3AMK-liittouman tammikuun kuulumiset

Kevätlukukausi on alkanut kolmessa korkeakoulussa ja tässä uutiskoosteessa kootaan yhteen 3AMK-liittouman ajankohtaiset asiat tammikuun ajalta. Uutena viestintäharjoittelijana aloitti Sara. Sara vastaa 3AMK:n viestinnästä ja nettisivuista kesäkuun alkuun saakka.

Uusina oppimistoiminnan kehityspäällikköinä aloittivat Veera Partanen Haaga-Heliasta, Tatjana Lazareva Laureasta sekä Päivi Laine Metropoliasta. Uusina jäseninä 3AMK:n TKI-toiminnassa aloittivat: Jarmo Ritalahti Haaga-Heliasta, Laura Erkkilä Laureasta ja Hanna Repo Jamal Metropoliasta (Vaikuttava TKI-toiminta – tulevaisuuden tekijä kärkialue), Anna-Riikka Rosendahl Haaga-Heliasta ja Anna-Stina Tähkävuori Metropoliasta (Vaikuttava TKI-toiminta – kestävä kaupunkikehitys kärkialue) sekä Virpi Turkulainen Haaga-Heliasta ja jo syksyllä 2021 aloittanut Sanna Juvonen  (Vaikuttava TKI-toiminta). Oppimistoiminnan kehityspäälliköistä ja TKI-toiminnasta julkaistaan laajemmat esittelyt myöhemmin.

Rehtorikollegiossa Haaga-Helian rehtoria Teemu Kokkoa tuuraa Minna Hiillos aina marraskuun 2023 loppuun asti. Minnaa sijaistaa tuona aikana oppimistoiminnan ohjausryhmässä Katja Komulainen.

Liittouman lukuvuosi lähti käyntiin 3AMK:n ja Helsinki EU Officen järjestämällä koulutuksella. Koulutuksella haluttiin tuoda EU:ta lähemmäksi korkeakoulujen toimintaa. Koulutuksessa pohdittiin myös tapoja korostaa korkeakoulujen näkyvyyttä, mahdollisia yhteistyökuvioita ja tapoja voittaa rahoituskilpailuja. Huhtikuussa järjestettävä 3UAS: Tulevaisuuden kestävä – osaaminen systeemeissä -konferenssi on osa korkeakoulujen näkyvyyden kasvattamista ja TKI-toiminnan asiantuntijuuden osoittamista. Konferenssin rekisteröityminen avautui 01.02. Blogitekstejä ja tutkimuspapereita konferenssiin voi palauttaa 10.03. asti. Vaikuttavan TKI-toiminnan yhteistyöalue järjestää myöhemmin keväällä webinaareja ja koulutuksia, joista tiedotetaan myöhemmin.

Opiskelijoiden lukuvuosi on lähtenyt käyntiin mm. Kauppa ja yrittäjyys -opinnoilla, sekä Circular Economy for Sustainable Growth- osaamispolun toteutuksella, joka sisältää innovaatioprojektin Uhana Desiginille. AMK- ja YAMK-opiskelijoille suunnattu Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta intensiivitoteutuksen ilmoittautuminen päättyy 15.02. YAMK-opiskelijat voivat ilmoittautua Leadership Skills for a Changing World Summer School – intensiivitoteutukseen 28.02. asti. 

Tammikuun lopussa liittouman koulutusviennin yritys EduExellence solmi Suomen historian suurimman kaupallisen koulutusohjelmayhteistyön Kenian kanssa, linkki tiedotteeseen tässä: Lehdistötiedote: EduExellencellä Suomen historian suurin kaupallinen koulutusohjelmayhteistyö Keniaan – 3AMK.

Vuoden 2022 tavoitteita ja tulevia tapahtumia

Marraskuun 2021 kehittämisseminaarissa tuotiin esille ajatus 3AMK-liittouman profiloitumisesta erikseen sovittavien substanssialueiden ja teemojen kautta. Vuoden 2022 liittoumassa työstetään mm. kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymää – erityisesti Kestävä Kaupunkikehitys -TKI kärkialue keskittyy pk-yritysten kestävän kehityksen osaamisen ja verkostojen kehittämiseen. Liittouma profiloituu jatkossa entistä enemmän myös pedagogisen kehittämisen ja korkeakoulupedagogiikan vahvana toimijana. Uutena mielenkiintoisena avauksena on myös lähteä työstämään rakennetta ja polkua tohtoriopintoihin YAMK-opiskelijoille yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Comments are closed.