3AMK:n EU-vaikuttamissuunnitelma julkaistiin

3AMK:n yhteinen EU-vaikuttamissuunnitelma esiteltiin Haaga-Helian Pasilan kampuksella 3AMK:n TKI-johdolle ja vaikuttamistyön tilaajalle, Uudenmaan liiton rahoittamalle Horisonttia Uudellemaalle –hankkeelle. Tilaisuuteen osallistuivat myös Helsinki EU Office sekä Uudenmaan liitto ja UASNL-liitto.

Vaikuttamissuunnitelman tuottamisesta on vastannut viestintätoimisto Tekir Oy, josta johtava konsultti Mikko Koskinen esitteli tilaisuudessa työn keskeisiä tuloksia. Projekti käynnistyi loppukeväästä 2022, ja se on sisältänyt kattavan taustatyön ja sidosryhmähaastatteluita 3AMK:n EU-vaikuttamisen lähtötilanteen kartoittamiseksi, jonka jälkeen vaikuttamisen viestit on pystytty rakentamaan, jotka toimivat eri vaikuttamisen kohderyhmille.

Vaikuttamissuunnitelman tarkoituksena on toimia ”maastokarttana” 3AMK:n yhteiselle EU-vaikuttamiselle ja antaa eväitä myös organisaatiokohtaiseen vaikuttamiseen. Sen pääviestinä on kirkastaa ammattikorkeakoulujen roolia TKI-toimijana sekä edistää tunnetuutta ja profiilia EU-tasolla. Suunnitelma rakentuu 3AMK:n yhteisen tarinan ympärille, jossa liittouma esitellään vaikuttavana Uudenmaan toimijana, jonka rooli Suomen talouden veturina on huomattavaa myös EU-tason näkökulmasta. Vaikuttamissuunnitelman lisäksi on 3AMK:n käyttöön hankittu esityspohjat, joiden on tarkoitus toimia vaikuttamistapaamisten tukena ja vahvistaa yhtenäistä viestiä. Vaikuttamissuunnitelma tukee pitkäjänteistä strategisten suhteiden vahvistamista keskeisiin kumppaneihin, verkostoihin ja Brysseliin sekä muun muassa EU-osaamisen kehittämisen kasvattamista 3AMK:ssa tulevaisuudessa.

3AMK-johdon puheenvuoroissa korostettiin vaikuttamisen olevan erityisesti vuorovaikutusta ja ihmisten välisiä kohtaamisia ja tuotiin esiin ammattikorkeakoulujen erityinen rooli aluekehittäjinä hyvien elinkeinoelämäsuhteiden ja kehittämistyössä aktiivisesti mukana olevien opiskelijoiden ansiosta. Uudenmaan liiton EU-erityisasiantuntijan Heikki Kallasvaaran puheenvuorossa käsiteltiin vaikuttamistyön laajuutta EU-tasolla eri jäsenvaltioiden välillä, tutkimuslaitosten roolia vaikuttamisessa mm. komission suuntaan sekä vaikuttamisen tuloksia, kuten tutkimukseen ja innovaatioon kohdennetun rahoituksen kasvua viime vuosikymmeninä. Hollantilaisten ammattikorkeakoulujen liiton UASNL:n edustaja Loes Rutten avasi omassa puheenvuorossaan onnistuneen vaikuttamistyön edellytyksiä EU-kontekstissa, kannustaen erityisesti kasvokkaisiin tapaamisiin ja tapahtumien järjestämiseen Brysselissä. 

Tilaisuuden lopuksi osallistujien kesken ideoitiin konkreettisia askelia vaikuttamistyön edistämiseksi ja pohdittiin, millaista tukea ja osaamista 3AMK:ssa tulevaisuudessa tarvitaan EU-vaikuttamistyön tuomiseksi osaksi TKI-työn arkea.

Lue koko vaikuttamissuunnitelma: 3AMK EU-vaikuttamissuunnitelma

Comments are closed.