiimi järjesti Tieturin kanssa 3AMK henkilöstölle koulutuksen ”Tekoäly palveluliiketoiminnan tukena: käytännön askeleet”. Koulutuksessa käytiin läpi mm. tekoälyn toiminnan perusidea, koneen oppimisesta ja kouluttamisesta, datan merkityksestä ja koneella ennustamisesta. 

Koulutuksen tärkeimmiksi teemoiksi nousi se, että tekoäly löytää säännöt datasta (verrattuna ohjelmointiin, jossa kirjoitetaan säännöt valmiiksi), tekoälyn hyödyntämiseen tarvitaan toimialaosaamista, laadukas ja yhdenmukainen data on arvokasta ja tekoälyä voidaan kouluttaa kolmella tavalla: ohjatulla oppimisella, ohjaamattomalla oppimisella sekä vahvistusoppimisella.   

Koulutuksessa nousi myös esille tekoälyn hyödyntämisen eettisyys esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiolinjauksiin kuuluu mm. tekoälyn ja robotiikan mahdollistamat uudenlaiset digitalisoituneet julkiset palvelut vuonna 2025. Kysymys eettisyydestä on laaja ja siihen ei yksiselitteistä vastausta löydy, mutta oheislukemista löytyy täältä: Ihmisen on lähes mahdoton ennustaa vauvan verenmyrkytystä – Tekoäly oppi vuodessa ennustamaan sen 96 prosentin todennäköisyydellä – Tekniikan Maailma ja THL etsii pilottialuetta hankkeeseen, jossa hyödynnetään tekoälyä ikäihmisten monialaisen palvelutarpeen ennakoinnissa – Uutinen – THL.

Tekoäly on nyt vastaavassa tilanteessa kuin Internet oli vuonna 1995, joten seuraavan 20 vuoden kuluessa voidaan odottaa tekoälyn mahdollistavan ja mullistavan monia asioita – esimerkiksi Internet mahdollisti alustatalouden. Oheisesta linkistä pääset lukemaan raportin tekoälyn kiinnostavimmista kehityssuunnista: State of AI Report 2021.

TKI-toiminta

Laurean TKI-toiminnan kehityspäällikkö Sanna Juvonen kirjoitti artikkelin Helsinki EU Officen järjestämästä hybriditapahtumasta Brysselissä. Artikkeli on luettavissa täällä: Strategic alliance 3AMK goes international | Laurea Journal.

TKI-toiminnan johto kokoontui keskiviikkona 4.5. keskustelemaan TKI-kärkien kuulumisista, 3AMK:n suunnitelmista webinaarien osalta sekä julkaisutavoitteista. Kokouksessa käytiin läpi myös 3UAS konferenssin kokemuksia ja oppeja, joita voidaan hyödyntää vuoden 2023 konferenssin rakentamisessa. Kokouksessa keskusteltiin myös Horisonttia Uudellemaalle -hankkeen vaikuttamissuunnitelman tilannekatsauksesta ja etenemisestä.

Muutamaan TKI-toiminnan viimeaikaiseen onnistuneeseen hankkeeseen kuuluu Horisonttia Uudellemaalle, PasilaHUB ja AI-TIE – tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille. Horisonttia Uudellemaalle -hankkeessa edistetään eurooppalaisen TKI-rahoituksen saantia sekä kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista, PasilaHUB -hankkeessa kehitetään Pasilan kuluttajaliiketoimintaa sekä luodaan kaupan- ja tapahtuma-alan konsepteja ja AI-TIE-hankkeessa tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista tekoälyn avulla.

Comments are closed.