Lehdistötiedote: EduExellencellä Suomen historian suurin kaupallinen koulutusohjelmayhteistyö Keniaan

Suomalainen koulutusviestinnän yritys EduExellence, Kenian hallitus sekä Skill Dove Oy ovat sopineet tilattavien koulutusohjelmien toteuttamisesta Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakouluissa sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa. Koulutusohjelmayhteistyössä tarjotaan sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttikoulutuksia Laureassa, informaatioteknologian koulutusta Metropoliassa sekä sairaanhoitajan ammattitutkintoa Gradiassa.

Keniassa on erittäin paljon kysyntää terveysalan sektorilla, erityisesti hoitotyön saralla. Kasvava kysyntä onkin johtanut kiinnostukseen kouluttautua Euroopassa ja erityisesti Suomessa. Uudet tutkintoryhmät ovat molemmissa koulutusorganisaatioissa historiallisen suuria 450:llä opiskelijalla. Yhteistyön ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat jo yli 10 miljoonaa euroa. Suurin osa opiskelijoista on Kenian Uasin Gishun läänistä ja jo valitut opiskelijat aloittavat prosessin opiskelemalla suomen kielen ja kulttuurin. Monet heistä haluavat työllistyä valmistumisen jälkeen, jolloin heidän ammattitaitonsa on osana Kenian yhteiskunnan kehitystä. Toteutuksella voidaan myös myötävaikuttaa osaamis- ja työvoimapulaan Suomessa, sekä vahvistaa yhteistyötä työpaikkojen kanssa tulevaisuuden tarpeiden ja työperäisen maahanmuuton näkökulmasta. 

Korkeakoulujen ja koulukuntayhtymän rehtorit ovat vaikuttuneita koulutusohjelmayhteistyöstä ja sen merkittävyydestä.

“Tämä yhteistyöhanke tarjoaa eri taustoista tuleville opiskelijoille tasavertaisen mahdollisuuden opiskella Suomessa ja Laureassa. – – Korkeakoulumme asiantuntijat ovat ylistäneet pääsykokeisiin osallistuneiden korkeaa osaamistasoa, joten uskomme heidän menestyvän opinnoissaan erinomaisesti”, Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski sanoi.

“Tämä sopimus yhdistää täydellisesti monia tärkeitä asioita. Opiskelija hankkii korkeatasoista suomalaista teknologista osaamista ja sitä kautta ammatillista osaamista. – – Tämä on merkittävä avaus suomalaiselle yhteiskunnalle korkean osaamisen viennin kannalta, jossa pienellä maalla on suuret mahdollisuudet menestyä”, Metropolia ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Konkola sanoi.

“Suomalainen tapa toteuttaa ammatillista koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Gradialla haluamme olla edelläkävijöitä ammatillisen koulutuksen viennissä ja siten toteutamme suomalaista koulutusvientistrategiaa. Olemme vakuuttuneita siitä, että Keniasta tulee motivoituneita ja oppimiseen innostuneita opiskelijoita, jotka palaavat kotimaahansa kehittämään paikallista työelämää uusimpien oppituntien kanssa. Samalla vahvistamme kansainvälisten kohtaamisten kautta omaa osaamistamme ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja kansainvälisenä asiantuntijana”, Gradian rehtori Pirjo Kauhanen sanoi.

“Tämä on täysin kaupallista toimintaa ilman suomalaista taloudellista tukea. Paikallinen hallitus haluaa panostaa inhimilliseen pääomaan saadakseen maailmanluokan koulutettua työvoimaa ja kehittääkseen paikallista koulutusjärjestelmää tulevaisuudessa. Odotamme pitkäkestoista yhteistyötä Kenian kanssa”, EduExellencen toimitusjohtaja Jan-Markus Holm sanoi.

Lisätietoja:

Jan-Markus Holm

Toimitusjohtaja, EduExellence Oy

jan-markus.holm@eduexellence.fi

Puh 040 5738 009

EduExellence Oy: EduExellence Oy on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman AMK:n (Haaga-Helian, Laurean ja Mteropolian) globaalisti toimiva koulutusviestinnän keskittymä. 

Comments are closed.