3AMK:n osaamiskekkereillä juhlistettiin uuden kokeilua ja oppimista

3AMK järjesti osaamiskekkerit Pasilan toimipisteellä kahtena eri päivänä viikolla 34. Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulujen henkilöstöt oli kutsuttu paikalle kuuntelemaan 3AMK:n syksyn kuulumiset ja verkostoitumaan organisaatiorajojenkin yli. Vararehtoreiden puheiden lisäksi ohjelmassa oli avointa keskustelua, sekä puheenvuorot opiskelijoilta ja kahdelta työkiertoa kokeilleelta opettajalta.

Vararehtoreiden viesti oli selvä: ”On löydetty toimiva resepti ammattikorkeakoulujen väliselle yhteistyölle. Kysyntä ja tarve opiskelun kehittämiselle eivät ole katoamassa mihinkään, joten samalla linjalla kannattaa ehdottomasti tulevaisuudessakin jatkaa.”

Molempina päivinä yleiseksi teemaksi nousi uuden kokeileminen. Opettajakiertoa ensimmäisenä kokeilleet Haaga-Helian Timo Rima ja Metropolian Arja Ristola löysivät toistensa ja samalla myös omista työtehtävistään uusia puolia kevään ajan kestäneen kokeilun aikana. Vaikka he olivat jo entuudestaan toisilleen tuttuja, se ei ollut työkierrolle mikään edellytys.

Molempien mielestä yksi perusehto kokeilulle oli kuitenkin kiinnostus toisen opettamaa aihetta kohtaan. Tärkeimpiä hyötyjä oli molempien mielestä työn joustavuuden selkeä nousu, koska jatkossa kumpikin voi tuurata toisiaan tarvittaessa.

3AMK:n osaamispoluilla opiskelleet Haaga-Helian Anu Henttonen ja Laurean Piret Puusepp-Väliaho olivat molemmat yhtä mieltä siitä, että kurssitarjonta oli vaikeasti löydettävissä. Kun he kuitenkin kerran löysivät 3AMK:n tarjonnan, tuli niitä selattua aktiivisestikin.

Piret nautti eniten kurssien lähipäivistä ja yksilöllisestä opetuksesta, sekä keskustelusta. Anu löysi mielenkiintoisen aiheen, jolloin etäpäivätkään eivät vuorostaan haitanneet. Molemmat suosittelivat käymiään opintojaksoja mielellään ja tarjosivat arvokasta palautetta myös opettajien suuntaan.

Comments are closed.