Digital Wellbeing Sprint toteutui ketterästi verkossa

3AMK intensiiviopinto Digital Wellbeing Sprint toteutui keväällä 2021 ketterästi verkossa jo toista kertaa peräkkäin. Partneriyrityksiä oli mukana tänä vuonna kuusi: AddSecure, Emooter, Hivpoint, Hublet, Seniorit tikissä -projekti sekä ViaEsca. Intensiiviviikolle osallistui yhteensä 45 opiskelijaa, jotka muodostivat kuusi monialaista opiskelijatiimiä kehittäen viikon aikana käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan yritysten erilaisiin tarpeisiin annettuihin haasteisiin pohjautuen. Lisäksi sprintillä oli kuusi YAMK-opiskelijatutoria fasilitoimassa viikon onnistunutta toteutusta sekä tukemassa tiimien työskentelyä. Sprint toteutettiin kokonaan verkossa Google Ventures’ Design Sprint -menetelmää soveltaen, vaan mikä olisikaan ollut osuvampaa kun tavoitteena oli nimenomaisesti digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen. Lue blogipostaus ja vinkit Design Sprintin järjestämiseen Digital Wellbeing Sprintin blogista.

Intensiiviviikon aikana opiskelijat oppivat paitsi palvelumuotoilusta ja design sprint -menetelmästä, he saivat myös lisää tietoa sekä ymmärrystä hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksistä sekä niiden toimintamalleista. Intensiiviviikon keynote avauspuheenvuoro kuultiin Sitran Terveysdata 2030 -projektin terveysalan johtavalta asiantuntijalta Minna Hendolinilta. Puheenvuoro keskittyi tulevaisuuden terveydenhuoltoon sekä kehitykseen strategisen ennakoinnin ja megatrendien näkökulmasta. Hän esitteli puheenvuorossaan uusia ja kehittyviä teknologioita, joita käytetään terveydenhuollon alalla ja kertoi terveydenhuollon liiketoimintamallien sekä ekosysteemien olevan parhaillaan isojen muutosten keskellä. Puheenvuorosta kävi ilmi, että erityisesti koronapandemia on osaltaan vauhdittanut merkittävästi myös terveysteknologian kehitystä globaalisti, josta saatiin myös ihan konkreettisia esimerkkejä. Lue blogista tarkemmin Minnan ajatuksia datan hyödyntämisen mahdollisuuksista terveydenhuollossa.

Intensiiviviikolla kuultiin myös muiden asiantuntijoiden näkemyksiä virittämään ajattelua: Disiorin Sakari Soini oli yksi viikon inspiraatiopuhujista jakaen opiskelijoille Disiorin menestystarinan. 3D -teknologiaa hyödyntävän Disiorin tarinan voit lukea myös jälkikäteen blogista. Viikon toinen ulkopuolinen coach oli Health Capital Helsingin Lauri Kuronen, joka opasti opiskelijatiimejä erityisesti loppupitchien valmistelussa ja niihin valmistautumisessa.

Kokonaisuudessaan intensiiviviikko oli onnistunut ja sai opiskelijoilta osakseen erinomaista palautetta. Onnistunut sprint-kokemus verkossa herätti etenkin opiskelijatutoreina toimineet YAMK-opiskelijat pohtimaan myös virtuaalifasilitoinnin osaamisen merkitystä koronapandemian jälkeisessä digiajassa, jossa virtuaalifasilitoinnista tullee yksi merkittävimmistä palvelumuotoiluun liitettävästä osaamisesta. Yhteistyöyritysten edustajat ja toimijat pystyivät verkkototeutuksen ansiosta osallistumaan opiskelijatiimien sparrailuhetkiin helposti ja olivatkin aktiivisesti tiimien tukena koko intensiiviviikon ajan aina alkupohdinnoista loppuesityksiin ja niiden kommentointiin saakka. Kiitos kaikille partneriyrityksille aktiivisesta osallistumisesta!

Digital Wellbeing Sprint tunnelmiin voit palata lukemalla blogia sekä tutustua toteutukseen tarkemmin osoitteessa https://digitalwellbeingsprint.fi/ .

Comments are closed.