3AMK-liittouman kehittämisseminaari katsoi jo koronan jälkeiseen aikaan

3AMK-liittouman kehittämisseminaari järjestettiin etäyhteyksin 8. huhtikuuta 2021. Seminaarin tavoitteena oli liittouman toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen.

3AMK:n rehtorikollegio Jouni Koski, Riitta Konkola ja Teemu Kokko avasivat tilaisuuden puheenvuoroillaan.

Teemu Kokko kertoi 3AMK:n tilanteen näyttävän hyvältä, mutta korona on sävyttänyt toimintaa.  Olosuhteisiin nähden koulutuksella menee hyvin: töitä on riittänyt kaikille ja koulutukselle on hyvät olosuhteet, vaikka etätoimintaan siirryttiinkin yhdessä yössä.

”Millainen on korona-exit ja koronan jälkeinen aika, se herättää paljon kysymyksiä”, Kokko sanoo.

Riitta Konkolan mukaan korkeakoulujen välinen yhteistyö on osoittautunut poikkeusajassa tärkeäksi. Koronarajoituksissa on haettu yhteistä linjaa kouluissa, mikä on tärkeää, koska opiskelijat opiskelevat myös ristiin korkeakoulujen välillä.

”Työ, jota on yhdessä tehty kantaa hedelmää ja on vakiintunutta. Osoituksena tästä on strategiarahoitus sekä Kiina-yhteistyön koordinointi. Tässä pisteessä ei oltaisi, jos 3AMK yhteistyö ei olisi onnistunut,” Jouni Koski sanoo.

3AMK liittouman prosessijohtaja Antti Vettenranta sanoi, että isossa kuvassa 3AMK toiminta on vakiintunutta, mutta toimintaa voi aina kehittää. Seminaariin valitut kehittämiskohteet olivat liittouman yhteistyöalueiden välisen yhteistyön tiivistäminen, kansainvälisyyden vahvistaminen, yhteisten vahvojen osaamiskeskittymien rakentaminen valituille painoalueille, sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien laajentaminen yhteistyöalueiden toimintaan.

Seminaarin aikana osallistujat tekivät kolme valittujen kehittämiskohteiden pohjalta määriteltyä kehittämistehtävää. Etenkin kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä kysymyksistä olisi osallistujien kesken riittänyt puhetta pidempäänkin. Lue kehittämistehtävistä tarkemmin Vettenrannan blogista.

Vettenranta esitteli seminaarissa myös ”ulkoisen arviointiselvityksen liittouman toiminnasta v. 2017-2020” tulokset.

Arviointiselvityksessä Laurean entinen rehtori, dosentti Pentti Rauhala arvioi 3AMK-liittouman yhteistoiminta-alueiden ja liittoumayhteistyön kehitystä vuosina 2017–2020.

Arviointi osoittaa, että 3AMK -liittouma on riittävän tehokas toimintamalli sovittujen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liittouman yhteisistä tehtävistä merkittävin yhteinen hyöty on saavutettavissa kansainvälisessä toiminnassa, kansallisessa ja alueellisessa edunvalvonnassa, kokonaan uuden kehittämisessä, kuten tekoäly, sekä sellaisessa opiskelija- ja työelämäasiakkaiden palvelussa, jossa kolmen ammattikorkeakoulun osaaminen ja palvelukyky tuovat lisäarvoa asiakkaille. Rauhala luonnehtii Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian muodostamaa 3AMK -liittoumaa korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi.

Lue arviointiselvitys kokonaisuudessaan osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-280-3.

Comments are closed.