Kolme korkeakoulua yhdellä iskulla

Tiesitkö, että saat yhdellä sisäänpääsyllä kolmen korkeakoulun ovet auki. 3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma. 3AMK-yhteistyön tärkein tehtävä on palvella opiskelijoita ja tulevaisuuden työelämän tarpeita.

3AMK oppimistoiminta – uutta osaamista tulevaisuuden työelämään

3AMK-opintotarjonta on monipuolinen kattaus työelämätarpeeseen suunniteltuja osaamispolkuja, projektimuotoisia intensiiviopintoja sekä kattava valikoima kieliopintoja yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vastaamaan tulevaisuuden työelämätarpeeseen. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat sisällyttää opinnot omaan tutkintoonsa.

Osaamispolut – mitä voit opiskella 3AMKssa?

Osaamispolut ovat valmiiksi paketoituja kokonaisuuksia, jotka kehittävät työelämätaitoja ja osaamista. Opinnot voi sisällyttää pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajan tai ohjaavaan opettajaan sopiaksesi, mitkä opintojaksot ja osaamispolut sopivat korvaamaan pakollisia opintoja. Opinnot järjestetään joko suomeksi tai englanniksi. Osaamispolut ovat laajuudeltaan 15 opintopistettä ja ne toteutetaan työelämälähtöisesti.

Syksyn 2021 3AMK opintotarjonta julkaistaan 15.4.2021. Ilmoittautuminen on avoinna 3.5.-7.6.2021. Tässä syksyn 2021 osaamispolut lyhyesti:

Etätyön johtaminen​

Viimeistään kevään 2020 poikkeusaika osoitti etätyön merkityksen. Millaisia taitoja etätyöskentelyssä tarvitaan ja mitä se vaatii esimiehiltä? Etätyön johtaminen on ajankohtainen polku esimiehille ja kaikille johtamisesta kiinnostuneille.

Digipalvelujen määrittelijän ABC​

Palvelut ja maksaminen digitalisoituvat nopeasti. Olet tulevaisuudessa oman alasi asiantuntijana mukana uudistamassa sen palveluita. Tunnistat digitaalisen palvelun mahdollisuudet ja käyttökokemuksen merkityksen. Konseptoit ja mallinnat palveluja käyttäjäkeskeisiä kuvaustapoja hyödyntäen aina prototyypiksi asti.

Kiinteistöalan kehittäjä​

Osaamispolun tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Osaamispolku toimii loistavana lähtölaukauksena toimialalle, joka on alati kehittyvä ja jossa vallitsee työvoimapula. Polulle ovat tervetulleita kaikki opiskelijat, riippumatta aikaisemmista opinnoista.

Perusta oma verkkokauppa​

Haluatko olla konkreettisesti mukana tässä jatkuvassa kasvussa olevassa bisneksessä? Osallistu Verkkokauppa-osaamispolkuun ja opit ymmärtämään digimarkkinointityökalujen, markkinointianalytiikan ja verkkokauppalogistiikan merkityksen tässä bisneksessä. Käytännön harjoittelu toteutuu verkkokauppaoppimisympäristössä ja sinulle avautuu myös mahdollisuus erilaisten tuotteiden myyntiin käytännössä ja/tai oman verkkokaupan rakentamiseen.

Teknologia terveys- ja hyvinvointialalla

Terveys- ja hyvinvointiala on nopeimmin kasvava teknologiateollisuutemme vientiala. Suomalainen palvelujärjestelmä tukeutuu yhä enemmän rutiinityötä nopeuttaviin palvelumalleihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelurobotiikkaan. Tulevaisuudessa on pulaa terveysalan ammattilaisista, joilla on valmiuksia olla mukana kehittämässä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä palveluita. 

Kansainvälisen kaupan osaaja​

Osaamispolku luo valmiuksia kansainvälistää verkkokauppatoimintoja sekä käyttää englannin ja suomen kieltä erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Kansainvälisiä viestintä- ja verkostoitumistaitoja ja projektisuunnittelun ja -viestinnän periaatteita sovelletaan käytäntöön toteuttamalla kansainvälisyyteen liittyvä projekti yhteistyökumppanin kanssa.

Yrittäjyyden polku ​

Yrittäjyyden polku on teemakokonaisuus, joka johdattaa yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintamalleihin. Polun koulutusalakohtaiset opinnot ovat valinnaisia, joten voit valita ne oman mielenkiintosi mukaan. Uskomme, etteivät yrittäjyystaidot mene koskaan hukkaan!

Wine Import Business

Looking for a career in beverage business?  The skills acquired in the wine business are easily adopted to other areas in beverage business, such as beer, juices and water. Typical positions in business include brand manager, sales manager or category manager. If you want to start your own business in wine importing, this lane is a great starting point.

Corporate Responsibility​

The learning lane gives an insight in different aspects of sustainability and responsibility in business and company operations. Corporate responsibility is traditionally divided into economic, social and environmental responsibilities according to the triple bottom line thinking.

Kauppa- ja yrittäjyyspolku

Tämän polun käytyäsi sinulla on valmiuksia toimia vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.
Polku sisältää kolme viiden opintopisteen kokonaisuutta, ja sen suoritettuasi saat K-Kauppiasliiton myöntämän todistuksen. Opintojen sisällöstä vastaa K-Kauppiasliitto ry, joten vetäjät ovat todellisia oman alansa osaajia.

