Bryssel lähemmäksi Uuttamaata – Helsinki EU Office ja 3AMK järjestivät EU-asioiden koulutuksen

Tiistaina 18.01.2022 3AMK-johto sekä TKI-toimijat kokoontuivat Helsinki EU Officen ja 3AMK-liittouman järjestämään koulutukseen. Koulutuksen tarkoituksena oli tuoda EU:ta lähemmäksi korkeakoulujen toimintaa, sekä lisätä toimijoiden ymmärrystä EU:n toiminnasta. Koulutuksessa käsiteltiin myös mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia, Horisontti Eurooppa -rahoitusta, sekä korkeakoulujen näkymistä ja toimintaa EU-kuplassa. Koulutuksessa puhujina kuultiin mm. Helsinki EU Officen johtajaa Eero Venäläistä, joka tutustutti kuulijat EU-asioihin, toimintaan sekä rahoitukseen. Helsinki EU Officen asiantuntijat esittelivät omia asiantuntijuusalueitaan mm. koulutuspolitiikka (Erasmus+) sekä EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa (Horisontti Eurooppa). 

3AMK-liittouman prosessijohtaja Antti Vettenranta toi esille pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja korkeakoulujen rehtoreiden yhteistyöfoorumin tavoitteita. Tavoitteena on metropolialueen kehittäminen yhteistyössä, sekä yhteinen edunvalvonta suhteessa valtioon ja Euroopan Unioniin. Tavoitteisiin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen, tiedonvaihto, sekä tilannekuvien luominen kaupunkien ja korkeakoulujen välillä.

3AMK – EU-yhteistyö

  1. Tiedon hankinta – esim. rahoitus ja EU-politiikan valmisteluvaihe
  2. Vaikuttavuus – esim. rahoitusohjelmien sisältöihin vaikuttaminen
  3. Yhteiset hankkeet ja hakemukset
  4. Muut yhteiset hankkeet, jotka edistävät yhteisiä tavoitteita esim. “Lisää Horisonttia Uudellemaalle -hanke”

EU:n politiikat heijastuvat 3AMK:n TKI-toimintaan

EU:n ja korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on vastata muuttuvaan maailmaan – ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, väestön ikääntymiseen sekä digitaaliseen muutokseen. Korkeakoulut ovat merkittävässä roolissa talouselvytyksessä pandemian jälkeen, sekä kestävän ja sitkeän yhteiskunnan ja talouden muovaamisessa. 

Erityisesti Horisontti Eurooppa-ohjelma kehitettiin tutkimusta ja innovaatiota varten. Ohjelman tehtävänä on vastata vuoteen 2030 mennessä mittaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin mm. terveyden, ympäristön sekä kestävän kaupunkikehityksen saralla. Horisontti Eurooppa -rahoitus tukee korkeakoulujen tutkimusta ja innovaatiota. 

3AMK:n TKI-strategiaa esiteltiin 3AMK:n kärkien kautta, joita ovat: hyvinvoiva ihminen turvallisessa yhteisössä, kestävä kaupunki ja tulevaisuuden tekijä. Huhtikuussa järjestettävä 3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä -konferenssi on esimerkki kärjen vaikuttamistyöstä. Vuosittain toistuvana teemana on yrittäjyys ja johtaminen. Konferenssi on osana korkeakoulujen näkyvyyden lisäämistä sekä hanketyön osaamisen ja yritysyhteistyön esille tuomisessa. 

Horisontti Eurooppa -rahoitusta on tarkoitus laajentaa Suomessa, erityisesti Uudellamaalla. Rahoituksen voittamiseksi korkeakoulujen on tärkeää verkostoitua hankekumppaneiden kanssa sekä nostaa vaikuttavuutta ja nousta merkittäväksi osaksi Horisonttia. Jotta korkeakoulut voivat nousta merkittävimmiksi toimijoiksi, on tuotava sosiaalista osaamista ja innovaatiota enemmän esille dokumentoinnilla ja uskottavalla esiintymisellä. 

Tiivistettynä

EU-asioiden koulutuksessa todettiin, että EU:n TKI-politiikan laaja-alainen ymmärtäminen ja EU-vaikuttamistyön sitouttaminen TKI-johdon tasolla on tärkeää, jotta voidaan menestyä kansainvälisissä rahoituskilpailuissa ja nostaa korkeakoulujen vaikuttamisprofiilia. Ilmiölähtöiset 3AMK-TKI-kärjet toteuttavat runsaasti EU-tasoon linkittyviä tavoitteita, mukaillen EU:n komission pidemmän aikavälin prioriteetteja ja strategioita. Tämä avaa lukuisia ovia kansainväliseen rahoitukseen erilaisissa konsortioissa, sekä EU-vaikuttamistyöhön yhdessä 3AMK-liittoumana.

Lisää aiheesta:

Horisontti Eurooppa

EU ja korkeakoulut

Comments are closed.