Maaliskuun 3AMK-liittouman uutiskooste

Kevät etenee vauhdilla ja on aika jakaa 3AMK-liittouman ajankohtaiset asiat maaliskuulta 2021.

Uusia opintoja tulossa

Valtion monet urapolut –opintojaksolla (2 op) pääsee tutustumaan valtionhallinnon työllistymismahdollisuuksiin. Valtion monet urapolut toteutetaan yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa.

Valtiolla työskentelee yli 70 000 henkilöä tuhansissa eri työtehtävissä. Valtio etsii jatkuvasti uusia osaajia digitaalisiin hankkeisiin, päätöksenteon huipulle ministeriöihin, Suomen edustajiksi kansainvälisiin tehtäviin, esimiestehtäviin ja tietoturva-asiantuntijoiksi sekä lukuisiin muihin mielenkiintoisiin tehtäviin.

Tehtävät valtiolla ovat monipuolisia ja niihin tarvitaan eri alojen osaajia. Lupaavan alun virkamiesuralle antaa halu vaikuttaa asioihin ja kehittyä työssään. Valtion tehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä työotetta, yhteistyökykyä ja usein hyvää kielitaitoa. Tehtäviin voi hakeutua erilaisilla koulutustaustoilla, mutta useimmissa asiantuntijatehtävissä tarvitaan korkeakoulututkinto. Ilmoittautumisaikaa on 9. huhtikuuta asti. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://wiki.metropolia.fi/display/3amkopetustarjonta/Valtion+monet+urapolut++2op

Haku syksyn 2021 3AMK osaamispolkuihin lähestyy. Osaamispolut kehittävät työelämätarpeita vastaavaa osaamista. Ne on laadittu yhdessä kolmen korkeakoulun kanssa ja niissä yhdistyvät kaikkien koulujen vahvuusalueet. Osaamispolku koostuu tavallisesti kolmesta viiden opintopisteen kokonaisuudesta. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 3. toukokuuta, mutta voit tutustua syksyn opintotarjontaan jo nyt.

3AMK on lähettänyt Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille uutiskirjeen sähköpostitse. Kirjeen tarkoitus on lisätä 3AMK tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa sekä antaa tietoa ajankohtaisista koulutusmahdollisuuksista. Jatkossa kirje on tarkoitus lähettää säännöllisesti.

Hackaton onnistui erinomaisesti

3AMK yhteistyössä järjestetty Robots & Chatbot hackathon järjestettiin nyt kolmannen kerran virtuaalisesti. Seitsemän tiimiä kehitti päivän aikana automaatiota ja chatbotteja hyödyntäen ratkaisuja aitoihin asiakastarpeisiin.

Yhteistyötä tehtiin 3AMKin sekä EduExcellencen eli koulutusviennin kanssa Etelä-Afrikassa olevan Forge Academyn ryhmän kanssa. Lehtori Asko Mononen ohjasi kolmea tiimiä ”Forge Academy –powered by Nokia” – Industry 4.0 skills development centerissä, Fourwaysissa Etelä-Afrikassa.

”Osallistujat hyppäsivät innolla mukaan ensimmäistä kertaan uuteen toimintatapaan. Osallistuminen oli aktiivista ja päivässä kaikki tiimit saivat kolmeen eri asiakas-caseen ensimmäiset chatbot –demoversiot luotua. Opiskelijat seurasivat asiantuntija-alustuksia Suomesta etänä ja lopun ajasta työskentelivät tiimeissä paikan päällä”, Mononen kertoo.

Päivän aikana ratkaisuja luotiin niin koronan kanssa elämiseen, taloyhtiöiden tarpeisiin, verkkosivujen asiakaskohtaamisen sekä tilausprosessien kehittämiseen. Jokainen tiimi pääsi päivän aikana tavoitteeseen ja sai luotua toimivan ratkaisun. Erityisesti kiinnitettiin huomiota aidon tarpeen tunnistamiseen sekä dialogiin, mikä on usein chatbottien kanssa haasteellista.

”Edistynein tiimi kehitti rakennusalan yritykselle chatbotin, joka kerää asiakastarpeen pohjalta tarvittavat tiedot ja välittää ne yrittäjälle, joka voi sitten nopeasti palata tarjouksen kera asiakkaalle. Työ tullaan yhdistämään toisen ryhmän eli markkinointiopiskelijoiden tekemiin web- ja somekanava- ja kampanjaprojektiin myöhemmin”, Mononen jatkaa.

Neuvottelukunta keskusteli poikkeusajasta

3AMK:n rehtorit Teemu Kokko (Haaga-Helia), Jouni Koski (Laurea) ja Riitta Konkola (Metropolia) sekä 3AMK:n prosessijohtaja Antti Vettenranta kokoontuivat keskustelemaan työelämän edustajien kanssa 3AMK-liittouman tulevaisuudesta helmikuun loppupuolella.

Neuvottelukunnassa keskusteltiin jatkuvan oppimisen kehittämisestä, koulutuspoliittisesta selonteosta sekä poikkeusolojen vaikutuksesta ammattikorkeakoulujen toimintaan.  Kokouksessa tuotiin esille, että poikkeusolot ovat heijastuneet ammattikorkeakoulujen henkilöstön jaksamiseen, sekä opiskelijoiden motivaatioon. Myös digitalisaation mukanaan tuomista hyödyistä sekä uusista pedagogista ratkaisuista poikkeusolojen aikana keskusteltiin. Todettiin myös, että poikkeusolot voivat toimia muutoksen katalysaattorina. Hyvien käytänteiden uskotaan säilyvän myös poikkeusolojen päätyttyä. Neuvottelukunnan jäsenet antoivat jälleen paljon hyviä syötteitä liittouman toiminnan kehittämiselle jatkossa.

ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä –hanke on saanut UKKE-rahoituksen

Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimassa ELOSSA-hankkeessa ovat toteuttajina Laurean lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa yhdistyy 3AMK:n monialaisen toteuttajatiimin asiantuntemus sekä tutkimus- ja kehitysosaaminen.

Hankkeen tavoitteena on yhteistyökumppani Helsingin Seniorisäätiön hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Keskeisinä toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan toiveet ja tavoitteet sille, mitä luovia toiveita hoivakotien osastoilla jo on ja mitä toivotaan lisää. Toisessa vaiheessa toteutetaan teemoittain luovia työpajoja hoivakodeissa. Lisäksi luovan alan toimijoita sparrataan ja luovia palvelumalleja testataan hoivakotiympäristössä. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021–31.3.2023.

Uusimaa nappasi Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksen uudelleen

Uudenmaan liiton tekemä hakemus Euroopan yrittäjyysalueeksi (EER) 2021-2022 on hyväksytty. 3AMK jäsenammattikorkeakoulujen rehtorit allekirjoittivat aiemmin puoltokirjeen hakemuksen tueksi. Valmistelut yhteisen TKI-hankerahoitushakemuksen laatimiseksi Uudenmaan liiton kanssa on käynnistetty. Lue lisää täältä.

Koulutus- ja tutkimustoiminta Kiinan kanssa vahvistuu

Yhteistyö korkeakoulusektorilla Kiinan kanssa ottaa ison askeleen eteenpäin seuraavan neljän vuoden aikana, kun juuri käynnistynyt Kiina-verkosto luo uusia mahdollisuuksia koulutuksen ja tutkimuksen yhteistoiminnalle. Tavoitteena on edistää kaikkia niitä yhteistyön muotoja, joissa suomalaisella ammattikorkeakoulujärjestelmällä on tarjottavaa Kiinassa. Lue tarkemmin tästä.

Comments are closed.