3AMK-liittouman huhtikuun kuulumiset

Korkeakoulujen henkilöstö on jo varmasti toipunut valtakunnallisten AMK-päivien iltajuhlista, joten palatkaamme tarkastelemaan mitä 3AMK-liittoumassa on tapahtunut huhtikuun aikana.

Careerbot

Tekoälytiimin CareerBot julkaistiin korkeakouluissa. Opiskelijat voivat hyödyntää CareerBottia muun muassa työpaikkojen ja kurssien etsimiseen sekä opinnäytetyön aiheen kartoittamiseen. Henkilöstö voi hyödyntää CareerBottia esimerkiksi tiedonhankintaan. Tekoälytiimi järjestää toukokuussa ja kesäkuussa 3AMK:n henkilöstölle koulutuksia, joista henkilöstöä on tiedotettu korkeakouluittain. Lue lisää CareerBotista täällä: Tekoälytiimin CareerBotin käyttöönotto – 3AMK.

Kehittämisseminaari korkeakoulupedagogiikasta

Keskiviikkona 27.4. 3AMK:n henkilöstö kokoontui kehittämisseminaariin Metropolian Myyrmäen kampukselle. Kehittämisseminaarin teemana oli korkeakoulupedagogiikka ja tavoitteena oli yhteisen näkemyksen muodostaminen pedagogisen kehittämisen roolista liittouman toiminnassa. Seminaariin osallistuivat korkeakoulujen rehtorit, 3AMK:n prosessijohtaja, oppimistoiminnan kehityspäälliköt sekä korkeakoulujen muuta henkilöstöä.

Kehittämisseminaarin avasi Metropolian rehtori Riitta Konkola tuomalla esille sen, että liittouman on tultava vaikuttavammin esille erityisesti sidosryhmien tietoisuuteen. Prosessijohtaja Antti Vettenranta korosti sitä, että seminaarissa olisi hyvä pohtia miten pystymme yhdessä vahvistamaan korkeakoulupedagogiikan roolia 3AMK-liittoumassa. Kehittämisseminaarissa pohdittiinkin tehtävien kautta minkälainen toivottu tulevaisuus voisi olla kun puhutaan korekakoulupedagogiikasta ja miten siihen tulevaisuuteen päästään.

Kehittämisseminaarissa alusti Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Jari Laukia, joka piti henkilöstölle kattavan esitelmän korkeakoulupedagogiikasta ja sen mahdollisuuksista 3AMK yhteistyössä.

Kehittämisseminaarin lopputulemana lähdetään rakentamaan ammattikasvatusta ja panostamaan pedagogiseen kehittämiseen. Ensisijaisesti pedagoginen kehitys keskittyy 3AMK:n henkilöstöön ja heidän opetuksensa kehittämiseen muun muassa mentoroinnilla ja webinaareilla. Tarkoituksena on myös tarjota täydennyskoulutusta henkilöstölle sekä kaupallistaa toimintaa, kun pedagogiikkaa on kehitetty pidemmälle. Seminaarissa nousi esille myös pedagogisen tutkimuksen vähäisyys Suomessa ja mahdollisuus siihen, että 3AMK-liittoumassa lähdettäisiin rakentamaan kansallista ja kansainvälistä tutkimuskeskusta siihen. Lisää seminaarista täällä: Korkeakoulupedagogiikan tulevaisuus liittouman näkökulmasta – 3AMK-toimijat kokoontuivat kehittämisseminaariin – 3AMK.

Oppimistoiminta

Oppimistoiminnan kehityspäälliköillä on pitänyt kiirettä syksyn osaamispolkujen ja kielitarjonnan kokoamisen viimeistelyssä. 3AMK:n osaamispolkujen sekä kieliopintojen ilmoittautuminen on käynnissä 6.6.2022 asti. Aalto-yliopiston kielitarjonta julkaistaan perjantaina 13.5., jonka jälkeen kursseille voi ilmoittautua. 3AMK:n kielitarjonnan toteutusten sisältöjä ja aikatauluja päivitetään vielä toukokuun aikana. Ilmoittautuminen on käynnissä myös Climate Launchapd-, Villiyrttienkäyttö elämystaloudessa-, ja 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutuksiin.

Perjantaina 29.4. järjestettiin oppimistoiminnan ohjausryhmän kokous. Kokouksessa kuultiin Digivisio 2030 -hankkeen kuulumisia. Hanke nähdään muutosjohtamisena, jonka avulla muutosta viedään eteenpäin. Korkeakoulut pohtivat yhä minkälainen muutos tulee olemaan heidän näkökulmastaan ja mitä hankkeella koordinoidaan. Muutossuunnitelmien palautus on syksyllä, joten korkeakouluilla on yhä aikaa miettiä miten he yhdistävät muutoksen heidän muihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden toimiin. Hankkeessa on noussut esille myös pedagogiikka, erityisesti digipedagogiikan kautta.

Hypätkäämme myös hieman jo toukokuuhun ja valtakunnallisiin AMK-päiviin. 3AMK:n työpajojen osallistujia kiinnosti 3AMK:n rooli Digivisio 2030 -hankkeessa. 3AMK-liittouman korkeakoulut osallistuvat hankkeeseen yksittäisinä korkeakouluina. 3AMK tarkastelee hankkeen edistymistä ja sen tuloksia, muuten siihen osallistumatta. Odotettavasti hanke tulee kuitenkin vaikuttamaan myös 3AMK:n opintotarjontaan tulevaisuudessa.  

