Uutiskooste: 3AMK-liittouman lokakuun kuulumiset

Syksy etenee vauhdikkaasti ja on taas aika jakaa 3AMK-liittouman kuulumisia kaikkien kolmen korkeakoulun osalta. Tässä uutiskoosteessa on koottu yhteen 3AMK-liittouman ajankohtaiset asiat lokakuun 2020 ajalta.

3AMK-liittouman kuulumiset

3AMK-prosessijohtaja vuosiksi 2021-2022 on valittu. 3AMK:n rehtorikollegion 15.10. tekemän päätöksen mukaisesti 3AMK:n prosessijohtaja Antti Vettenranta jatkaa tehtävässä seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Lue uutinen prosessijohtajan valinnasta täältä!

Myös muita henkilövalintoja on tehty 3AMK:n osalta. 3AMK:n oppimistoiminnan kehityspäällikkö on valittu vuodeksi 2021. Laurean 3AMK-kehityspäällikön tehtävään valittiin Sanna Niinikoski. 3AMK-yhteistyössä toteutettavaa oppimistoimintaa kehittää ja koordinoi kolme määräaikaista kehityspäällikköä – yksi kustakin kumppanikorkeakoulusta. 3AMK-kehityspäälliköt vastaavat uusien 3AMK-osaamispolkujen kehittämisestä ja toimivat tiiviissä yhteistyössä kunkin ammattikorkeakoulun opetuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

3AMK:n henkilöstölle ja opiskelijoille suunnattu uusi Tulevaisuuden osaajat -intensiiviviikko järjestetään Zoomissa viikolla 48. Tulevaisuuden osaajat -intensiiviviikolla henkilöstön on mahdollista oppia, miten kouluttaa tulevaisuuden osaajia ja saada arvokkaita näkemyksiä siitä, miten työelämä tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Ilmoittautuminen viikolle on nyt avoinna. Lue lisää viikosta täällä!

3AMK:n AI-tiimi osallistui lokakuun alkupuolella järjestettyyn kansainväliseen AINL-konferenssiin. AINL-konferenssi on vuosittain järjestettävä konferenssi, jossa kansainväliset tekoälytoimijat kerääntyvät yhteen tekoälyn ja luonnollisen kielen tutkimuksen merkeissä. Tänä vuonna valintakomitea valitsi hakuprosessin kautta 3AMK:n AI-tiimin esittelemään konferenssissa AI-chatbot-projektin tuloksia. Lue lisää 3AMK:n AI-chatbot-projektista tästä uutisesta!

Myös 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -hanke etenee. Kaikki kolme yhdistystä rekisteröitiin syyskuun loppuun mennessä, ja syventynyt yhteistyö on tuottanut ensimmäiset yhteiset aktiviteetit. Hankkeen 33 toteutettuun aktiviteettiin on osallistunut yhteensä 719 osallistujaa. Uusia liikeideoita ja tiimejä on tunnistettu 56 kappaletta, ja menetelmien kehittäminen vaikuttavuuden mittaamiseksi on aloitettu. 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -hanke on myös herättänyt huomioita ekosysteemikumppanien keskuudessa ja johtanut uusiin yhteistyön muotoihin, kuten Health 100 -yhteistyöhön.

Lokakuun alussa järjestettiin 3AMK:n julkaisuyhteistyön työpaja. Työpajassa kokoonnuttiin yhteen ideoimaan, miten 3AMK-korkeakoulujen julkaisuyhteistyötä voitaisiin edistää tulevaisuudessa. Työpajassa saatiin kerättyä yhteen hyviä evästyksiä ja luotua askelmerkkejä eteenpäin 3AMK:n julkaisuyhteistyön kehittämiseksi.

3AMK-liittouman kolmivuotinen PasilaHUB-hanke käynnistyy. Hankkeen tavoitteena on uudistaa kaupan ja tapahtuma-alan liiketoimintaa ja kehittää Pasilan alueelle kuluttajaliiketoiminnan innovaatioalusta. PasilaHUB luo Pasilasta kuluttajaliiketoiminnan menestyvän kaupunkikeskuksen. Hankkeessa toteutetaan kolmen vuoden aikana 10 yrityslähtöistä projektia, joissa kokeillaan uusia palveluratkaisuja ja uusia konsepteja. Projektit valitaan teemakohtaisten innovaatiopajojen työskentelyn kautta. Hankkeeseen on sitoutunut alueen avainyrityksistä kauppakeskus Tripla, Sokos Hotel Tripla, Messukeskus ja VR. Lisäksi yhteistyötahona ovat Forum Virium, Business College Helsinki, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja Helsingin seudun kauppakamari. Hankeen rahoitus tulee Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta ja Helsingin seudun kauppakamarista.

Lisää 3AMK-uutisia pääset lukemaan tästä.

Lisätietoja:

3AMK Entrepreneurship Society Alliance -hanke mikko.jarvinen@haaga-helia.fi

Comments are closed.