Intensiiviopinnot – projektiluonteisia opintoja sinulle, joka haluat saada opinnoista kaiken irti

3AMK järjestää myös intensiiviopintoja. Niissä opiskelijat voivat kehittävää esimerkiksi omaa yritysideaansa tai ratkovat haasteita yhdessä työelämän sparraajien kanssa. Intensiiviopinnoissa opiskelijat laajentavat osaamistaan, oppivat tärkeitä työelämätaitoja ja verkostoituvat yritysten kanssa.

Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä? Ilmoittaudu Valtion monet urapolut -opintojaksolle (2 op) tutustumaan valtionhallinnon työllistymismahdollisuuksiin. Lupaavan alun virkamiesuralle antaa halu vaikuttaa asioihin ja kehittyä työssään. Valtion tehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä työotetta, yhteistyökykyä ja usein hyvää kielitaitoa.

Opintojakso alkaa virtuaalisella kick-off tilaisuudella 3.5.2021. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa virtuaalisessa Valtio Expo-tapahtumassa 5.5.2021. Ilmoittautuminen 9.4.2021 asti.

Kieliopinnot – haluaisitko oppia uuden kielen?

Kiinnostaako sinua vieraan kielen opiskelu? Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää 3AMK:n laajaa kielitarjontaa, joka toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Valikoimassa on noin 200 kielikurssia vuoden aikana, kuten kiinan ja japanin opintojaksot. Tutustu tarjontaan tarkemmin täältä. Koko 3AMK opintotarjonnan löydät  3AMK:n nettisivulta.

Yrittäjyys ja innovaatiot omien rajojen kokeilu turvallisessa opiskeluympäristössä

Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista ja joustavuutta työntekijöiltä. Yrittäjällä on erilaisia vaihtoehtoja sovittaa palkkatyötä ja laskutettavaa tekemistä tilanteen mukaan. Yrittäjyystaitojen vahvistaminen auttaa löytämään juuri sinulle sopivan tavan toteuttaa itseäsi ja myös varmistaa toimeentulo. 3AMK tarjoaa opintojaksoja, ohjausta ja verkostoja kaikkiin yrittäjyyden osa-alueisiin.

3AMK ES Alliance -hankkeen tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden tietoisuutta yrittäjyydestä ja pyrkii löytämään uudenlaisia yrittäjyyden muotoja. ES-toiminnan kautta eri alojen opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä, joka ei muuten olisi mahdollista. Hanke hyödyttää sekä opiskelijoita että pääkaupunkiseudun elinkeinoelämää.

Vaikuttava TKI-toiminta eli Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

3AMK:n yhteisen vaikuttavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eli TKI-toiminnan tavoitteena on yhdistää kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun osaamiset ja erikoistumisalueet. Kolme ammattikorkeakoulua ovat luoneet yhteisen TKI-strategian, jolla on kolme kärkeä:

  • Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä
  • Kestävä kaupunkikehitys
  • Tulevaisuuden tekijä

TKI-toiminnassa 3AMK-korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään yhteisten osaamiskeskittymien rakentamiseksi. Pääset mukaan hankkeisiin myös opiskelijana, esimerkiksi osallistumalla hankkeiden valmisteluun ja viestintään. Opiskelija voidaan palkata hankkeeseen opinnäytetyön tekijäksi, harjoittelijaksi ja muuten projektiassistentiksi. Opiskelijana saat tiedon mahdollisuuksista oman korkeakoulusi ja/tai tutkinnon opettajien & asiantuntijoiden kautta. Prosessit ja kanavat tähän vaihtelevat eri korkeakoulujen ja tutkintojen välillä.

 

Tekoälyn hyödyntäminen

Liittoumalla on nimetty tekoälytiimi, jonka tehtävänä on viedä tekoäly kunkin oppilaitoksen arkeen. Tekoälyn avulla pääset tarkastelemaan avoimia työpaikkoja ja niiden vaatimuksia ja voit tekoälyä hyödyntämällä suunnitella omaa urapolkuasi sekä täydentäviä opintojasi omia uratoiveitasi edistäväksi ja osaamistasi laajentavaksi. Kokeile tekoälyä itse ja hae opintopolkuja tai etsi työpaikkoja. 3AMKlla on useita hackathon- intensiiviopintoja, joilla pääset ideoimaan esimerkiksi liiketoimintamalleja tai innovoimaan kiertotaloutta. Katso tarjonta täältä: https://www.3amk.fi/opintotarjonta/intensiiviopinnot-2/

Koulutusvienti

3AMK-yhteistyöllä edistetään myös kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä koulutusvientiä merkittävästi.

Zone-liikuntapalvelut & kirjastot

3AMK-korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta voivat hyödyntää yhteisiä Zone-liikuntapalveluita. Zone-liikuntapalvelut tarjoavat kuntosalien käyttöoikeuden, ohjattua ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja- ja kursseja ja liikuntatilojen varausmahdollisuuden. Lue lisää!

3AMK-opiskelijana voit hyödyntää jokaisen kolmen ammattikorkeakoulun kirjastojen palveluita!

Comments are closed.