Koulutus- ja tutkimustoiminta Kiinan kanssa vahvistuu ammattikorkeakoulujen yhteisessä verkostossa

Alkuvuodesta käynnistynyt 20 ammattikorkeakoulun yhteinen projekti koordinoi entistä tehokkaammin suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä Kiinassa.

Yhteistyö korkeakoulusektorilla Kiinan kanssa ottaa ison askeleen eteenpäin seuraavan neljän vuoden aikana, kun juuri käynnistynyt Kiina-verkosto luo uusia mahdollisuuksia koulutuksen ja tutkimuksen yhteistoiminnalle. Tavoitteena on edistää kaikkia niitä yhteistyön muotoja, joissa suomalaisella ammattikorkeakoulujärjestelmällä on tarjottavaa Kiinassa.

“Tavoitteenamme on muun muassa lisätä kiinalaisten opiskelijoiden rekrytointia suomalaisiin ammattikorkeakouluihin, vahvistaa koulutusyhteistyötä sekä lisätä tutkijavaihtoa ja tutkimusyhteistyötä. Pyrimme osaltamme myös viemään suomalaista ammattikorkeakoulujärjestelmää Kiinaan. Koulutusviennin tukeminen on yksi projektin välillistä tavoitteista”,  kertoo Jari Luomakoski, Haaga-Helian projektipäällikkö.

OKM:n strategiarahalla käynnistettyä kansallista ammattikorkeakoulujen Kiina-verkostoa koordinoi Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK-liittouma, ja sovitusti toimintaa hallinnoi Haaga-Helia. Jari Luomakosken lisäksi verkoston toiminnan koordinointiin on palkattu projektiasiantuntijaksi Jenni Rekinen.

Verkosto kattaa laajasti Suomen korkeakoulusektorin, sillä mukana on yhteensä 20 ammattikorkeakoulua. Projektissa mukana olevat korkeakoulut osallistuvat projektiin eri tavoin, omien strategioidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Verkostolle on lähdetty jo rakentamaan työpaketteja ammattikorkeakouluille teetetyn alustavan kyselyn pohjalta. Yhteisenä tavoitteena on muun muassa edistää kaksoistutkintojen (double degree) toteutumista Kiinan ja Suomen välillä sekä vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kiinalaisten kanssa. Haaga-Helialla on esimerkiksi Kiinan Suzchoun kaupungissa tutkimuskeskus. Jari Luomakoski kuitenkin painottaa, ettei Kiina-verkosto ole vain yhden korkeakoulun projekti.

“Haluamme tehdä suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa tasapuolista yhteistyötä hyvässä hengessä. Tämä ei ole vain 3AMK:n, vaan kaikkien mukana olevien ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke.”

Kiina-verkostoprojekti kestää neljä vuotta ja päättyy vuoden 2024 lopussa.

Comments are closed.