Syksyllä järjestettävän tulevaisuuden tekijät -intensiivitoteutuksen teemaksi vahvistui transitional design eli siirtymävaiheen suunnittelu ja toteutukselle on tarkoitus kiinnittää alan professori. K-kauppiaiden luotsaama kauppa ja yrittäjyys -opintopolku tulee jatkossa olemaan tarjoalla ainoastaan 3AMK:n kautta.

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes - osaaminen systeemeissä

Torstaina 28.4. järjestettiin 3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä -konferenssi. Virtuaalinen konferenssi järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja siihen kiinnitettiin 60 puhujaa 23:sta korkeakoulusta. Vetovastuussa olivat Haaga-Helia ja Tulevaisuuden tekijä TKI-kärki, ja erityisesti Tiina Brandt. Konferenssin avasi Haaga-Helian rehtori Minna Hiillos, joka korosti avauksessaan TKI-toiminnan tärkeyttä ja konferenssin aiheiden ajankohtaisuutta. 

Konferenssin ensimmäinen puhuja oli P2X Solutions Oy:n Kati Levoranta, joka kertoi inspiroivasti kokemuksistaan johtajana ja polustaan yrittäjäksi. Konferenssiesitykset oli jaettu aiheittain virtuaalihuoneisiin ja esityksissä tarkasteltiin aiheita moninaisista näkökulmista. Kuulimme myös mielenkiintoisia keskusteluja muun muassa intuition ja psykologisen turvallisuuden tärkeydestä, Tiina Brandtin haastatellessa panelisteja Vertia Oy:n toimitusjohtajaa Topi Jokista, tulevaisuusmuotoilija Minna Koskeloa, intuitiotutkijaa Asta Raamia ja Hellon Oy:n toimitusjohtajaa Jaakko Wäänästä.

Konferenssissa parhaiksi esityksiksi valittiin Sami Nykterin, Anna Ruohosen ja Pirjo Saarasen Reuse of electronic devices in enterprises: the case of closed-loop supply chain in circular economy, Johanna Vuoren Oppimista koronan aikaan, Katri Halosen Lead the change – transforming the projects into a social innovation ja Anu-Riikka Eerolan, Anna Ruohosen ja Sanna Soinin Alive – culture and creativity to nursing homes. Onnittelut esittäjille!

3UAS -konferenssi järjestetään jatkossa vuosittain, teemanaan yrittäjyys ja johtaminen, jota lähestytään monialaisesti yhdistäen eri tiede- ja osaamisalueita. Virtuaalinen konferenssi järjestetään seuraavan kerran 27.4.2023 Metropolian voimin. Vuoden 2023 konferenssin teemana on ratkaisut kompleksisuuden haasteisiin. Lue lisää: Ensimmäistä kertaa järjestetty 3UAS-konferenssi oli menestys | Haaga-Helia.

TKI-toiminta

Torstaina 7.4. TKI-johto kokoontui keskustelemaan muun muassa korkeakoulupedagogiikasta ja TKI-hankkeiden julkaisutoiminnasta. Vuonna 2022 tavoitteena on 70 julkaisua, joten olisi tärkeää rakentaa henkilöstölle niin kutsuttu julkaisuarki, jotta julkaisujen kirjoittaminen olisi arkipäiväistä ja nousevat julkaisumäärät eivät tulisi yllätyksenä henkilöstölle.

Helsinki EU Office järjesti urbaania kehitystä koskevan hybriditapahtuman Brysselissä. Tapahtumaan osallistui TKI-toiminnasta Markku Anttonen, Clarissa Bingham, Sari Heikkinen ja Sanna Juvonen. Kattojärjestöjen mielestä 3AMK-liittouma on mielenkiintoinen toimija, jolla hyvät on mahdollisuudet vaikuttamiseen. Horisontti EU -hanke on aktiivinen maaperä, jolla 3AMK:lla on ollut mahdollisuus vaikuttaa, mutta miten käy hankkeen päättyessä? TKI-johdossa pitänee miettiä hankkeen päättyessä uusia vaikuttamisalustoja ja sitä miten liittouma haluaa jatkossa näyttäytyä Brysselissä. Reissusta on tulossa julkaisu Laurea Journaliin. Sillä välin voit lukea lisää täällä: Helsinki EU Officen huhtikuun uutiskirje! | Helsinki EU Office.

Keskiviikkona 13.4. Laureassa järjestettiin kiertotalouden teematiimin aloituskokous. Teematiimit tukevat TKI-toimintaa ja yhteistyötä korkeakoulujen välillä, esimerkiksi hankkeiden ja rahoitushakemuksien osalta. Teematiimit auttavat myös kartoittamaan osaamisen tarvetta ja kiertotalouden osalta osaamisen tarve on noussut esille opetuksessa sekä TKI-toiminnassa. Tarkoituksena on, että jatkossa kokoonnutaan kuukausittain teematiimin tapaamisiin. Lue lisää: Kiertotalous Living Labissa kehitettiin uusia ideoita Laurean avainkumppanien kiertotaloustransformaation edistämiseen – Laurea-ammattikorkeakoulu.

Alustavana tarkoituksena oli myös käsitellä kuukausittain yksittäisten TKI-kärkien kuulumisia, mutta kärkiä esitellään yhteisessä artikkelissa.

Comments are closed.